Inbank – estoński bank debiutuje na polskim rynku

Eksperci w finansach , 21.03.2017 r.
Inbank – estoński bank debiutuje na polskim rynku

Inbank oficjalnie rozpoczął działalność w Polsce. Bank wywodzący się z Estonii, europejskiego lidera cyfryzacji, swoją ofertę kieruje do klientów indywidualnych, proponując kredyty gotówkowe, szybkie pożyczki oraz atrakcyjnie oprocentowane lokaty – wszystko dostępne 100% online. Inbank chce trafić do odbiorców, którzy wiedzą, że wybierając internet skorzystają z produktów taniej i bardziej komfortowo.

Co Inbank zaoferował Polakom?

Wraz z debiutem Inbank zaoferował polskim klientom lokatę bankową, szybką pożyczkę oraz kredyt gotówkowy. Wszystkie produkty dostępne są 100% online w serwisie internetowym Inbanku. Oznacza to, że klient nie tylko wnioskuje o produkt drogą online, ale także podpisuje umowę i uruchamia produkt bez konieczności wizyty w placówce, rozmowy z konsultantem poprzez infolinię czy wizyty kuriera.

► Lokatę bankową można założyć w Inbank w złotych polskich na okresy 6, 12, 24 oraz 36 miesięcy. Oprocentowanie wynosi odpowiednio 2,4% dla 6 m-cy, 2,6% dla 12 m-cy, 2,8% dla 24 m-cy oraz 3,0% dla 36 m-cy. Według porównywarki produktów finansowych banków TotalMoney, na dzień 20.03.2017 to najlepiej oprocentowane lokaty dostępne na rynku dla powyższych okresów. Minimalna kwota lokaty wynosi 5 tys. zł, maksymalna to 50 tys. zł. Depozyty klientów gwarantowane są do wysokości 100 tys. euro przez estoński fundusz gwarancyjny, będący odpowiednikiem polskiego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

► Szybka pożyczka z Inbank to nawet 4 tys. zł pożyczane maksymalnie na 4 miesiące. Pożyczka nie jest oprocentowana. Jedynym kosztem dla klienta jest prowizja za udzielenie pożyczki, której wysokość wynosi od 9,99%. Pożyczkę klient spłaca jednorazowo na koniec okresu, przy czym w trakcie trwania umowy będzie płacił kwotę prowizji w równych miesięcznych ratach (dla 1 tys. zł pożyczanego na 4 miesiące i prowizji 9,99% koszt wynosi zaledwie 25 zł miesięcznie).

► Klienci zainteresowani finansowaniem większych wydatków, mogą wnioskować w Inbank o kredyt gotówkowy, którego bank udziela online nawet na kwotę 50 tys. zł i okres 60 miesięcy. Kredyt oprocentowany jest na 8,85% w skali roku, a prowizja za jego udzielenie ustalana jest indywidualnie i zaczyna się od 1,99%. RRSO dla przykładu reprezentatywnego to tylko 12,13%, co plasuje ofertę Inbank w czołówce rankingów kredytów gotówkowych.

Główną grupą, do której Inbank kieruje swoje usługi, są klienci, którzy wiedzą, że nabywając produkty w internecie kupują je nie tylko taniej, ale i szybciej oraz bardziej komfortowo. Polacy, tak samo jak Estończycy, mają tendencję do ułatwiania sobie życia – dlatego jestem przekonany, że model działania Inbanku znajdzie na naszym rynku uznanie. Przy udzielaniu kredytów lub szybkich pożyczek online oferujemy maksymalną wygodę w uzyskaniu gotówki. Zapewniamy szybką decyzję kredytową, minimum formalności oraz atrakcyjne warunki cenowe – komentuje Maciej Pieczkowski, Dyrektor Generalny Oddziału Inbank w Polsce.

Strategia i cele biznesowe

Strategia Inbank zakłada stabilny i zrównoważony rozwój. Oparta jest na 3 podstawowych założeniach:

  • Bank oferuje wyłącznie te produkty, w których udzielaniu ma już duże doświadczenie, w segmentach gdzie jest lub może być liderem, dostarczając klientom indywidualnym finansowanie w wybranym przez nich miejscu i czasie. Nie oferuje natomiast produktów transakcyjnych, inwestycyjnych, czy rachunków osobistych;
     
  • Bank inwestuje w technologię i wykorzystuje ją do automatyzacji procesów biznesowych – by móc zapewnić efektywność operacyjną i bezpieczeństwo prowadzonej działalności;
     
  • Inbank szuka nisz rynkowych i inwestuje w strategiczne partnerstwa z podmiotami z obszaru handlu, usług, nowych technologii, budując relacje, w których partner dostarcza bazę potencjalnych klientów, a bank technologię, finansowanie i doskonałe doświadczenie klienta z marką.

Menedżerami banku w Polsce są osoby wywodzące się z rodzimego sektora bankowego, które doskonale znają lokalne uwarunkowanie biznesowe. Kierownictwu banku zależy na zbudowaniu wiarygodnej i innowacyjnej marki, ze szczególnym skupieniem się na rozwoju nowoczesnych kanałów dystrybucji obejmujących internet oraz starannie wyselekcjonowane sieci partnerskie. W pozyskaniu klientów mają pomóc przyjazne procedury i doskonała obsługa.

Cele biznesowe wynikają wprost ze strategii grupy Inbank, która zakłada budowę pozycji lidera w segmencie szybkich kredytów bankowych udzielanych przez internet. Inbank do końca roku chce udzielić pożyczek i kredytów o wartości przekraczającej 100 mln zł.

W realizacji celów biznesowych ma pomóc rozwój strategicznej współpracy z kluczowymi partnerami biznesowymi. Bank jest otwarty na kooperację z podmiotami innowacyjnymi, które są zainteresowane dostarczeniem swoim klientom wysokiej jakości i sprawnych rozwiązań finansowych. Rozważamy także możliwość zakupu portfeli kredytowych od podmiotów już działających na rynku. W tym wypadku nasze decyzje będą poprzedzone wnikliwą analizą jakości i dochodowości takiego portfela - komentuje Tomasz Rzeski,  Zastępca Dyrektora Generalnego Oddziału Inbank w Polsce.

Bank z Estonii

Inbank to licencjonowany bank z Estonii, specjalizujący się w finansowaniu konsumpcji detalicznej. Działa także na rynkach Austrii, Łotwy, Niemiec i Polski. W skład grupy Inbank wchodzą 4 spółki zależne i 2 stowarzyszone. Wraz ze spółkami zależnymi, Inbank posiada w Estonii 25% udział w sprzedaży kredytów ratalnych i 20% udział w sprzedaży kredytów gotówkowych. Bank powstał ze spółki FinTech, działającej od 2010 r. pod marką Cofi, która wdrożyła na rynku estońskim innowacyjne rozwiązanie sprzedaży ratalnej w modelu partnerskim. Dziś Inbank ma ponad 300 umów partnerskich w handlu detalicznym oraz ponad 160 tysięcy aktywnych umów z klientami. Oferuje szybkie pożyczki, kredyty gotówkowe i ratalne oraz lokaty terminowe. Na koniec 2016 r. Inbank miał sumę bilansową o równowartości 375 mln zł, w tym kapitały własne na poziomie 52 mln zł. Zysk netto za 2016 r. wyniósł równowartość 11,7 mln zł, co oznacza zwrot na kapitałach własnych równy 26,6% przy wskaźniku kosztów do dochodów na poziomie 45,7%. Portfel kredytowy Inbank urósł w 2016 r. o 86%, a portfel depozytowy o 117%.

Estonia to kraj innowacji, z najwyższym w Europie odsetkiem startupów przypadających na mieszkańca, a społeczeństwo estońskie można śmiało określić jako digitalowe. Z szerokopasmowego internetu na co dzień korzysta tam 88% obywateli. Od lat Estonia zajmuje także pozycję europejskiego lidera pod względem poziomu cyfryzacji usług publicznych.

Estonia liczy 1,3 mln obywateli i zajmuje czterdzieste miejsce pod względem wielkości PKB przypadającej na mieszkańca (ranking Banku Światowego za 2016 r.; Polska na 45. miejscu), ma rating kredytowy od Standard and Poor’s na poziomie AA- (Polska BBB+), zajmuje też pierwsze miejsce pod względem konkurencyjności systemu podatkowego (ranking International Tax Competitiveness Index - Tax Foundation, za 2016 r.; Polska na 29. miejscu) oraz dziewiąte miejsce pod względem wolności gospodarczej (ranking World Economic Freedom Index - Heritage Foundation, za 2016 r.; Polska na 39. miejscu).

Bezpieczeństwo

Inbank funkcjonuje w Polsce jako oddział na zasadzie jednolitej licencji bankowej. W takiej formule na terenie kraju działa 29 banków z krajów Unii Europejskiej. Formułę oddziału wybrały także 3 banki z Polski, które w ten sposób prowadzą działalność na terenie Czech, Słowacji oraz Niemiec.

Uruchomienie przez Inbank działalności bankowej w Polsce poprzedzone było trwającą przeszło 4 miesiące procedurą notyfikacyjną, przeprowadzoną przed organami nadzoru nad rynkiem finansowym w Estonii oraz w Polsce. Działalność Oddziału Inbank w Polsce podlega bezpośrednio nadzorowi estońskich władz nadzorczych Finantsinspektsioon, który jest odpowiednikiem polskiej Komisji Nadzoru Finansowego.  Poza tym podlega również środkom nadzorczym przewidzianym dla KNF w art. 141a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. W decyzji z 10 stycznia 2017 roku KNF określiła warunki prowadzenia działalności bankowej przez Inbank w Polsce. Także w styczniu br. Oddział  Inbank w Posce został przyjęty w poczet członków Związku Banków Polskich.

Bezpieczeństwo środków klientów zgromadzonych w Inbanku jest gwarantowane przez estoński fundusz gwarancyjny Tagatisfond, będący odpowiednikiem polskiego BFG. Estoński system gwarantowania depozytów spełnia wszystkie warunki przewidziane wspólne dla krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski. Gwarancją objęte są depozyty wraz z odsetkami do pełnej wysokości, maksymalnie do 100 tys. euro w stosunku do pojedynczego depozytariusza.

Działalność Inbank w Polsce regulowana jest polskimi przepisami Prawa bankowego. Wszelkie powództwa cywilnoprawne, dotyczące zawartych umów, podlegać będą rozstrzygnięciom polskich sądów, na tych samych zasadach, co powództwa dotyczące umów zawieranych przez banki krajowe.

W zakresie ochrony interesów konsumentów działalność Inbank w Polsce podlega nadzorowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W przypadku sporu klienta z Inbank, konsumenci mogą na standardowych warunkach zwrócić się o pomoc w jego rozstrzygnięciu między innymi do Rzecznika Finansowego, Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich czy Sądu Polubownego, działającego przy Komisji Nadzoru Finansowego. 

Dlaczego Polska?

Skala ma dla nas znaczenie. Polska to duży, chłonny rynek, otwarty na innowacje technologiczne w obszarze finansów. Dostrzegamy pozytywne trendy oraz wysoką dynamikę wzrostu wolumenów kredytów konsumpcyjnych w Polsce - w tym w segmencie niskokwotowych kredytów i pożyczek udzielanych online. Wszystko razem tworzy przyjazny ekosystem i daje szanse na rozwój firmy, która w swoim DNA ma myślenie ukierunkowane na realne potrzeby finansowe klienta. Będziemy dążyli do tego, by polskim klientom zaoferować nasze najlepsze praktyki z rynku estońskiego – komentuje Priit Põldoja, współzałożyciel i Przewodniczący Rady Nadzorczej Inbank.

Dane z polskiego rynku sprzyjają prognozom rozwoju internetowego banku. Jak pokazują dane BIK za 2016 rok, stale rośnie poziom zadłużenia w kredytach konsumpcyjnych, który przekroczył 140 mld zł. Wzrasta też liczba osób mających zobowiązania w firmach pożyczkowych. W 2016 roku dostęp do internetu posiadało 80,4% gospodarstw domowych. Szacuje się, że 13 milionów osób aktywnie korzysta z bankowości elektronicznej, a z bankowości mobilnej ponad 5 milionów użytkowników.

Inbank zamierza wnieść świeży powiew do polskiego sektora bankowości. Wprowadza na krajowy rynek nowy model usług, który może okazać się niezwykle satysfakcjonujący, a przede wszystkim przystępny dla grupy docelowej. Inbank to połączenie nowoczesnej bankowości z prostymi rozwiązaniami, ukierunkowymi na realne potrzeby klientów. 

Potrzebujesz wysoko oprocentowaną lokatę?

PLN
500 PLN 200 000 PLN
1D 14D 2M 4M 6M 8M 10M 12M 18M 36M

143 lokaty bankowe

PLN
1 000 PLN 200 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

51 kredytów gotówkowych

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat

18 kredytów hipotecznych

PLN
2 000 PLN 500 000 PLN
PLN
2 000 PLN 500 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

11 kredytów samochodowych

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 30 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat

18 pożyczek hipotecznych

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN


66 kont bankowych


73 karty kredytowe

PLN
1 000 PLN 200 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

16 kredytów konsolidacyjnych gotówkowych

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat

9 kredytów konsolidacyjnych hipotecznych

70 pożyczek gotówkowych

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

45 kont oszczędnościowych

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN44 konta firmowe

PLN
1 000 PLN 2 000 000 PLN

93 kredyty dla firm

PLN
10 000 PLN 500 000 PLN

5 ofert leasingu
Mb/s
1 Mb/s 250 Mb/s
PLN
1 PLN 300 PLN
:

230 ofert telewizji - internetu

kWh
1-2 os. 3-4 os. 5-6 os. dom
dzień noc

63 taryfy energii dla domu

kWh
50 kWh 500 kWh
dzień noc

50 taryf energii dla firmy

Więcej artykułów: Lokaty Lokaty bankowe Lokaty online Oprocentowanie lokat Oszczędzanie Kalkulatory finansowe Kalkulatory oszczędnościowe Banki