Kredyty gotówkowe - porównanie
40
kredytów

PLN
1 000 PLN 200 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

40 kredytów gotówkowych

Wyniki porównania kredytów gotówkowych

Porównujesz kredyty gotówkowe: 5 000 zł, okres kredytowania: 12 miesięcy

Santander Consumer Bank

Kredyt gotówkowy

Santander Consumer Bank
Rata : 457,09 zł
RRSO : 19,28%
Prowizja : 3,99%
Oprocentowanie : 9,99%
Pekao SA

Pożyczka ekspresowa - oferta promocyjna

Pekao SA
Rata : 459,10 zł
RRSO : 20,48%
Prowizja : 5%
Oprocentowanie : 8,99%
Bank Pocztowy

Kredyt gotówkowy

Bank Pocztowy
Rata : 463,67 zł
RRSO : 24,32%
Prowizja : 9,50%
Oprocentowanie : 2,99%
BOŚ Bank S.A.

Pożyczka gotówkowa

BOŚ Bank S.A.
Rata : 470,35 zł
RRSO : 26,76%
Prowizja : 7%
Oprocentowanie : 10%
ING Bank Śląski

Pożyczka gotówkowa

ING Bank Śląski
Rata : 472,17 zł
RRSO : 28,06%
Prowizja : 7,99%
Oprocentowanie : 8,99%
PKO Bank Polski

Mini Ratka (oferta standardowa)

PKO Bank Polski
Rata : 479,07 zł
RRSO : 32,12%
Prowizja : 8,99%
Oprocentowanie : 9,99%
PKO Bank Polski

Mini Ratka (oferta cross-sell)

PKO Bank Polski
Rata : 479,07 zł
RRSO : 32,12%
Prowizja : 8,99%
Oprocentowanie : 9,99%
Kasa Stefczyka

Pożyczka Zawsze u Siebie

Kasa Stefczyka
Rata : 495,46 zł
RRSO : 46,99%
Prowizja : 17%
Oprocentowanie : 3%
Credit Agricole Bank Polska

Kredyt gotówkowy

Credit Agricole Bank Polska
Rata : 496,26 zł
RRSO : 43,88%
Prowizja : 12,90%
Oprocentowanie : 9,99%

Wzięcie kredytu lub pożyczki jest poważnym zobowiązaniem - musimy wywiązać się ze wszystkich postanowień umowy. Podstawową zasadą odpowiedzialnego pożyczania jest nie pożyczanie pieniędzy „na wyrost”, tj. w kwocie większej niż jest nam potrzebna. Musimy też sami określić cel, na jaki przeznaczymy uzyskane pieniądze. Decyzję o wzięciu pożyczki powinniśmy podjąć dopiero w sytuacji, kiedy nie możemy już odsuwać płatności na później, kiedy nie jesteśmy w stanie sfinansować jej własnymi środkami, oraz kiedy mamy pewność, że będziemy w stanie pożyczkę spłacić w wybranym przez nas terminie. Pożyczki nie możemy traktować jako stałego wsparcia domowego budżetu! Jeśli mamy wątpliwości czy będziemy w stanie spłacić pożyczkę, lepiej zrezygnujmy z ubiegania się o nią. Pamiętajmy też, że zawsze mamy możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania. Firmy pożyczkowe nie pobierają za to zazwyczaj żadnych opłat, a niektóre z nich zwracają nawet część prowizji za udzielenie pożyczki.

W przypadku pożyczek krótkoterminowych możemy mieć do czynienia z następującymi opłatami: 1) opłatą przygotowawczą (pobieraną jednorazowo); 2) opłatą administracyjną (pobieraną co miesiąc); 3) opłatą za przedłużenie okresu spłaty pożyczki 4) kosztami ubezpieczeń, i – w przypadku nie terminowego spłacania rat pożyczki – z kosztami czynności upominawczych i windykacyjnych. W przypadku firm pożyczkowych działających za pośrednictwem Internetu możemy mieć też do czynienia z tzw. opłatą rejestracyjną – ma ona formę przelewu określonej kwoty (np. 1 grosza) z konta osobistego pożyczkobiorcy na rachunek wskazany przez pożyczkodawcę. W przypadku krótkoterminowych pożyczek gotówkowych rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO - całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażona jako wartość procentowa całkowitej kwoty pożyczki w stosunku rocznym) przeważnie jest znacznie wyższa niż w przypadku kredytów i pożyczek gotówkowych udzielanych przez Banki. Przykładowo dla pożyczki krótkoterminowej udzielonej w kwocie 1500 zł na okres 30 dni wskaźnik RRSO wynosi 218,9%.

Pożyczkobiorca ma możliwość przedłużenia okresu spłaty pożyczki. Przedłużenie okresu spłaty pożyczki dokonywane jest na wniosek klienta. Zazwyczaj pożyczkę można przedłużyć maksymalnie na okres, na jaki została pierwotnie udzielona. Z przedłużeniem okresu spłaty pożyczki wiąże się konieczność uiszczenia opłaty. Jej wysokość może być taka sama jak opłaty za udzielenie pożyczki.

Z niespłaceniem wiążą się dodatkowe opłaty obciążające pożyczkobiorcę: 1) koszty monitów i wezwań do zapłaty; 2) opłaty za nieterminową spłatę (za każdy dzień opóźnienia) lub koszty ubezpieczenia z tego tytułu; 3) odsetki zkoszty dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego.a zwłokę w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego; 4) 

W przypadku niespłacenia pożyczki w terminie umownym pożyczkodawca może podjąć działania mające na celu zwrot udzielonej pożyczki.

Szybkie pożyczki gotówkowe udzielane są na podstawie Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93, z późn. zm.). Niektóre firmy pożyczkowe stosują też formularze informacyjne dotyczące kredytu konsumenckiego, o których mowa jest w Ustawie o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 nr 126 poz. 715).

Powyższe porównanie kredytów gotówkowych zostało przygotowane w oparciu o dane wprowadzone przez użytkownika. Porównanie kredytów ma charakter orientacyjny. Przedstawione parametry kredytu gotówkowego nie mogą stanowić podstaw do reklamacji i mogą się różnić od wyliczeń przedstawionych w konkretnym przypadku przez bank/kredytodawcę.

Stopa oprocentowania kredytu, całkowita kwota kredytu, rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz rata wyliczone dla reprezentatywnego przykładu, zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, znajdują się w "szczegółowym opisie" konkretnego produktu, o ile bank/kredytodawca udostępnił takie dane.

Jeżeli masz uwagi, zgłoś do TotalMoney.pl: uwagi@totalmoney.pl

Artykuły o kredytach gotówkowych

Kontakt z doradcą
Zamów bezpłatny
kontakt z doradcą
Tmefekt.pl - Program partnerski