Wróć do porównania kont bankowych

szczegóły konta osobistego - ING Bank Śląski - Konto Direct - średnie saldo konta: 1 500 zł liczba kart do konta: 1

Parametry porównania: średnie saldo konta 1 500 zł liczba kart do konta 1

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN


ING Bank Śląski

ING Bank Śląski - Konto Direct

ING Bank Śląski
Miesięczny koszt : 9,50 zł
Opłata za kartę : 7 zł
Opłata za prowadzenie : 0 zł
Darmowe bankomaty
w Polsce :
tak
Oprocentowanie konta 0% Konto z Lwem Direct jest nieoprocentowane. Jego posiadacz może lokować nadwyżki finansowe na Otwartym Koncie Oszczędnościowym, którego oprocentowanie wynosi do 2%.
Opłata za prowadzenie konta 0 zł  
Opłata za wydanie karty do konta 0 zł  
Opłata za użytkowanie karty do konta 7 zł Opłata za kartę nie jest pobierana jeżeli miesięczna wartość rozliczonych przez Bank transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą wyniesie co najmniej 300,00 zł w okresie od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia następnego miesiąca.
Opłata za wydanie dodatkowej karty do konta 0 zł  
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty do konta 0 zł  
Opłata za przelew wewnętrzny
   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny

0 zł
9 zł
0 zł
Opłata nie obowiązuje dla przelewów na rachunki oszczędnościowe w zł, na rachunki Otwartego Konta Oszczędnościowego (dla przedsiębiorców) w zł, na rachunki lokat, na rachunki lokat w okresie subskrypcji (dotyczy Inwestycyjnej Lokaty Terminowej oraz Inwestycyjnej Lokaty Terminowej Plus), na rachunki nabyć jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dostępnych w ofercie Banku, w celu zakupu jednostek uczestnictwa na rzecz posiadacza Konta oraz na rachunki posiadacza Konta w ING Securities S.A.
Opłata za przelew zewnętrzny
   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny

0 zł
9 zł
0 zł
- opłata nie obowiązuje przy przelewach na rachunki nabyć jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dostępnych w ofercie Banku w celu zakupu jednostek uczestnictwa na rzecz posiadacza Konta
- przelew ekspresowy (Express ELIXIR) złożony w oddziale banku - 10,00 zł
- przelew ekspresowy (Express ELIXIR) złożony przez system bankowości internetowej - 5,00 zł
Opłata za wypłatę z bankomatu
   własnego Banku
   innego Banku
   za granicą

0 zł
2,50 zł
0 zł
Prowizja za wypłatę:
- z bankomatów ING BSK i bankomatów PlanetCash - 0,00 zł
- pierwsza wypłata w miesiącu z bankomatów należących do innych sieci - 0,00 zł
- drugą i każda następna wypłata z bankomatów należących do innych sieci - 2,50 zł
- z bankomatów za granicą - 3% kwoty wypłaty
Opłata za zlecenie stałe
   wewnętrzne
   zewnętrzne

0 zł
0 zł
 
Opłata autoryzacyjna transakcji 0 zł  
Opłata za zamknięcie rachunku 0 zł  
Dostęp do konta oddział, telefon, internet, bankowość mobilna  
Pakiet assistance do konta nie  
Program bonusowy/cashback nie  
Limit kredytowy w koncie tak - maksymalna kwota Limitu zadłużenia w koncie to 6-krotność dochodów netto (nawet 50 000,00 zł).
- prowizja za udzielenie Limitu zadłużenia - 0%
- obsługa Limitu zadłużenia - 1,8% kwoty przyznanego limitu min. 68 zł
- podwyższenie Limitu zadłużenia - 1,8% kwoty podwyższenia min. 68 zł
Oferta promocyjna nie  
Informacje dodatkowe Posiadacze konta Direct mogą skorzystać z usługi Smart Saver polegającej na zaokrąglaniu w górę wszystkich transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą płatniczą do konta lub wykonywanych przelewów. Środki z zaokrąglenia są przekazywane na rachunek Smart Saver.
Posiadacz konta Direct może wybrać jeden z dwóch sposobów oszczędzania:
- zaokrąglenie kwoty transakcji - do 5 zł albo 10 zł
- procent od kwoty transakcji - od 1% do 10%
Rachunek Smart Saver jest darmowy, a jego oprocentowanie wynosi:
- 2,00 % w skali roku do kwoty 5 000,00 zł
- 0,70% w skali roku dla kwot powyżej 5 000,00 zł
ING Bank Śląski

Konto Direct

Miesięczny koszt : 9,50 zł
Opłata za kartę : 7 zł
Opłata za prowadzenie : 0 zł
Darmowe bankomaty
w Polsce :
tak
Usuń lub zmień ofertę z porównania