Wróć do wizytówek firm

Audax Energia

Audax Energia

Oceń bank:

Audax Energia specjalizuje się w sprzedaży energii elektrycznej. Dnia 10 stycznia 2017 roku Deltis Sp. z o. o. zmieniła nazwę na Audax Sp. z o. o. z powodu dołączenia Deltis Sp. z o. o. do międzynarodowego koncernu Audax Sp. z o. o. Dzięki dostępowi do hurtowego rynku energii, może zaoferować swoim klientom bardzo konkurencyjne ceny oraz zagwarantować ich stałość przez cały okres trwania umowy.

Dane teleadresowe

Audax Energia Sp. z o.o.
ul. Żurawia 6/12
00-503 Warszawa

tel. +48 22 350 06 77

 

Audax Energia specjalizuje się w sprzedaży energii elektrycznej. Dnia 10 stycznia 2017 roku Deltis Sp. z o. o. zmieniła nazwę na Audax Sp. z o. o. z powodu dołączenia Deltis Sp. z o. o. do międzynarodowego koncernu Audax Sp. z o. o. Dzięki dostępowi do hurtowego rynku energii, może zaoferować swoim klientom bardzo konkurencyjne ceny oraz zagwarantować ich stałość przez cały okres trwania umowy. 

Audax kieruje swoją ofertę zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych, z sukcesem rozwijając współpracę z kolejnymi wspólnotami mieszkaniowymi czy zarządcami nieruchomości. Spółka podchodzi bardzo indywidualnie do każdego klienta biznesowego.  Umowa dopasowywana jest do potrzeb i możliwości firmy, a parametry takie jak cena, czas trwania umowy czy źródła finansowania są każdorazowo negocjowane.

Audax Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawiej 6/12, 00-503 Warszawa, www.deltis.pl. , zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS0000335601, NIP: 5272609597, REGON: 141981827, kapitał zakładowy: 500 000 PLN.

Audax Energia - C11 energia dla firmy 24 miesiące
Audax Energia - C11 energia dla firmy 24 miesiące