Wróć do porównania kredytów hipotecznych

SZCZEGÓŁY KREDYTU - Bank BPH - Kredyt hipoteczny (Opcja 2) - wartość kredytu: 159 200 zł okres kredytowania: 30lat

Parametry porównania: wartość kredytu 159 200 zł,
wartość nieruchomości 199 000 zł, okres kredytowania 30 lat,
cel kredytu zakup mieszkania lub domu, rodzaj rat równe

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat
Bank BPH

Bank BPH - Kredyt hipoteczny (Opcja 2)

Bank BPH
Rata : 699,62 zł
RRSO : 3,39%
Prowizja : 3,44%
Oprocentowanie : 3,06%
Miesięczny koszt kredytu
Rata kredytu 699,62 zł  
Liczba rat 360  
Oprocentowanie
   marża
   WIBOR
3,06%
1,35%
1,71%
Oprocentowanie kredytu hipotecznego stanowi sumę zmiennej stopy rynkowej (WIBOR 3M) i stałej marży banku.
Wysokość raty może się zmieniać w wyniku zmiany stopy rynkowej.
Poziom marży uzależniony jest od celu kredytu oraz od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.
Podane warunki dotyczą kredytu hipotecznego na cele mieszkaniowe i udzielanego w Opcji 2 (oferta specjalna) i uwzględniają obniżkę marży za posiadanie przez klienta ROR typu Maksymalne Konto (obniżka marży o 0,3 pp.) i kartę kredytową FAIR lub Gold Komfort (obniżka marży o 0,1 pp.)
Oprocentowanie rzeczywiste 3,39%  
Prowizja 5 476 zł Podane warunki dotyczą kredytu hipotecznego na cele mieszkaniowe i udzielanego w Opcji 2 (oferta specjalna) przy założeniu wykupienia przez jednego klienta dobrowolnego ubezpieczenia na wypadek zgonu i niezdolności do pracy (koszt pierwszego roku ochrony wynosi 1,08% kwoty kredytu) oraz ubezpieczenia na wypadek czasowej niezdolności do pracy, utraty pracy albo poważnego zachorowania (koszt pierwszego roku ochrony wynosi 0,48% kwoty kredytu).
Łączny koszt rocznej ochrony ubezpieczeniowej dla jednego Klienta wynosi 1,56%. W tym przypadku Bank BPH pobierze prowizję w wysokości 3,44%
Polisa na życie 0 zł Ubezpieczenie jest dobrowolne.
W przypadku skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej, prowizja za udzielenie kredytu obniżana jest o koszt ubezpieczenia.
Koszt ubezpieczenia na wypadek zgonu i niezdolności do pracy wynosi 1,08% kwoty kredytu za każdego Kredytobiorcę objętego ochroną za pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej i jest doliczany do kwoty kredytu. Koszt ubezpieczenia na wypadek czasowej niezdolności do pracy, utraty pracy albo poważnego zachorowania wynosi 0,48% kwoty kredytu za każdego kredytobiorcę objętego ochroną za pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej jest doliczany do kwoty kredytu. Łączny koszt rocznej ochrony ubezpieczeniowej dla jednego Klienta wynosi 1,56%
Dodatkowe ubezpieczenie 0% Bank wymaga aby do czasu całkowitej spłaty kredytu, kredytobiorca utrzymywał na własny koszt, w sposób nieprzerwany, ubezpieczenie nieruchomości (wraz ze stałymi elementami) od ognia
Suma odsetek w okresie kredytowania 87 188 zł Suma odsetek w okresie kredytowania to wartość odsetek, jakie kredytobiorca zapłaci bankowi przez cały okres spłaty kredytu.
Przykład RRSO

Wyliczenia reprezentatywne dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego na 4 stycznia 2016 r.:

całkowita kwota kredytu 170 162,31 zł, kredytowane koszty (tj. prowizja za udzielenie kredytu, koszt ubezpieczenia na wypadek zgonu i niezdolności do pracy oraz ubezpieczenia na wypadek czasowej niezdolności do pracy, utraty pracy albo poważnego zachorowania, opłata za wycenę nieruchomości, opłata za wpis hipoteki z opłatą skarbową od pełnomocnictwa) 9 142,56 zł, okres kredytowania 240 miesięcy, wkład własny 37% wartości nieruchomości, oprocentowanie kredytu 3,07% w skali roku wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M z 30.12.2015 r. 1,72%) i marży banku w wysokości 1,35%.

Do czasu ustanowienia hipoteki marża jest podwyższana o 1,25 p.p. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 4,22%. Równa rata miesięczna 1 003,09 zł.

Całkowity koszt kredytu 79 886,31 zł, w tym opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 miesięcy (polisa uzyskana na rynku wg założonego kosztu 0,08% wartości nieruchomości) 215,31 zł, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku Maksymalne Konto w całym okresie kredytowania 4797,60 zł (opłata miesięczna 19,99 zł), prowizja za udostępnienie limitu kredytu i obsługę karty kredytowej MasterCard Gold Komfort w całym okresie kredytowania 3 610,00 zł (tryb pobierania roczny 190 zł), opłata za wycenę nieruchomości 300 zł, opłata za wpis hipoteki z opłatą skarbową od pełnomocnictwa 217 zł, prowizja za udzielenie kredytu 3,44%, tj. 5 871,37 zł  pod warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia na wypadek zgonu i niezdolności do pracy z kosztem 1,08% oraz ubezpieczenia na wypadek czasowej niezdolności do pracy, utraty pracy albo poważnego zachorowania z kosztem 0,48% (oferowanych przez Bank BPH we współpracy z zakładem ubezpieczeń) – od całkowitej kwoty kredytu powiększonej o inne kredytowane koszty, tj. łączne koszty ubezpieczeń 2754,19 zł za pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej, suma odsetek za cały okres kredytowania od całkowitej kwoty kredytu powiększonej o kredytowane koszty 62 120,84 zł. Całkowita kwota do zapłaty 250 048,62 zł.

Pozostałe koszty kredytu
Ubezpieczenie pomostowe 0 zł Ubezpieczenie pomostowe to dodatkowe zabezpieczenie kredytu stosowane w okresie do wpisania hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości.
Do czasu uzyskania prawomocnego wpisu hipoteki na rzecz banku oprocentowanie kredytu jest podwyższone o 1,25 punktu procentowego
Ubezpieczenie pomostowe 0 zł Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego stosowane jest w przypadku kredytów, których wysokość przekracza ustaloną przez bank, graniczną wysokość minimalnego wskaźnika LTV (np. 80%).
Bank BPH udziela kredytów hipotecznych w wysokości do 80% wartości zabezpieczenia
Całkowita kwota do spłaty kredytu 251 864 zł  
Wcześniejsza całkowita spłata kredytu 2% 0% - w przypadku kiedy łączna kwota nadpłat kapitału w okresie pierwszych 5 lat liczonych od dnia wypłaty kredytu lub pierwszej transzy nie przekroczy 50% kwoty udzielonego kredytu
oraz w sytuacji kiedy wcześniejsza całkowita spłata nastąpi po 5 latach liczonych od dnia wypłaty kredytu lub pierwszej transzy.
2% minimum 50 zł - w przypadku, gdy kwota pojedynczej nadpłaty lub suma nadpłat kapitału w okresie pierwszych 5 lat liczonych od dnia wypłaty kredytu lub pierwszej transzy przekroczy 50% kwoty udzielonego kredytu oraz w sytuacji kiedy wcześniejsza całkowita spłata nastąpi w tym okresie.
Podstawą naliczenia prowizji jest kwota każdej nadpłaty kredytu, która w całości przekracza próg 50% kwoty udzielonego kredytu albo część nadpłaty, która to część spowodowała przekroczenie progu nadpłat wynoszącego 50% kwoty udzielonego kredytu.
Przewalutowanie na PLN: 0%
na EUR: nie dotyczy
na USD: nie dotyczy
na CHF: nie dotyczy
Brak możliwości przewalutowania kredytu udzielonego w PLN na walutę obcą
Dostępne waluty kredytu PLN Kredyt hipoteczny Banku BPH udzielany jest tylko w PLN
Maksymalny okres kredytowania (w latach) 30  
Bank BPH

Kredyt hipoteczny (Opcja 2)

Rata : 699,62 zł
RRSO : 3,39%
Prowizja : 3,44%
Oprocentowanie : 3,06%
Usuń lub zmień ofertę z porównania
Kontakt z doradcą
Zamów bezpłatny
kontakt z doradcą