PRZEDSIĘBIORCA NA EMERYTURZE cz. 2.: Jak podnieść wysokość świadczenia?

Już dziś warto się zastanowić nad tym, z czego będziemy żyć na emeryturze. Co zrobić, by emerytura z pracy na własny rachunek nie była tak niska? Jak podnieść wysokość przyszłego świadczenia? Podpowiadamy.

Eksperci TotalMoney.pl przygotowali dla Was kompendium wiedzy o emeryturze przedsiębiorcy. Dzisiaj druga część cyku dotycząca sposobów na podniesie wysokość świadczenia.

IKE oraz IKZE

W oszczędzaniu na emeryturę poza ZUS-em mogą pomóc Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Każdy może mieć tylko jedno konto IKE i IKZE. Konta prowadzone są przez instytucje finansowe takie jak banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie oraz fundusze emerytalne. Wybór instytucji przesądzi o tym, jak będą inwestowane nasze środki (czy będą to np. bezpieczne, ale niedające dużych profitów rachunki oszczędnościowe czy bardziej ryzykowne rachunki maklerskie) i na jakie ewentualnie zyski możemy liczyć.

Limity wpłat na IKE oraz IKZE

Dla każdego z tych kont obowiązują górne limity rocznych wpłat. Na IKE można odkładać rocznie maksymalnie 300 proc. prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, zaś na IKZE – 120 proc. Oznacza to, że w 2016 roku na IKE można maksymalnie wpłacić 12 165 zł, zaś na IKZE – 4 866 zł. Ale nie jest to kluczowa różnica. Ta tkwi w rozwiązaniach podatkowych.

IKE a IKZE – różnice podatkowe

Środki zgromadzone na IKE zwolnione będą z podatku Belki, czyli 19-procentowego podatku od odsetek kapitałowych, pod warunkiem że wypłacimy je nie wcześniej niż po ukończeniu 60. roku życia (ewentualnie 55. roku życia, jeśli dana osoba wcześniej nabywa uprawnienia emerytalne). Aby skorzystać z ulgi podatkowej, należy dokonywać wpłat na IKE co najmniej przez 5 dowolnych lat kalendarzowych albo wpłacić ponad połowę środków zgromadzonych na IKE co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę środków. Niespełnienie któregoś z tych warunków lub wcześniejsza wypłata środków skutkować będzie naliczeniem podatku od odsetek.

Ulga podatkowa związana z IKE jest odsunięta w czasie, w przypadku IKZE zaś dostępna od ręki. Można bowiem odliczyć kwotę ulokowaną w danym roku na IKZE od podstawy opodatkowania za dany rok. Skutkuje to naliczeniem niższego podatku. Osoba, która wpłaci na IKZE maksymalną kwotę (4 866 zł w 2016 r.) i płaci 18-procentowy podatek od dochodu, zaoszczędzi 875,88 zł tylko w tym roku. Osoba o wyższych dochodach, wchodząca w drugi próg podatkowy (32 proc.), będzie mogła zaoszczędzić w tym roku aż 1 557,12 zł. Wpłaty na IKZE mogą odliczyć od dochodu nie tylko przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych, lecz także Ci płacący podatek liniowy (19 proc.).

Środki z IKZE bez dodatkowych konsekwencji podatkowych mogą być jednak wypłacone dopiero po ukończeniu 65 lat. Jeśli zlikwidujemy IKZE wcześniej, wypłaconą kwotę trzeba będzie w danym roku doliczyć do dochodu i zapłacić od niej podatek. Jeśli poczekamy do 65. urodzin, zapłacimy podatek w wysokości 10 proc. od całości zgromadzonych środków. Zarówno środki z IKE, jak i IKZE po osiągnięciu stosownego wieku mogą zostać wypłacone jednorazowo bądź w miesięcznych ratach.

Ulgi podatkowe oraz szeroki wybór wśród instytucji oferujących konta to na pewno czynniki sprawiające, że IKE i IKZE są atrakcyjnymi propozycjami dla osób, które chcą mieć dodatkowe zabezpieczenie emerytalne, niestety wciąż jeszcze niewiele z nich korzysta. Na koniec 2015 r. instytucje finansowe prowadziły ponad 858 tys. IKE oraz blisko 600 tys. IKZE (odrobinę mniejsza popularność tych drugich wynika z tego, że zostały wprowadzone dopiero w 2011 r., podczas gdy IKE są dostępne od 2004 roku).

Inwestuj sam

Oczywiście nie trzeba korzystać z rozwiązań przygotowanych do oszczędzaniu na emeryturę, żeby oszczędzać na emeryturę. Można to robić niezależnie i na własną rękę, odkładając tyle, ile możemy i kiedy możemy (wszak wiadomo, że w biznesie nie zawsze zarabia się co miesiąc tyle samo) i inwestując w wybrane produkty finansowe.

Osoby, które zdecydują się na takie rozwiązanie, będą musiały wykazać się silną wolą i systematycznością. Pieniądze na konto emerytalne powinny bowiem wpływać regularnie − najlepiej określić, jaki procent od każdego dochodu wpłacimy na ten cel. Należy też powstrzymać się przed wcześniejszym spożytkowaniem tych środków, np. na remont domu czy zakup samochodu.

Samodzielne inwestowanie wymaga śledzenia aktualnych trendów na rynku finansowym i wybierania najlepszych okazji. Wymusza większą aktywność, ale też daje większy wpływ na ewentualne zyski. Strategia inwestowania powinna być dobrana do naszego charakteru, odporności na stres i akceptowanego poziomu ryzyka.

W co inwestować?

Osoby, które nie tolerują żadnego ryzyka w kwestii finansów, mogą wybierać jedynie bezpieczne inwestycje, takie jak standardowe lokaty, rachunki oszczędnościowe, obligacje. Mogą też zdecydować się na bardziej skomplikowane, ale wciąż bezpieczne produkty, jak np. lokaty strukturyzowane, na których zysk może być większy niż na standardowych, ale też może go nie być wcale (wyjmiemy tyle, ile włożyliśmy) w zależności od kursu waloru/ waluty/ surowca, na którym opiera się inwestycja. Dla osób dysponujących znacznymi środkami dobrą propozycją może się okazać inwestowanie w nieruchomości, które będą przynosiły stabilny dodatkowy dochód w postaci czynszu za wynajem.

Osoby o większej skłonności do ryzyka mogą wybrać bardziej ryzykowne inwestycje – w wieloletniej perspektywie przynoszą one zwykle najwyższe zyski, nawet jeśli krótkoterminowo oznaczają straty. Mowa o takich inwestycjach jak np. zakup akcji czy walut.

Bez względu na to, czy zdecydujemy się na oszczędzanie na IKE lub/i IKZE czy też samodzielne inwestowanie środków przeznaczonych na przyszłą emeryturę, bez względu na to, czy zastosujemy bezpieczną strategię pomnażania tych oszczędności czy agresywną – jedno jest pewne: emerytury dla przedsiębiorców wypłacane z ZUS są niskie, a w przyszłości mogą być jeszcze niższe (w stosunku do wcześniejszych dochodów), dlatego warto się dodatkowo zabezpieczyć. A im wcześniej zaczniemy oszczędzać na ten cel, tym lepiej.

Artykuły 05.01.2017