Zacznij dziś oszczędzać na emeryturę, a w przyszłym roku zapłacisz mniejszy podatek

Eksperci w finansach , 22.03.2017 r.
Zacznij dziś oszczędzać na emeryturę, a w przyszłym roku zapłacisz mniejszy podatek

ZUS ma coraz większe problemy z wypłatą emerytur, społeczeństwo się starzeje, a do tego został obniżony wiek emerytalny. Oznacza to, że kiedy skończysz pracować, okaże się, że twoje świadczenie wyniesie zaledwie kilkaset złotych. Warto więc samemu oszczędzać na emeryturę. Istnieje dedykowane do tego rozwiązanie – Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE+IKE). A dodatkowo dzięki niemu możesz płacić niższe podatki.

Każdy z nas chciałby zapewnić sobie godne życie na emeryturze, a jeszcze zostawić po sobie majątek dzieciom. Skoro trudno liczyć na państwową emeryturę, to jedynym wyjściem jest samodzielne oszczędzanie.

Trudno jest zmobilizować się do systematycznego gromadzenia pieniędzy, skoro do emerytury zostało jeszcze kilkadziesiąt lat. Zawsze pojawiają się pilniejsze potrzeby, a długoterminowe oszczędzanie schodzi na dalszy plan. Warto wiedzieć, że im dłużej będziesz zwlekał, tym trudniej będzie ci zgromadzić odpowiedni kapitał na jesień życia.

Ale gdzie to robić? Można inwestować na giełdzie, ale może się to wiązać z ryzykiem utraty środków. Można deponować pieniądze na lokacie bankowej, ale trzeba będzie co kilka miesięcy przenosić pieniądze i szukać wyżej oprocentowanej. Zwróć uwagę, że w obu przypadkach będziesz musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki), który wynosi 19 proc. Warto więc skorzystać z rozwiązania dedykowanego oszczędzaniu na jesień życia, które pozwala obniżyć podatek dochodowy.

Pakiet Emerytalny PKO TFI składa się z trzech programów:

 • Rachunku IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego),
 • Rachunku IKE (Indywidualne Konto Emerytalne),
 • Rachunku WPI (Wyspecjalizowany Program Inwestycyjny).

Państwo premiuje samodzielne oszczędzanie na emeryturę, więc zarówno na IKE, jak i IKZE oferuje preferencje podatkowe. Jeśli skorzystasz z Programu Emerytalnego PKO TFI (IKZE+IKE), to osiągniesz podwójne korzyści.

Jak działa Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE+IKE)?

Wpłacasz środki wtedy, kiedy masz trochę wolnej gotówki (minimalna pierwsza wpłata to 500 zł, a każda kolejna to min. 100 zł). Co ważne,  nie jesteś zobowiązany do regularnych wpłat. Program Emerytalny PKO TFI (IKZE+IKE),  to bardzo prosta konstrukcja, pozwalająca zyskiwać na płaceniu niższych podatków aż dwa razy.

Kiedy wpłacasz pieniądze, najpierw lądują one na rachunku IKZE. Co roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza roczny limit wpłat na IKZE, który zależy od wartości prognozowanego, miesięcznego wynagrodzenia. W 2017 roku możesz wpłacić na IKZE maksymalnie 5 115,60 zł.

Kiedy wpłacisz więcej niż wynosi roczny limit, to twoje pieniądze są przelewane na rachunek IKE. Tutaj roczny limit wpłat wynosi 12 789 zł. A kiedy zdecydujesz się wpłacić więcej, to zasilany jest rachunek WPI. Tutaj nie ma żadnego limitu, więc na emeryturę możesz oszczędzać tyle, ile chcesz. Jeśli cenisz swój czas i nie chcesz pamiętać o tym, ile możesz wpłacić na IKE, a ile na IKZE, to warto wybrać Pakiet Emerytalny, który łączy w sobie oba konta. To unikalne rozwiązanie na rynku. Od momentu wpłaty, powierzasz swoje pieniądze specjalistom od rynków kapitałowych. Nie musisz śledzić ruchów na giełdzie i szukać najkorzystniejszych rozwiązań.

Dłuższy czas oszczędzania, to mniej wyrzeczeń

Załóżmy, że na emeryturę przejdziesz w wieku 65 lat, spędzisz na niej 20 lat. Oprócz pieniędzy, które wypłaci ci ZUS chciałbyś mieć dodatkowo 1 tys. zł miesięcznie do dyspozycji.

Ile miesięcznie musisz oszczędzać, aby zgromadzić kapitał na emeryturę?

Wniosek z tego jest taki, że jeśli zaczniesz dbać o swoją przyszłość już teraz, to zgromadzisz kapitał bez większych wyrzeczeń. Co istotne, PKO TFI przygotowało dedykowane rozwiązanie dla każdej grupy wiekowej:

Grupy wiekowe i subfundusze PKO

Źródło: PKO TFI

Dlaczego wszyscy nie mogą korzystać z tego samego? Jest to spowodowane  różnymi oczekiwaniami każdej grupy wiekowej. Eksperci PKO TFI dostosowują ryzyko do twojego wieku. Na początku inwestują w akcje, aby wypracować jak najwyższy możliwy zysk. A im bliżej twojego wieku emerytalnego, tym większe zaangażowanie w relatywnie bezpieczne instrumenty finansowe. W ostatnich latach przed twoją emeryturą, fundusz w ogóle nie inwestuje w akcje.

Jak inwestuje fundusz

Źródło: PKO TFI

Płać niższe podatki

2 maja mija termin na złożenie deklaracji podatkowej za 2016 rok. Warto już teraz zadbać o gromadzenie oszczędności, które przydadzą się na emeryturze. Wcześniej zostało zaznaczone, że osiągasz podwójne korzyści podatkowe. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Zarówno IKE, jak i IKZE nie są produktami finansowymi. Jest to tylko opakowanie, które pozwala lokować lub inwestować środki z przeznaczeniem na emeryturę i dodatkowo płacić niższe podatki – co roku oszczędzasz nawet 1637 zł* na IKZE, a gdy korzystasz z IKE, to wypłacając środki po osiągnięciu wieku emerytalnego, nie płacisz podatku od dochodów kapitałowych(19 proc.).

Jak skorzystać z ulgi z tytułu wpłat na IKZE?

 • Standardowo oblicz swój dochód.
 • Odejmij od niego kwotę, którą wpłaciłeś na IKZE.
 • Kwotę podatku oblicz na podstawie pozostałej kwoty.

Maksymalna ulga podatkowa dla osoby, która płaci podatek w wysokości

Oprócz tego, jeśli wypłacisz środki, gdy skończysz 65 lat i upłynie czas pięciu lat dokonywanych wpłat, to zapłacisz podatek w wysokości tylko 10 proc. zgromadzonej kwoty, a nie według standardowych stawek podatku dochodowego (18 proc. i 32 proc.).

Jak nie płacić podatku od zysków kapitałowych dzięki wpłatom na IKE?

Jeśli wypłacisz środki z IKE po ukończeniu 60-tego roku życia (albo gdy masz prawo do wcześniejszej emerytury, to 55-ego roku życia) i spełnisz warunek dokonywania wpłat przez co najmniej 5 lat, to nie zapłacisz podatku od zysków kapitałowych. Reasumując – zysk, który wypracowałeś dzięki oszczędzaniu z IKE będzie wolny od podatku po spełnieniu powyższych warunków.

Dlaczego warto skorzystać z Pakietu Emerytalnego PKO TFI?

 • Osiągasz podwójne korzyści podatkowe. Możesz za jednym razem połączyć korzyści podatkowe, płynące z oszczędzania na IKZE i IKE.
 • Nie musisz dwa razy wypełniać formalności. Wnioskujesz tylko raz, a zyskujesz dwa produkty. Nie musisz także pamiętać o limitach, ponieważ środki są transferowane automatycznie.
 • Swoje oszczędności powierzasz specjalistom. Nie musisz śledzić ruchów na giełdzie, tylko doświadczeni eksperci od rynków kapitałowych zarządzają twoim majątkiem.
 • Możesz odłożyć na emeryturę, tyle ile chcesz. Roczne wpłaty na IKE i IKZE są limitowane. W przypadku Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKZE+IKE) nadwyżka środków przechodzi na Wyspecjalizowany Program Inwestycyjny, dlatego możesz oszczędzić więcej, a na emeryturze żyć na wyższym poziomie.
 • Możesz wpłacać środki w dogodnym terminie, kiedy dysponujesz wolnymi środkami. Nie zobowiązujesz się do regularnych wpłat, choć to dobry pomysł na oszczędzanie. W Pakiecie Emerytalnym PKO TFI (IKZE+IKE) minimalna wysokość pierwszej wpłaty to 500 zł. Za to każda kolejna wpłata to już tylko min. 100 zł.
 • Zgromadzone pieniądze są dziedziczone. Kiedy nie zdążysz wypłacić oszczędności przed śmiercią, to będą one przekazane twoim spadkobiercom. Możesz więc mieć pewność, że zgromadzone środki nie przepadną.

Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE+IKE) to możliwość połączenia korzyści. Z jednej strony już teraz dbasz o swoją przyszłość na emeryturze, ale odkładasz tylko wtedy, gdy masz na to możliwości finansowe. Nie musisz się spieszyć i rezygnować z przyjemności, bo koniec twojej pracy zawodowej zbliża się wielkimi krokami. A z drugiej strony możesz już teraz korzystać z połączonych ulg podatkowych. Pakiet Emerytalny PKO TFI (IKZE+IKE) to dobre rozwiązanie dla osób, które podchodzą rozsądnie do swoich finansów, chcą gromadzić oszczędności i zabezpieczyć się na jesień życia.

 

Materiał ma charakter reklamowy, dane w nim zawarte nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej.

Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio znajduje się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) oraz, w zakresie PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio będącego alternatywnym funduszem inwestycyjnym, w informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego (IDK) dostępnych u dystrybutorów i na stronie www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu informacyjnego, KIID PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio oraz, w zakresie PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio będącego alternatywnym funduszem inwestycyjnym, z IDK. Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl. Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania wartość jednostki uczestnictwa poszczególnych subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio może podlegać umiarkowanej lub dużej zmienności. Należy liczyć się z możliwością utraty części wpłaconych środków. Fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – sfio nie gwarantuje osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Subfundusze mogą inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w Wyspecjalizowanych Programach Inwestycyjnych, w tym zasady pobierania opłat manipulacyjnych, regulują Zasady Wyspecjalizowanego Programu Inwestycyjnego („Zasady”) dostępne w miejscach podanych wyżej. PKO TFI SA działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i może ulec zmianie w przyszłości. W celu uzyskania szczegółowych informacji i dokładnych wyliczeń korzyści podatkowych wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub porady prawnej.

*Kwota 1 637 zł stanowi szacunkowe wyliczenie korzyści podatkowej przy stopie podatkowej 32% dla osób fizycznych przy wpłacie maksymalnej na rachunek IKZE w 2017 r. Wyliczenia własne PKO TFI SA.

Szukasz wysoko oprocentowanego konta?

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

45 kont oszczędnościowych

PLN
1 000 PLN 200 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

51 kredytów gotówkowych

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat

18 kredytów hipotecznych

PLN
2 000 PLN 500 000 PLN
PLN
2 000 PLN 500 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

11 kredytów samochodowych

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 30 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat

18 pożyczek hipotecznych

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN


66 kont bankowych


73 karty kredytowe

PLN
1 000 PLN 200 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy

16 kredytów konsolidacyjnych gotówkowych

PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
PLN
10 000 PLN 3 000 000 PLN
lat
1 rok 50 lat

9 kredytów konsolidacyjnych hipotecznych

70 pożyczek gotówkowych

PLN
500 PLN 200 000 PLN
1D 14D 2M 4M 6M 8M 10M 12M 18M 36M

143 lokaty bankowe

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN44 konta firmowe

PLN
1 000 PLN 2 000 000 PLN

93 kredyty dla firm

PLN
10 000 PLN 500 000 PLN

5 ofert leasingu
Mb/s
1 Mb/s 250 Mb/s
PLN
1 PLN 300 PLN
:

230 ofert telewizji - internetu

kWh
1-2 os. 3-4 os. 5-6 os. dom
dzień noc

63 taryfy energii dla domu

kWh
50 kWh 500 kWh
dzień noc

50 taryf energii dla firmy

Więcej artykułów: Konta oszczędnościowe Oszczędzanie Kalkulatory finansowe Kalkulatory oszczędnościowe Banki Inwestowanie