Wróć do porównania kont bankowych

szczegóły konta osobistego - mBank - eKonto z taryfą plus - średnie saldo konta: 1 500 zł liczba kart do konta: 1

Parametry porównania: średnie saldo konta 1 500 zł liczba kart do konta 1

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN


mBank

mBank - eKonto z taryfą plus

mBank
Miesięczny koszt : 4 zł
Opłata za kartę : 4 zł
Opłata za prowadzenie : 0 zł
Darmowe bankomaty
w Polsce :
tak
Oprocentowanie konta 0%  
Opłata za prowadzenie konta 0 zł  
Opłata za wydanie karty do konta 0 zł  
Opłata za użytkowanie karty do konta 4 zł Opłata nie zostanie pobrana jeśli Użytkownik karty wydanej do rachunku eKonto w miesiącu kalendarzowym wykona co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych
W przypadku klientów, którzy są uczestnikami programu dla kart debetowych wydawanych przez mBank umożliwiających zbieranie Punktów PAYBACK opłata za użytkowanie karty wynosi 2 zł (bez możliwości zwolnienia z opłaty).
Opłata za wydanie dodatkowej karty do konta 0 zł  
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty do konta 4 zł Opłata nie zostanie pobrana jeśli Użytkownik karty wydanej do rachunku eKonto w miesiącu kalendarzowym wykona co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych
W przypadku klientów, którzy są uczestnikami programu dla kart debetowych wydawanych przez mBank umożliwiających zbieranie Punktów PAYBACK opłata za użytkowanie karty wynosi 2 zł (bez możliwości zwolnienia z opłaty).
Opłata za przelew wewnętrzny
   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny

0 zł
5 zł
2 zł
- Przelew wewnętrzny złożony przy użyciu Automatycznego Serwisu Telefonicznego mLinii - 0,00 PLN
- Przelew wewnętrzny złożony przy pomocy konsultanta mLinii - 2,00 PLN
- Przelew wewnętrzny złożony w oddziale mBanku - 5,00 PLN
Opłata za przelew zewnętrzny
   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny

0 zł
8 zł
4 zł
- Przelew wewnętrzny złożony przy użyciu Automatycznego Serwisu Telefonicznego mLinii - 0,00 PLN
- Przelew zewnętrzny złożony przy pomocy konsultanta mLinii - 4,00 PLN
- Przelew wewnętrzny złożony w oddziale mBanku - 8,00 PLN
Opłata za wypłatę z bankomatu
   własnego Banku
   innego Banku
   za granicą

0 zł
0 zł
0 zł
- Opłata za wypłaty z bankomatów sieci Euronet, PlanetCash, BZ WBK - 0,00 zł - dla wypłat w kwocie co najmniej 100 zł
- Opłata za wypłaty z bankomatów sieci Euronet, PlanetCash, BZ WBK - 1,30 zł - dla wypłat w kwocie poniżej 100 zł
- Opłata za wypłaty z pozostałych bankomatów w Polsce - 0,00 zł - dla wypłat w kwocie co najmniej 100 zł
- Opłata za wypłaty z pozostałych bankomatów w Polsce - 1,30 zł - dla wypłat w kwocie poniżej 100 zł
- Opłata za wypłatę z bankomatu za granicą - 0,00 zł
- 0,00 zł - niezależnie od kwoty wypłaty - w przypadku wypłaty przy użyciu usługi BLIK w aplikacji mobilnej mBanku
Wypłata gotówki za granicą w walucie innej niż waluta rozliczeniowa rachunku wiąże się z pobraniem prowizji za przewalutowanie w wysokości do 3% wartości transakcji.
Opłata za zlecenie stałe
   wewnętrzne
   zewnętrzne

0 zł
0 zł
 
Opłata autoryzacyjna transakcji 0 zł  
Autoryzacja transakcji internetowych token, lista haseł, potwierdzenie sms  
Opłata za zamknięcie rachunku 0 zł  
Dostęp do konta oddział, telefon, internet, bankowość mobilna  
Pakiet assistance do konta tak Dobrowolne ubezpieczenie NNW (medyczne, domu lub samochodu) i karty
Program bonusowy/cashback tak Posiadacze eKonta mogą korzystać z usługi mOKAZJE - zwrotu części wydatków za płatności dokonane kartą debetową w sklepach partnerów.
Limit kredytowy w koncie tak - Kwota: od 500,00 PLN do 150000,00 PLN
- Oprocentowanie: 9,99%
- Prowizja za udzielenie kredytu: 2,5% - 5% kwoty kredytu, min. 69,00 PLN
Oferta promocyjna tak Od 1.03.2016 r. do 31.05.2016 r. trwa promocja "Zyskuj z eKontem". Mogą wziąć w niej udział klienci, którzy w czasie jej trwania złożą wniosek o otwarcie eKonta z taryfą standard lub eKonta z taryfą plus, zaakceptują Regulamin Promocji „mOkazje w Serwisie Transakcyjnym oraz Aplikacji Mobilnej mBanku”, zawrą z mBankiem umowę o prowadzenie rachunku.
Klienci, którzy spełnią wymienione powyżej warunki otrzymają:
- jednorazową premię w wysokości 10,00 PLN za pierwszą aktywację dostępu do eKonta za pomocą aplikacji mobilnej (warunkiem naliczenia premii za aktywację dostępu do rachunku za pomocą aplikacji mobilnej jest wykonanie czynności opisanych powyżej w ciągu 24 godzin od otwarcia w systemie bankowym rachunku eKonto). Premia zostanie wypłacona w ciągu 20 dni roboczych od momentu spełnienia warunku
- premię za płatności kartą, płatności BLIK i przelew wynagrodzenia. Premia wypłacana jest raz w miesiącu, przez okres 5 kolejnych miesięcy kalendarzowych, począwszy od drugiego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę. Premia będzie wypłacana w postaci zwrotu na rachunek eKonto w wysokości 2% wartości płatności kartą i w wysokości 4% wartości płatności BLIK, nie więcej jednak niż 50 zł w danym miesiącu kalendarzowym. Zwrot następuje po łącznym spełnieniu następujących warunków:
1) dokonaniu i rozliczeniu transakcji w danym miesiącu kalendarzowym, na łączną kwotę minimum 250 zł
2) nieanulowaniu transakcji (rozumianego jako zwrot towaru), do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym transakcja została wykonana
3) zapewnieniu w danym miesiącu kalendarzowym jednorazowego wpływu na rachunek eKonto w kwocie nie niższej niż 1 000 zł, przy czym wpływ na rachunek nie może pochodzić z rachunku należącego do Uczestnika Promocji
4) zapewnieniu w danym miesiącu przynajmniej jednorazowego zalogowania się do aplikacji mobilnej
Łączna wartość premii za płatność kartą i płatność BLIK w okresie 5 kolejnych miesięcy kalendarzowych, począwszy od drugiego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zawarto Umowę wynosi maksymalnie 250 zł. Premia wypłacana będzie Uczestnikowi Promocji w cyklach miesięcznych do końca miesiąca, następującego po miesiącu, w którym Uczestnik Promocji spełnił warunki, o których mowa powyżej w maksymalnej wysokości 50 zł w każdym miesiącu kalendarzowym.
Każdy Uczestnik Promocji, który spełni wszystkie warunki, o których mowa powyżej w każdym z 5 miesięcy kalendarzowych w okresie trwania promocji otrzyma dodatkowy bonus w wysokości 240 zł. Bonus zostanie wypłacony do końca miesiąca, następującego po miesiącu, w którym Uczestnik Promocji spełnił wszystkie warunki o których mowa powyżej w każdym z miesięcy kalendarzowych w okresie trwania Promocji. Łączna wartość premii za pobranie i aktywację dostępu do rachunku za pomocą aplikacji mobilnej, premii za płatności kartą i przelew wynagrodzenia oraz bonusu dodatkowego wynosi 500 zł.
Informacje dodatkowe Dla posiadaczy eKonta dostępna jest usługa mSaver - Pozwala na automatyczne odkładanie drobnych kwot po wybranych transakcjach. Można wybrać jeden z trzech sposobów oszczędzania po każdej transakcji:
- zaokrąglenia wydawanych kwot do pełnych dziesięciu złotych, wybrany procent z przedziału 1 - 15%,
- stała kwota automatycznie odkładana po Twoich transakcjach z przedziału 3 -10 zł.
- w każdej chwili można również ustalić stałą kwotę, która będzie zasilała rachunek klienta mSaver raz w miesiącu.
mBank

eKonto z taryfą plus

Miesięczny koszt : 4 zł
Opłata za kartę : 4 zł
Opłata za prowadzenie : 0 zł
Darmowe bankomaty
w Polsce :
tak
Usuń lub zmień ofertę z porównania