Sprawdź, który dostawca prądu jest najtańszy

26.10.2010 r.
Sprawdź, który dostawca prądu jest najtańszy

Urząd Regulacji Energetyki opracował przykładową dokumentację przetargową, z której korzystać mogą odbiorcy instytucjonalni, np. gminy przy zakupie energii elektrycznej dla potrzeb m.in. budynków użyteczności publicznej i komunalnych.

Pełne otwarcie rynku energii elektrycznej umożliwia obecnie wszystkim odbiorcom swobodny wybór dostawcy energii elektrycznej. Wybór takiego sprzedawcy, który zaoferuje prąd po cenie niższej niż konkurencja, jest jednym ze skuteczniejszych sposobów obniżenia kosztów ponoszonych na energię. A przetargi ułatwiają wybór dostawcy tańszego prądu.

Dlatego Urząd Regulacji Energetyki (URE) opracował przykładową dokumentację przetargową, z której korzystać mogą odbiorcy instytucjonalni, np. gminy przy zakupie energii elektrycznej dla potrzeb budynków użyteczności publicznej i komunalnych, szkół i przedszkoli, przychodni lekarskich itp.

Efekt pracy URE uwzględnia aktualny stan rynku elektroenergetycznego, przede wszystkim fakt, że o ile na rynku energii elektrycznej istnieje możliwość wyboru sprzedawcy energii, to brak jest możliwości wyboru przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się świadczeniem usług dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej, ponieważ działają one w obszarze monopolu naturalnego.

Krok po kroku

W związku z tym URE proponuje odbiorcom instytucjonalnym następujący – zgodny z prawem zamówień publicznych – sposób działania zamawiającego (odbiorcy kupującego energię elektryczną):

● pierwszy krok: wyłonienie sprzedawcy w trybie przetargu nieograniczonego (URE proponuje zastosowanie przedstawionej dokumentacji przetargowej);

● drugi krok: zamówienie z „wolnej ręki” na usługę przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.

Opracowana przez URE przykładowa dokumentacja przetargowa zawiera komplet dokumentów wymaganych prawem do przeprowadzenia przetargu:

● specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na zakup energii elektrycznej dla punktów poboru (nazwa budynków, obiektów) o wartości nieprzekraczającej 133 000 euro;

● załączniki do SIWZ (druk oferty, projekt umowy, oświadczenie wykonawcy) oraz załącznik do projektu umowy, zawierający zestawienie punktów poboru energii elektrycznej.

W pracach nad prezentowaną przykładową dokumentacją przetargową na zakup energii elektrycznej prezes Urzędu Regulacji Energetyki przeprowadził konsultacje z prezesem Urzędu Zamówień Publicznych.

Jednocześnie URE zastrzega, że prezentowana dokumentacja przetargowa to przykładowe rozwiązanie do wykorzystania przez zamawiających. Przykład ten nie obejmuje wszystkich potencjalnych sytuacji, które mogą wystąpić na rynku energii elektrycznej.

Więcej przeczytasz w:

 

Zobacz, jak wybrać najtańszego dostawcę prądu

 

 

 

Chcesz płacić niższe rachunki za prąd?

kWh
1-2 os. 3-4 os. 5-6 os. dom
dzień noc

63 taryfy energii dla domu

PLN
1 000 PLN 200 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

53 kredyty gotówkowe

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat

18 kredytów hipotecznych

PLN
2 000 PLN 500 000 PLN
PLN
2 000 PLN 500 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

11 kredytów samochodowych

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 30 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat

18 pożyczek hipotecznych

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN


66 kont bankowych


73 karty kredytowe

PLN
1 000 PLN 200 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

16 kredytów konsolidacyjnych gotówkowych

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat

9 kredytów konsolidacyjnych hipotecznych

70 pożyczek gotówkowych

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

45 kont oszczędnościowych

PLN
500 PLN 200 000 PLN
1D 14D 2M 4M 6M 8M 10M 12M 18M 36M

143 lokaty bankowe

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN44 konta firmowe

PLN
1 000 PLN 2 000 000 PLN

93 kredyty dla firm

PLN
10 000 PLN 500 000 PLN

5 ofert leasingu
Mb/s
1 Mb/s 250 Mb/s
PLN
1 PLN 300 PLN
:

230 ofert telewizji - internetu

kWh
50 kWh 500 kWh
dzień noc

50 taryf energii dla firmy

Więcej artykułów: Prąd Energia dla firmy Energia odnawialna (OZE) Energia online Oszczędzanie energii Tania energia