Wróć do porównania kont bankowych

szczegóły konta osobistego - mBank - eKonto z taryfą standard - średnie saldo konta: 1 500 zł liczba kart do konta: 1

Parametry porównania: średnie saldo konta 1 500 zł liczba kart do konta 1

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN


mBank

mBank - eKonto z taryfą standard

mBank
Miesięczny koszt : 5 zł
Opłata za kartę : 0 zł
Opłata za prowadzenie : 0 zł
Darmowe bankomaty
w Polsce :
tak
Oprocentowanie konta 0%  
Opłata za prowadzenie konta 0 zł  
Opłata za wydanie karty do konta 0 zł  
Opłata za użytkowanie karty do konta 0 zł Klienci, którzy założą mKonto z taryfą standard w okresie promocji (tj. od 1.06.2017 r. do 31.07.2017 r.) przez dwa lata nie będą płacili za użytkowanie karty - bez względu na liczbę realizowanych transakcji.
Standardowo opłata za użytkowanie karty nie zostanie pobrana jeśli użytkownik karty wydanej do rachunku eKonto w miesiącu kalendarzowym wykona co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych. W przeciwnym razie opłata za użytkowanie karty do konta wyniesie 4 zł.
W przypadku klientów, którzy są uczestnikami programu dla kart debetowych wydawanych przez mBank umożliwiających zbieranie Punktów PAYBACK opłata za użytkowanie karty wynosi 2 zł (bez możliwości zwolnienia z opłaty).
Opłata za wydanie dodatkowej karty do konta 0 zł  
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty do konta 0 zł Opłata nie zostanie pobrana jeśli Użytkownik karty wydanej do rachunku eKonto w miesiącu kalendarzowym wykona co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych. W przeciwnym razie opłata za użytkowanie karty do konta wyniesie 4 zł.
W przypadku klientów, którzy są uczestnikami programu dla kart debetowych wydawanych przez mBank umożliwiających zbieranie Punktów PAYBACK opłata za użytkowanie karty wynosi 2 zł (bez możliwości zwolnienia z opłaty).
Opłata za przelew wewnętrzny
   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny

0 zł
5 zł
2 zł
- Przelew wewnętrzny złożony przy użyciu Automatycznego Serwisu Telefonicznego mLinii - 0 zł
- Przelew wewnętrzny złożony przy pomocy konsultanta mLinii - 2 zł
- Przelew wewnętrzny złożony w oddziale mBanku - 5 zł
Opłata za przelew zewnętrzny
   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny

0 zł
8 zł
4 zł
- Przelew wewnętrzny złożony przy użyciu Automatycznego Serwisu Telefonicznego mLinii - 0 zł
- Przelew zewnętrzny złożony przy pomocy konsultanta mLinii - 4 zł
- Przelew wewnętrzny złożony w oddziale mBanku - 8 zł
Opłata za wypłatę z bankomatu
   własnego Banku
   innego Banku
   za granicą

0 zł
5 zł
9 zł
- Opłata za wypłaty z bankomatów sieci Euronet, PlanetCash, BZ WBK - 0 zł - dla wypłat w kwocie co najmniej 100 zł
- Opłata za wypłaty z bankomatów sieci Euronet, PlanetCash, BZ WBK - 1,30 zł - dla wypłat w kwocie poniżej 100 zł
- 0,00 zł - niezależnie od kwoty wypłaty - w przypadku wypłaty przy użyciu usługi BLIK w aplikacji mobilnej mBanku
Wypłata gotówki za granicą w walucie innej niż walut - Opłata za wypłaty z pozostałych bankomatów w Polsce - 7 zł - dla klientów niekorzystających z usługi "Wypłaty ze wszystkich bankomatów"
- Opłata za wypłaty z pozostałych bankomatów w Polsce dla klientów korzystających z usługi "Wypłaty ze wszystkich bankomatów" (koszt 5 zł miesięcznie) - 0,00 zł (dla wypłat w kwocie co najmniej 100 zł); 1,30 zł (dla wypłat w kwocie poniżej 100 zł)
- Opłata za wypłatę z bankomatu za granicą - 10,00 zł.
Wypłata gotówki za granicą w walucie innej niż waluta rozliczeniowa rachunku wiąże się z pobraniem prowizji za przewalutowanie w wysokości do 3% wartości transakcji.
Opłata za zlecenie stałe
   wewnętrzne
   zewnętrzne

0 zł
0 zł
 
Opłata autoryzacyjna transakcji 0 zł  
Autoryzacja transakcji internetowych token, lista haseł, potwierdzenie sms  
Opłata za zamknięcie rachunku 0 zł  
Dostęp do konta oddział, telefon, internet, bankowość mobilna  
Pakiet assistance do konta tak Dobrowolne ubezpieczenie NNW (medyczne, domu lub samochodu) i karty
Program bonusowy/cashback tak Posiadacze eKonta mogą korzystać z usługi mOKAZJE - zwrotu części wydatków za płatności dokonane kartą debetową w sklepach partnerów.
Limit kredytowy w koncie tak - Kwota: od 500,00 zł do 150 000,00 zł
- Oprocentowanie: 9,99%
- Prowizja za udzielenie kredytu: 2,5% - 5% kwoty kredytu, min. 69,00 zł
Oferta promocyjna tak Od 1.06.2017 r. do 31.07.2017 r. można przystąpić do promocji "Lepiej z eKontem". Z promocji mogą skorzystać osoby spełniające łącznie poniższe warunki:
1) są nowymi klientami mBanku,
2) w okresie, w którym można przystąpić do promocji złożą wniosek o eKonta z taryfą standard lub plus wraz z wnioskiem o wydanie karty debetowej
3) na ww. wniosku zaakceptują oświadczenia o treści wskazanej w części „X. Oświadczenia”,
4) zawrą umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwaną dalej Umową, przy czym musi to być umowa indywidualna.
Nagrodą w promocji jest:
- premia za płatność kartą promocyjną i/lub płatności BLIK
- oraz zwolnienie z miesięcznej opłaty za kartę promocyjną
- oraz gwarancja niezmienności wysokości opłat oraz warunków zwalniających z opłat.
Premia wypłacana jest w postaci zwrotu na eKonto, w wysokości 4% wartości płatności kartą promocyjną i/lub w wysokości 4% wartości płatności BLIK, nie więcej jednak niż 100 zł w danym miesiącu kalendarzowym.
Łączna wartość premii w okresie 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych wynosi maksymalnie 600 zł.
Gwarancja niezmienności wysokości opłat i warunków zwalniających z opłat dotyczy:
1) prowadzenia eKonta
2) wypłat z bankomatów wykonanych kartą wydaną do eKonta
3) realizacji wewnętrznych i zewnętrznych przelewów w złotych polskich dokonanych przez internet.
Premię otrzyma klient, spełniający łącznie poniższe warunki:
1) który dokona transakcji kartą i/lub płatności BLIK na kwotę minimum 250 zł w danym miesiącu kalendarzowym,
2) ww. transakcje nie zostaną anulowane do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zostały wykonane (tzw. nie nastąpi zwrot towaru),
3) na którego eKonto wpłyną jednorazowo pieniądze w kwocie nie niższej niż 1 000 zł, przy czym nie może to być przelew z innego rachunku w mBanku, którego jesteś klient jest posiadaczem lub współposiadaczem,
4) co najmniej raz w danym miesiącu kalendarzowym zaloguje się do aplikacji mobilnej mBanku.
Promocja obowiązuje od 1 czerwca 2017 r. do 31 września 2019 r.
Informacje dodatkowe Dla posiadaczy eKonta dostępna jest usługa mSaver - Pozwala na automatyczne odkładanie drobnych kwot po wybranych transakcjach. Można wybrać jeden z trzech sposobów oszczędzania po każdej transakcji:
- zaokrąglenia wydawanych kwot do pełnych dziesięciu złotych, wybrany procent z przedziału 1 - 15%,
- stała kwota automatycznie odkładana po Twoich transakcjach z przedziału 3 -10 zł.
- w każdej chwili można również ustalić stałą kwotę, która będzie zasilała rachunek klienta mSaver raz w miesiącu.
mBank

eKonto z taryfą standard

Miesięczny koszt : 5 zł
Opłata za kartę : 0 zł
Opłata za prowadzenie : 0 zł
Darmowe bankomaty
w Polsce :
tak
Usuń lub zmień ofertę z porównania