Jak i dlaczego warto zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?

17.04.2012 r.

Z dniem 1 lipca 2007 roku gospodarstwa domowe w Polsce nabyły prawo do korzystania z usług wybranego przez siebie sprzedawcy energii elektrycznej. Nie mamy już obowiązku zakupu prądu od dotychczasowej, lokalnej spółki. Nowa ustawa daje nam możliwość zakupu energii od firmy z drugiego końca Polski, np. mieszkaniec Warszawy może kupować prąd w Krakowie, Gdańsku lub gdziekolwiek zechce.

Możliwość zakupu energii od dowolnej spółki, jest możliwa dzięki podziałowi dotychczasowego Zakładu Energetycznego na dwie części:

  • Sprzedawcę energii elektrycznej, którego działalność rozszerzona jest o możliwość sprzedaży prądu klientom w całym kraju, a nie jak dotychczas tylko na rynku lokalnym.
  • Dystrybutora, który dostarcza nam energię kupioną u sprzedawcy. W tym przypadku, obsługująca nas spółka dystrybucyjna zależy od miejsca, w którym mieszkamy i nie mamy możliwości jej zmiany.

Dlaczego warto zmienić sprzedawcę?

Głównym powodem, dla którego warto zmienić sprzedawcę jest oszczędność. Korzystając z porównywarki TotalMoney.pl, możemy znaleźć firmę oferującą najniższą stawkę za 1 kWh prądu w naszym mieście. Sprzedawcy oferują także różne taryfy, co oznacza, że istnieje możliwość wyboru oferty, która przewiduje niższą stawkę w godzinach, kiedy w największym stopniu korzystamy z prądu np. włączając pralkę.

Kolejną zaletą jest gwarancja ceny, którą oferują niektóre firmy. Oznacza to, że podpisując umowę otrzymujemy gwarancję, iż cena za 1 kWh nie ulegnie zmianie przez dany okres. Możliwość ta jest szczególnie atrakcyjna dla firm, które dzięki temu mogą określić długoterminowe wydatki na energię.

Innym parametrem, na który warto zwrócić uwagę, jest opłata abonamentowa. Jej wysokość różni się w zależności od długości okresu rozliczeniowego i sprzedawcy. Ciekawym rozwiązaniem dla zwolenników ochrony środowiska jest wprowadzenie oferty pro-ekologicznej. Taryfa ta zapewnia, że otrzymywana przez nas energia w zwiększonym stopniu pochodzi z odnawialnych źródeł.

Jak zmienić dostawcę energii?

Proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami i ogranicza się zaledwie do dwóch kroków: wyboru sprzedawcy i podpisania umowy. Resztą formalności niezbędnych do finalizacji procesu zajmuje się w naszym imieniu (jeżeli wyrazimy takie zainteresowanie) nasz nowy sprzedawca.


Kiedy decydujemy się na zmianę po raz pierwszy, musimy rozwiązać umowę kompleksową. Umowa ta łączy nas z dotychczasowym Zakładem Energetycznym, który sprzedaje i dostarcza nam energię. Procedura ta nie może trwać dłużej niż 30 dni od momentu zgłoszenia zawarcia nowej umowy sprzedaży. Jeśli decydujemy się na zmianę po raz kolejny, czyli kiedy mamy zawarte dwie odrębne umowy: sprzedaży i dystrybucji, rozwiązujemy jedynie umowę sprzedaży. Procedura ta nie może trwać dłużej niż 14 dni, od momentu zgłoszenia zawarcia nowej umowy sprzedaży.

W praktyce wygląda to tak, że kontaktujemy się ze sprzedawcą energii elektrycznej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na porównywarce TotalMoney.pl. Następnie drogą pocztową otrzymujemy dwie umowy, które po podpisaniu odsyłamy na koszt firmy. W czasie kiedy czekamy na ostatecznie zatwierdzoną umowę, nasz nowy sprzedawca (jeśli wydaliśmy odpowiednie pełnomocnictwo) zajmuje się rozwiązaniem umowy kompleksowej i podpisaniem umowy dystrybucji z naszym dotychczasowym zakładem energetycznym. Istotną informacją jest, że umowa ta może być zawarta na czas nieokreślony. Oznacza to, że przy kolejnych zmianach sprzedawcy (zmiany można dokonać dwa razy w roku) nie ma konieczności ponownej zmiany umowy. Nowy sprzedawca zobowiązany jest również poinformować operatora systemu dystrybucyjnego o zawarciu nowej umowy sprzedaży. Zgłoszenie to podlega odpowiednim standardom przyjętym przez OSD i powinno zawierać: określenie stron nowej umowy sprzedaży, okresu obowiązywania umowy, planowanej ilości dostaw energii a także określenie podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (najczęściej jest to nowy sprzedawca).

Ze względu na wielkość zużywanej energii i możliwości wystąpienia istotnych zmian w zasadach rozliczeń po zmianie sprzedawcy, konieczne może być dostosowanie układu pomiarowo – rozdzielczego.

Wszelkie koszty związane z licznikiem, zmianami dostosowawczymi i odczytem zużycia energii ponosi operator systemu dystrybucyjnego (OSD). Co więcej, w dniu wejścia w życie nowej umowy sprzedaży, OSD zobowiązane jest dokonać odczytu licznika. W niektórych przypadkach odczyt może być opóźniony ale nie powinien nastąpić później niż w przeciągu 5 dni roboczych. Na podstawie tego odczytu, który będzie przesłany do obu sprzedawców, dotychczasowy sprzedawca wystawi nam ostatni rachunek. Od tego momentu zamiast jednej faktury będziemy otrzymywać dwie oddzielne faktury wystawione na niższe kwoty, jedną od firmy sprzedającej energię a drugą od spółki zajmującą się dystrybucją (część z firm sprzedających energię podpisała również specjalne umowy na mocy, których otrzymasz oba rachunki w jednej przesyłce).

Potrzebujesz tani kredyt gotówkowy?

PLN
1 000 PLN 200 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

51 kredytów gotówkowych

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat

18 kredytów hipotecznych

PLN
2 000 PLN 500 000 PLN
PLN
2 000 PLN 500 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

11 kredytów samochodowych

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 30 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat

18 pożyczek hipotecznych

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN


66 kont bankowych


73 karty kredytowe

PLN
1 000 PLN 200 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

16 kredytów konsolidacyjnych gotówkowych

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat

9 kredytów konsolidacyjnych hipotecznych

70 pożyczek gotówkowych

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

45 kont oszczędnościowych

PLN
500 PLN 200 000 PLN
1D 14D 2M 4M 6M 8M 10M 12M 18M 36M

143 lokaty bankowe

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN44 konta firmowe

PLN
1 000 PLN 2 000 000 PLN

93 kredyty dla firm

PLN
10 000 PLN 500 000 PLN

5 ofert leasingu
Mb/s
1 Mb/s 250 Mb/s
PLN
1 PLN 300 PLN
:

230 ofert telewizji - internetu

kWh
1-2 os. 3-4 os. 5-6 os. dom
dzień noc

63 taryfy energii dla domu

kWh
50 kWh 500 kWh
dzień noc

50 taryf energii dla firmy