Jaką mam zdolność kredytową, prowadząc działalność?

Prowadzenie firmy wiąże się z koniecznością posiadania odpowiednich środków finansowych. Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca potrzebuje dodatkowych pieniędzy do celów własnych, czy firmowych, prawdopodobnie staje przed koniecznością wzięcia kredytu. Warto pamiętać, że banki inaczej oceniają zdolność kredytową osób fizycznych i przedsiębiorstw.

Kredyty są najczęstszym źródłem finansowania działalności gospodarczej, jednak tego typu zobowiązania zaciągają również właściciele przedsiębiorstw do celów prywatnych. Jak obliczyć swoją zdolność kredytową prowadząc przedsiębiorstwo?

Zdolność kredytowa a analiza kredytowa

Na początek warto przypomnieć, czym jest sama zdolność kredytowa. To nic innego, jak zdolność do spłaty całego zobowiązania finansowego wraz z jego dodatkowymi kosztami w terminie określonym w umowie. Każdy bank, niezależnie od tego, czy udziela kredytu osobie fizycznej, czy przedsiębiorstwu, za każdym razem dokładnie analizuje zdolność kredytową swojego klienta.

Zbadaniu zdolności kredytowej służy analiza kredytowa. W zależności od rodzaju wnioskodawcy (podmiot gospodarczy, osoby fizyczne) pod uwagę brane są inne czynniki. W przypadku osób fizycznych, stosuje się analizę ilościową, analizę jakościową oraz analizę punktową. Głównymi czynnikami jest wysokość dochodów oraz jego źródła, a także wszystkie posiadane zobowiązania.

W ocenie zdolności kredytowej uwzględnia się także cechy osobowe potencjalnego kredytobiorcy, takie jak: wiek, liczba osób będących na utrzymaniu, stan cywilny, status majątkowy i mieszkaniowy oraz historia kredytowa. Zdolność kredytową można w prosty i szybki sposób obliczyć za pomocą naszego kalkulatora zdolności kredytowej.  

Banki zupełnie inaczej podchodzą do analizy kredytowej w przypadku firm, które ubiegają się o finansowanie. Kluczowymi czynnikami do oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa jest posiadany majątek (określany najczęściej jako aktywa), struktura kapitału, źródła finansowania działalności, czy wysokość przychodów i kosztów prowadzonej działalności.

Stosując analizę kredytowa przedsiębiorstw, bank może wziąć pod uwagę również konkurencyjność firmy, czy kwalifikacje kadry kierowniczej oraz załogi. Wpływ na zdolność kredytową przedsiębiorstwa mają także czynniki z otoczenia, niezależne od samej firmy.

Zdolność kredytowa a staż firmy

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, która stanowi jedyne źródło dochodu, bank będzie chciał przedstawienia osiąganego dochodu netto w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Co w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej krótszej niż rok? Niektóre z banków mogą odmówić przyznania kredytu ze względu na „niepewność” młodego przedsiębiorstwa.

Brak doświadczenia i nieustabilizowana sytuacja na rynku znacznie sprzyja wzrostowi ryzyka kredytowego. Duże ryzyko kredytowe to niskie szanse na otrzymanie dodatkowej gotówki, bez względu na to, czy bierze się kredyt na firmę, czy kredyt konsumpcyjny na prywatny cel.

Czy przedsiębiorcy prowadzący firmę krócej niż 12 miesięcy, nie mają szans na otrzymanie np. kredytu hipotecznego? Oczywiście, że nie. Podobnie jak w przypadku rozwiązań finansowych dla startujących firm, istnieje możliwość zaciągnięcia zobowiązania na samym początku kariery przedsiębiorcy. Nie należy jednak oczekiwać, że rozwiązania dla właścicieli firm z niewielkim stażem, będą równie atrakcyjne, jak w przypadku szefów przedsiębiorstw z ugruntowaną od wielu lat pozycją na rynku.

Niestety, banki o wiele przychylniej patrzą na kredytobiorców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony niż w przypadku osób samozatrudnionych, czy właścicieli przedsiębiorstw z sektora MŚP. Najczęściej wymagany jest jednak sześcio- lub dwunastomiesięczny staż biznesu na rynku. Czasami banki nie trzymają się sztywno tych wytycznych, o ile działalność jest kontynuacją pracy dla poprzedniego pracodawcy. Może to skrócić wymagany czas prowadzenia działalności nawet do jednego miesiąca.

Sposób rozliczania z fiskusem wpływa na zdolność kredytową

Banki, analizując wniosek kredytowy, biorą także pod uwagę to, czy przedsiębiorca na bieżąco i w terminie opłaca podatki, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz inne zobowiązania firmy (handlowe, pracownicze). Na rachunkach firmy nie może być także żadnych zajęć egzekucyjnych. Następnie brana jest pod uwagę forma opodatkowania przedsiębiorcy, czyli skala podatkowa, stawka liniowa, ryczałt oraz karta podatkowa.

Osoby, które rozliczają się z fiskusem według skali podatkowej lub stawki liniowej mogą mieć problem z dostaniem kredytu, jeśli ich firma generuje wysokie koszty. Zmniejszają one co prawda wysokość podatku do zapłacenia, lecz jednocześnie obniżają dochód przedsiębiorcy. Bank bierze pod uwagę przychód pomniejszony o koszty. Może się więc okazać, że taki przedsiębiorca ma niewielką zdolność kredytową.

Z kolei przedsiębiorcy, którzy jako formę rozliczania się z fiskusem wybrali ryczałt, także nie mają łatwo. Płacą oni podatek według określonych stawek, nie uwzględniając kosztów uzyskania przychodu. Banki określają zdolność takich firm, zakładając, że dochód ryczałtowca nie przekracza 20% jego przychodów.

Zdolność kredytowa przedsiębiorców rozliczających się na podstawie karty podatkowej jest z kolei zależna od wysokości płaconego przez nich podatku, pomnożonego przez mnożnik ustalony przez bank.

Przedsiębiorca, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą powinien szukać ofert dla siebie w co najmniej kilkunastu bankach. Dzięki temu będzie mógł nie tylko porównać warunki, lecz także dowiedzieć się, w którym banku ma szansę na pożyczkę. Najlepsze oferty kredytów dla właścicieli firm, znajdziesz w naszej porównywarce.

Środki na rozwój firmy a zdolność kredytowa

W trakcie rozwoju firmy niejednokrotnie jest też konieczne wzięcie kredytu na bieżące wydatki czy na inwestycje firmy. Zanim bank przyzna taki kredyt, sprawdza dotychczasowe wyniki finansowe. Brana pod uwagę jest także wielkość zadłużenia, zarówno firmy, jak i jej właściciela jako osoby prywatnej.

Przed rozpoczęciem ubiegania się o kredyt (zwłaszcza na dużą kwotę) warto więc  pozamykać wszystkie karty kredytowe i zrezygnować z debetu w koncie, dzięki czemu zdolność kredytowa wzrośnie. Oprócz tego bank ocenia także pomysł na dalszy rozwój firmy. Raczkujące firmy powinny przygotować dobry biznesplan, który przekona doradców bankowych do przyznania kredytu, o który wnioskujemy.

Prowadzenie własnej firmy może być dużym wyzwaniem i sprawiać wiele radości. Jednak faktem jest, że to ciężki kawałek chleba. Przedsiębiorca, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma pod górkę, jeśli chce wziąć kredyt. Warto jednak zauważyć, że zdolność przedsiębiorcy rośnie, jeśli zatrudnia on pracowników i realizuje większe prace niż tylko takie, które może wykonać sam. 

Artykuły 29.04.2018