Czy zmiana operatora energii jest bezpłatna?

W związku z rozwiązaniami przyjętymi przez Unię Europejską, niedopuszczalne jest pobieranie jakichkolwiek opłat z tytułu zmiany operatora. W sytuacji, kiedy wybór...

W związku z rozwiązaniami przyjętymi przez Unię Europejską, niedopuszczalne jest pobieranie jakichkolwiek opłat z tytułu zmiany operatora. W sytuacji, kiedy wybór nowego sprzedawcy powoduje konieczność zmiany dotychczasowych układów pomiarowych (np. licznika), koszty te ponosi operator sieci dystrybucyjnej, a nie klient.

Artykuły 10.04.2012