Wróć do wizytówek firm

Lion's Bank

Lion's Bank

Oceń bank:

Lion’s Bank jest oddziałem Idea Bank S.A. Tworzy nowy wymiar private bankingu, zrywając przy tym z wszelkimi schematami tradycyjnej bankowości.  Nadrzędnym celem jest dla Banku pomnażanie majątku Klientów. Kierując się zasadą "zarabianie, a nie oszczędzanie", Bank proponuje niepowtarzalne narzędzia pozwalające Klientom osiągać wysokie zyski.

Dane teleadresowe

Idea Bank SA oddział Lion's Bank

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Tel.: + 800 100 700

E-mail: kontakt@lionsbank.pl

Lion’s Bank jest oddziałem Idea Bank S.A. Tworzy nowy wymiar private bankingu, zrywając przy tym z wszelkimi schematami tradycyjnej bankowości. 
Nadrzędnym celem jest dla Banku pomnażanie majątku Klientów. Kierując się zasadą "zarabianie, a nie oszczędzanie", Bank proponuje niepowtarzalne narzędzia pozwalające Klientom osiągać wysokie zyski. Niezwykle ważnym obszarem działania jest rynek nieruchomości. Lion’s Bank jest propozycją dla osób zamożnych, przekonanych o swojej wartości i cieszących się autorytetem w swoim otoczeniu. To również propozycja dla osób przedsiębiorczych i obdarzonych siłą ducha, mających ambitną wizję i zdeterminowanych, aby osiągać to, czego pragną. Bank został stworzony przez menedżerów będących ojcami polskiego private bankingu. Powstał on również dzięki zaangażowaniu doświadczonych inwestorów – twórców alternatywnej koncepcji budowania majątku w oparciu o rynek nieruchomości. Lion’s Bank otwiera nowy rozdział w bankowości prywatnej.

Lion's Bank proponuje klientom kartę Master KeyTM - pierwszą na świecie metalową kartę kredytową o nieregularnym kształcie. W ofercie banku znajdują się również depozyty, lokaty strukturyzowane, art banking, Lion's Bank concierge, bankowość korporacyjna, finansowanie inwestycyjne, leasing i faktoring, obsługa księgowa i podatkowa firmy, lokaty komercyjne, aparthotele, apartamenty na wynajem, nieruchomości zagraniczne oraz Classic Car Portfolio Management. Zamówienie produktów lub skorzystanie z usług możliwe jest w jednym z 10 oddziałów Lion's Bank w Polsce, a kontakt w sprawie karty Master KeyTM - poprzez stronę internetową masterkey.lionsbank.pl

Idea Bank S.A. oddział Lion's Bank w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052, REGON 011063638, NIP 5260307560, o kapitale zakładowym w wysokości 135 622 194 zł opłaconym w całości.

Lion's Bank - Lokata WELCOME Online
Lion's Bank - Lion's Excellence