Ranking kredytów w rachunku bieżącym dla firm

Joanna Cabaj-Bonicka, 27.04.2016 r.
Ranking kredytów w rachunku bieżącym dla firm

Ten sam produkt, a koszty bardzo zróżnicowane – nie każdy bank, który zdecyduje się udzielić firmie kredytu w rachunku bieżącym, zaoferuje jej korzystne warunki. TotalMoney.pl sprawdził, które banki mają obecnie najlepsze oferty, a których lepiej unikać.

Kredyt w rachunku bieżącym może służyć do sfinansowania dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Może więc być przeznaczony na inwestycję bądź zakup środków obrotowych, może też stanowić koło ratunkowe w sytuacji, gdy przedsiębiorcy chwilowo brakuje pieniędzy na koncie, a termin opłacenia składek ZUS, faktur czy wypłaty pensji pracownikom zbliża się nieubłagalnie.

Cechą charakterystyczną tego rodzaju kredytu jest to, że przez cały okres kredytowania jest on spłacany automatycznie ze środków wpływających na konto, a przedsiębiorca ma wówczas ponownie do wykorzystania kwotę przyznanego limitu. Należy podkreślić, że od niewykorzystanej części kredytu banki zazwyczaj nie pobierają odsetek, a część z nich nie pobiera z tego tytułu żadnych opłat (prowizji za tzw. gotowość). Kredyt w rachunku bieżącym jest więc niewątpliwie bardzo wygodnym sposobem finansowania działalności, a dobrze dobrany – także tanim.

Kredyt FAIR

Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem najlepszych kredytów w rachunku bieżącym dla firm przygotowanym przez TotalMoney.pl.

Modelowy klient

Warunki kredytowania są zawsze ściśle powiązane z konkretnym klientem, jego sytuacją finansową oraz oczekiwaniami wobec pożyczki. Na potrzeby naszego rankingu założyliśmy, że szukamy najlepszej oferty dla przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą z uproszczoną księgowością. Firma działa od 24 miesięcy i osiąga roczne przychody na poziomie 500 tys. zł.

Modelowy klient poszukuje kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 50 tys. zł. Nie korzystał do tej pory z produktów kredytowych, nie ma więc historii kredytowej. Zainteresowany jest finansowaniem niewymagającym zabezpieczeń rzeczowych.

O przedstawienie ofert dla naszego modelowego klienta zwróciliśmy się do 18 banków. Ankietę odesłało 10 instytucji i to je uwzględniliśmy w naszym zestawieniu. Banki, które odmówiły udziału w rankingu, najczęściej motywowały to indywidualnym podejściem do klienta i brakiem możliwości przygotowania oferty na podstawie naszych założeń.

Punktacja

Na miejsce w rankingu wpływ miały przede wszystkim koszty kredytowania. Pod uwagę wzięliśmy prowizję za rozpatrzenie wniosku (większość banków jej nie pobiera, ale zdarzają się takie, które naliczają za to opłatę), prowizję za udzielenie kredytu oraz prowizję za tzw. gotowość, czyli od niewykorzystanej części kredytu.

Kredyt w rachunku bieżącym przyznawany jest zazwyczaj na 12 miesięcy z możliwością odnowienia na kolejne okresy. Banki podchodzą więc dość elastycznie do okresu finansowania, choć często skrócenie bądź wydłużenie tego okresu wiąże się z dodatkowymi opłatami. Dlatego punktowaliśmy również prowizję za odnowienie, a także prowizję za wcześniejszą spłatę i rezygnację z produktu. Punkty przyznawane były oczywiście także za oprocentowanie – kluczowe dla wysokości miesięcznej raty.

Po kredyt w rachunku bieżącym często sięgają przedsiębiorcy, którzy potrzebują szybkiego finansowania, więc pod uwagę wzięliśmy również czas rozpatrzenia wniosku oraz wymogi dotyczące zabezpieczenia. Wzięcie kredytu w rachunku bieżącym wiąże się również z posiadaniem konta w danym banku, przyznawaliśmy więc także punkty za koszt jego prowadzenia.

Szczegóły tego, co i jak ocenialiśmy prezentujemy poniżej.

Ranking kredytów w rachunku bieżącym dla firm

Idea Bank na pierwszym miejscu

Kredyt w rachunku bieżącym dla firmy I miejsce

1
Ranking 1
Kredyt FAIR (13 punktów)
Prowizja za rozpatrzenie wniosku (klient z założeń) 0.00 %
szczegóły +
Prowizja za rozpatrzenie wniosku (klient z założeń) 0.00 % Prowizja za rozpatrzenie wniosku (klient z założeń) 0.00 % Prowizja za gotowość (klient z założeń) 0.00 % Prowizja za odnowienie (klient z założeń) 2.99 %
Prowizja za całkowitą wcześniejszą spłatę i rezygnację z produktu (klient z założeń) 0.00 % Oprocentowanie (klient z założeń) 4.99 % Czas na wydanie decyzji kredytowej Od 5 minut Wymagane zabezpieczenie (klient z założeń) (TAK/NIE) NIE
Opłata za rachunek bieżący, w którym udzielany jest kredyt (nazwa rachunku) 0 zł pod warunkiem wykonania transakcji kartą na kwotę 400 zł miesięcznie (Konto Credit)
ZŁÓŻ WNIOSEK

Założenia rankingu:

  1. Klient prowadzi działalność gospodarczą od 24 miesięcy z uproszczoną księgowością
  2. Osiąga roczne przychody na poziomie 500 tysięcy zł
  3. Zainteresowany jest finansowaniem niewymagającym zabezpieczeń rzeczowych

Zdecydowanym liderem zestawienia został Kredyt FAIR Idea Banku, który uzyskał 13 punktów. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się skorzystać z tego produktu, nie zapłacą za rozpatrzenie wniosku ani za udzielenie kredytu. Unikną także kosztów związanych z ewentualnym brakiem wykorzystania całej kwoty kredytu (tzw. prowizji za gotowość) oraz ze wcześniejszą spłatę i rezygnację z produktu w pierwszym okresie kredytowania. Żaden inny bank nie zdecydował się na zrezygnowanie z aż tylu opłat. Idea Bank pobierze prowizję jedynie za odnowienie kredytu – 2,99%.

Dużym plusem tej oferty jest także krótki czas rozpatrywania wniosku, na decyzję można liczyć już nawet w ciągu kilku minut. Kredyt FAIR przyznawany jest na 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na 12 miesięcy. Idea Bank nie wymaga zabezpieczenia.

Atutem kredytu w Idea Banku jest także wyjątkowo atrakcyjne oprocentowanie – 4,99%. Dodatkowo, kredytobiorca może liczyć na bezpłatne prowadzenie rachunku po spełnieniu jednego prostego warunku – zrealizowaniu transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę 400 zł miesięcznie (w przeciwnym razie zostanie naliczona opłata 29,99 zł miesięcznie).

Kto jeszcze na podium?

Kredyt w rachunku bieżącym dla firmy II miejsce

2
Ranking 2
Kredyt w rachunku bieżącym (11 punktów)
Prowizja za rozpatrzenie wniosku (klient z założeń) 0.00 %
szczegóły +
Prowizja za rozpatrzenie wniosku (klient z założeń) 0.00 % Prowizja za rozpatrzenie wniosku (klient z założeń) 1.00 % Prowizja za gotowość (klient z założeń) 0.10 % miesięcznie Prowizja za odnowienie (klient z założeń) 1.00 %
Prowizja za całkowitą wcześniejszą spłatę i rezygnację z produktu (klient z założeń) 0.00 % Oprocentowanie (klient z założeń) 6.00 % Czas na wydanie decyzji kredytowej 3 - 5 dni Wymagane zabezpieczenie (klient z założeń) (TAK/NIE) NIE
Opłata za rachunek bieżący, w którym udzielany jest kredyt (nazwa rachunku) Od 0 do 100 zł w zależności od wyboru rachunku i spełnienia określonych warunków
ZŁÓŻ WNIOSEK

Założenia rankingu:

  1. Klient prowadzi działalność gospodarczą od 24 miesięcy z uproszczoną księgowością
  2. Osiąga roczne przychody na poziomie 500 tysięcy zł
  3. Zainteresowany jest finansowaniem niewymagającym zabezpieczeń rzeczowych

11 punktów i drugie miejsce w rankingu zdobył Getin Bank, który nie pobierze prowizji za rozpatrzenie wniosku ani za wcześniejszą spłatę kredytu. Pozostałe prowizje są zaś na stosunkowo niskim poziomie – za udzielenie i odnowienie pobierana jest opłata w wysokości 1% kwoty kredytu, zaś za gotowość – 0,1% wartości niewykorzystanych środków miesięcznie. Oferta Getin Banku wyróżnia się też stosunkowo niskim oprocentowaniem – dla naszego klienta wyniesie ono 6%.

Kredyt w rachunku bieżącym dla firmy III miejsce

3
Ranking 3
Linia kredytowa dla Przedsiębiorców (10 punktów)
Prowizja za rozpatrzenie wniosku (klient z założeń) 0.00 %
szczegóły +
Prowizja za rozpatrzenie wniosku (klient z założeń) 0.00 % Prowizja za rozpatrzenie wniosku (klient z założeń) 2.00 %, min. 200 zł Prowizja za gotowość (klient z założeń) 0.00 % Prowizja za odnowienie (klient z założeń) 2.00 %, min. 200 zł
Prowizja za całkowitą wcześniejszą spłatę i rezygnację z produktu (klient z założeń) 0.00 % Oprocentowanie (klient z założeń) 9.56 % Czas na wydanie decyzji kredytowej przeciętnie 1 dzień Wymagane zabezpieczenie (klient z założeń) (TAK/NIE) NIE
Opłata za rachunek bieżący, w którym udzielany jest kredyt (nazwa rachunku) 0 zł w przypadku spełnienia warunku aktywności (Konto Direct dla Firmy)
ZŁÓŻ WNIOSEK

Założenia rankingu:

  1. Klient prowadzi działalność gospodarczą od 24 miesięcy z uproszczoną księgowością
  2. Osiąga roczne przychody na poziomie 500 tysięcy zł
  3. Zainteresowany jest finansowaniem niewymagającym zabezpieczeń rzeczowych

O 1 punkt mniej otrzymała Linia Kredytowa dla Przedsiębiorców w ING Banku Śląskim, co zapewniło jej trzecie miejsce na podium. Bank nie pobierze prowizji za rozpatrzenie wniosku, za gotowość ani za wcześniejszą spłatę. Opłata za udzielenie i odnowienie kredytu wynosie po 2% (ale nie mniej niż 200 zł). Największym minusem tej oferty jest oprocentowanie, dużo wyższe niż w przypadku Idea Banku i Getin Banku. Ustalane jest ono jako suma stawki WIBOR 1M i marży banku, w przypadku naszego klienta wyniesie 9,56%.

<ZOBACZ PEŁEN RANKING KREDYTÓW RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA FIRM >

Wybór kwoty kredytu kluczowy

Reasumując, oferty kredytów w rachunku bieżącym dla firm są bardzo zróżnicowane w zależności od banku. Ich porównanie bywa niekiedy utrudnione ze względu na fakt, że banki często nie podają dokładnych wartości prowizji (tylko np. wartości minimalne). Tym bardziej warto jednak docenić te instytucje, które zdecydowały się na pełną przejrzystość i podanie konkretnych informacji.

Warto też w miarę możliwości jak najdokładniej oszacować swoje potrzeby kredytowe tak, by z jednej strony kwota okazała się wystarczająca, z drugiej zaś – nie była zbyt wysoka. Prowizje ustalane są bowiem jako procent od wartości kredytu. Obaw związanych z ponoszeniem niepotrzebnych kosztów nie będą mieć jednak ci przedsiębiorcy, którzy wybiorą ofertę wolną od większości prowizji.

Potrzebujesz tani kredyt firmowy?

PLN
1 000 PLN 2 000 000 PLN

93 kredyty dla firm

PLN
1 000 PLN 200 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

52 kredyty gotówkowe

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat

20 kredytów hipotecznych

PLN
2 000 PLN 500 000 PLN
PLN
2 000 PLN 500 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

11 kredytów samochodowych

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 30 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat

18 pożyczek hipotecznych

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN


65 kont bankowych


74 karty kredytowe

PLN
1 000 PLN 200 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

16 kredytów konsolidacyjnych gotówkowych

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat

11 kredytów konsolidacyjnych hipotecznych

74 pożyczki gotówkowe

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

45 kont oszczędnościowych

PLN
500 PLN 200 000 PLN
1D 14D 2M 4M 6M 8M 10M 12M 18M 36M

140 lokat bankowych

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN37 kont firmowych

PLN
10 000 PLN 500 000 PLN

5 ofert leasingu
Mb/s
1 Mb/s 250 Mb/s
PLN
1 PLN 300 PLN
:

230 ofert telewizji - internetu

kWh
1-2 os. 3-4 os. 5-6 os. dom
dzień noc

65 taryf energii dla domu

kWh
50 kWh 500 kWh
dzień noc

52 taryfy energii dla firmy

Więcej artykułów: Kredyty dla firm Finanse dla firm Kredyt inwestycyjny Kredyt obrotowy Oprocentowanie kredytu Banki Zdolność kredytowa RRSO Raty Finansowanie działalności Rankingi