Leasingodawca

Instytucja finansująca zakup środka trwałego, który jest następnie dzierżawiony leasingobiorcy w zamian za spłatę rat leasingowych.Powiązane pytania i odpowiedzi