Od czego zależy oprocentowanie lokaty?

Decyzję o wysokości oprocentowania lokat podejmuje przez bank, który na podstawie analizy swoich przychodów i kosztów ustala, jakie oprocentowanie może zaoferować klientom, aby osiągnąć zysk z konkretnego produktu...

Decyzję o wysokości oprocentowania lokat podejmuje przez bank, który na podstawie analizy swoich przychodów i kosztów ustala, jakie oprocentowanie może zaoferować klientom, aby osiągnąć zysk z konkretnego produktu. Wysokość oprocentowania lokat może być też uzależniona od tego, ile pieniędzy bank chce pozyskać dzięki klientom deponującym w nim środki, a także od tego, czy chce przyciągnąć do siebie nowych klientów.

 

Artykuły 12.12.2012