Ranking lokat terminowych – lipiec 2017

Banki nie rozpieszczają oszczędzających. Jak wynika z analiz Open Finance, oprocentowanie przeciętnej lokaty bankowej wynosi 1,1 proc. Są jednak jeszcze na rynku produkty gwarantujące nieco większy zysk. W naszym zestawieniu znalazły się lokaty oprocentowane na 5, 4 i 3,5 proc.

Po raz kolejny szukaliśmy najwyżej oprocentowanych lokat. Niestety, od zeszłego miesiąca na rynku nie pojawił się żaden nowy depozyt z oprocentowaniem 5, 4 i 3,5  proc. Tak jak w poprzednim miesiącu najwyżej oprocentowanym depozytem okazała się Lokata na start w Plus Banku. W sumie w zestawieniu znalazło się osiem produktów. Niestety, wszystkie albo wymagają posiadania konta osobistego, albo są produktami, z których można skorzystać tylko raz. Dokładne informacje na temat warunków, jakie należy spełnić, by otworzyć daną lokatę, umieściliśmy w opisach produktów. 

 

LOKATY OFERUJĄCE 5-PROCENTOWY ZYSK

Depozyt oprocentowany na 5 proc. ma w swojej ofercie tylko Plus Bank. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby go otworzyć? Szczegóły poniżej.

 

LOKATA NA START PLUS BANKU

 • Oprocentowanie: 5,00 proc. w skali roku
 • Okres: 3 miesiące
 • Minimalna kwota lokaty: 1 000 zł
 • Maksymalna kwota lokaty: 10 000 zł

Dla kogo ten produkt: Lokatę mogą otworzyć klienci Plus Banku w ciągu 12 miesięcy od daty otwarcia Konta Plus. Uwaga: nie mogą mieć w Plus Banku innych lokat terminowych.

 

LOKATY OFERUJĄCE 4-PROCENTOWY ZYSK

W czerwcu depozyty oprocentowane na 4 proc. znaleźliśmy w ofercie trzech banków: Idea Banku, Nest Banku i Plus Banku. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby je otworzyć?

 

LOKATA HAPPY IDEA BANKU

 • Oprocentowanie: 4,00 proc. w skali roku
 • Okres: 2 miesiące
 • Minimalna kwota lokaty: 500 zł
 • Maksymalna kwota lokaty: 10 000 zł

Dla kogo ten produkt: Lokatę mogą otworzyć nowi klienci Idea Banku. Nie muszą otwierać konta, by skorzystać z tego produktu.

 

NEST LOKATA WITAJ NEST BANKU

 • Oprocentowanie: 4,00 proc. w skali roku
 • Okres: 3 miesiące i 6 miesięcy
 • Minimalna kwota lokaty: 1 000 zł
 • Maksymalna kwota lokaty: 10 000 zł

Dla kogo ten produkt: Lokatę mogą otworzyć klienci Nest Banku w ciągu 30 dni od daty otwarcia darmowego Nest Konta. W przypadku 6-miesięcznej Nest Lokaty Witaj, promocyjne oprocentowanie 4 proc. obowiązuje w całym okresie trwania lokaty, jeśli nie później niż 60 dni od dnia otwarcia lokaty zostaną spełnione warunki:

 • na Nest Konto klienta wpłynie co najmniej 2 500 zł wynagrodzenia

lub

 • na Rachunek Firmowy BIZnest Konto wpłynie co najmniej 6 000 zł w co najmniej jednym miesiącu kalendarzowym i klient dokona z Rachunku Firmowego płatności do US lub ZUS.

 

LOKATA NA START PLUS BANKU

 • Oprocentowanie: 4,00 proc. w skali roku
 • Okres: 2 miesiące
 • Minimalna kwota lokaty: 1 000 zł
 • Maksymalna kwota lokaty: 10 000 zł

Dla kogo ten produkt: Lokatę mogą otworzyć klienci Plus Banku w ciągu 12 miesięcy od daty otwarcia Konta Plus, którzy nie mają w Plus Banku innych lokat terminowych.

 

LOKATY OFERUJĄCE 3,5-PROCENTOWY ZYSK

W czerwcu depozyty oprocentowane na 3,5 proc. mają w swojej ofercie trzy banki: eurobank, mBank i Idea Bank. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby je otworzyć? Szczegóły poniżej.

 

LOKATA LOGUJESZ−LOKUJESZ EUROBANKU

 • Oprocentowanie: 3,50 proc. w skali roku
 • Okres: 1 miesiąc
 • Minimalna kwota lokaty: 200 zł
 • Maksymalna kwota lokaty: 10 000 zł

Dla kogo ten produkt: Lokatę mogą otworzyć klienci eurobanku, którzy aktywują bankowość mobilną eurobanku (aplikację eurobank mobile) na swoim pierwszym urządzeniu mobilnym, ale tylko przez 7 dni od daty tej aktywacji.

 

LOKATA 3,5 PROC. DLA NOWYCH KLIENTÓW MBANKU

 • Oprocentowanie: 3,50 proc. w skali roku
 • Okres: 3 miesiące
 • Minimalna kwota lokaty: 500 zł
 • Maksymalna kwota lokaty: 10 000 zł

Dla kogo ten produkt: Lokatę mogą założyć nowi klienci banku, którzy otworzyli rachunek. Uruchomienie lokaty następuje po aktywacji konta. Najpierw otwierasz konto, następnie zasilasz je kwotą nie mniejszą, niż kwota otwieranej lokaty.

 

LOKATA HAPPY IDEA BANKU

 • Oprocentowanie: 3,50 proc. w skali roku
 • Okres: 3 miesiące
 • Minimalna kwota lokaty: 500 zł
 • Maksymalna kwota lokaty: 10 000 zł

Dla kogo ten produkt: Lokatę mogą otworzyć nowi klienci Idea Banku. Nie muszą otwierać konta, by skorzystać z tego produktu.

 

Choć zaprezentowane powyżej lokaty oferują najwyższe na rynku oprocentowanie, to niestety nie przekłada się to na zadowalający zysk. Dlaczego? Na każdą z nich można wpłacić maksymalnie 10 tys. zł na okres od miesiąca do trzech miesięcy. Niestety, dopóki Rada Polityki Pieniężnej nie podniesie stóp procentowych, dopóty nie mamy co liczyć na to, że banki podniosą oprocentowanie lokat.

Ranking 04.07.2017