Najlepsze konta oszczędnościowe w sierpniu 2017 r.

Sprawdziliśmy, ile można zarobić na koncie oszczędnościowym, w przypadku którego jedynym warunkiem, jaki trzeba spełnić, jest posiadanie lub założenie konta osobistego. Ile z takich kont oprocentowanych jest na co najmniej 2 proc. w skali roku? Sprawdzamy.

W lipcu przyjrzeliśmy się kontom oszczędnościowym dla nowych klientów i na nowe środki. W sierpniowym zestawieniu znalazły się rachunki, z których można korzystać bez względu na relacje łączące nas z bankiem, tj. takie, które nie są adresowane do nowych klientów czy do klientów regularnie wpłacających na nie nowe środki. Podobnie jak w poprzednim rankingu tak i teraz porównujemy konta z oprocentowaniem wynoszącym co najmniej 1,5 proc. w skali roku.

Otwórz Konto Oszczędnościowe 2,7%

Konto na 2,25 proc. w skali roku

Odsetki od wpłaconych pieniędzy na podstawie oprocentowania 2,25 proc. rocznie nalicza Idea Bank klientom, którzy założą w nim Konto Oszczędnościowe ZOŚKA PRO. Dla kogo jest ten produkt i jakie warunki trzeba spełnić, żeby z niego skorzystać?

 • Dla kogo? Konto Oszczędnościowe ZOŚKA PRO mogą założyć klienci Idea Banku, korzystający z konta osobistego Konta IDEALNEGO Idea Banku.
 • Jakie warunki trzeba spełnić? Oprocentowanie 2,25 proc. w skali roku naliczane jest dla środków w wysokości dziesięć razy wyższej niż na koncie osobistym. Działa to w sposób następujący: jeśli klient ma dziś na Koncie IDEALNYM 1 000 zł, a na Koncie ZOŚKA PRO 10 000 zł, to odsetki będą naliczane na podstawie oprocentowania 2,25 proc. w skali roku, jeśli saldo na koncie osobistym spadnie do 500 zł, to odsetki od 5 000 zł będą naliczane na podstawie oprocentowania 2,25 proc. w skali roku, a od kolejnych 5 000 zł – na podstawie 1 proc. w skali roku.

Konto Oszczędnościowe ZOŚKA PRO Idea Bank

Konto na 2,20 proc. w skali roku

Takie oprocentowanie oferuje drugie w naszym rankingu konto oszczędnościowe Idea Banku – Konto ZYSKOWNE. Dla kogo jest ten produkt i jakie warunki trzeba spełnić, żeby z niego skorzystać?

 • Dla kogo? Konto ZYSKOWNE może założyć osoba mająca konto osobiste w Idea Banku (Konto IDEALNE).
 • Jakie warunki trzeba spełnić? Oprocentowanie 2,20 proc. w skali roku oferowane jest tym klientom, którzy co miesiąc zasilają swoje Konto IDEALNE kwotą co najmniej 1 000 zł i dokonują transakcji kartą debetową na min. 100 zł. W przypadku nie spełnienia tego warunku oprocentowanie konta będzie niższe – wyniesie 1,25 proc. UWAGA – odsetki wg oprocentowania 2 proc. w skali roku obowiązuje dla środków do 10 000 zł. Dla kwot wyższych wynosi (po spełnieniu warunków) od 1,50 do 1,85 proc.

Konto ZYSKOWNE Idea Bank

Konta na 2 proc. w skali roku

Konta oszczędnościowe z oprocentowaniem 2 proc. rocznie znaleźliśmy w dwóch bankach: w T-Mobile Usługi Bankowe (Konto oszczędnościowe) i w BOŚ Banku (EKOkonto oszczędnościowe Standard). Dla kogo są te produkty i jakie warunki trzeba spełnić, żeby z nich skorzystać?

Konto oszczędnościowe T-Mobile Usługi Bankowe

 • Dla kogo? Konto oszczędnościowe w T-Mobile Usługi Bankowe mogą założyć posiadacze Konta Freemium lub Konta Premium.
 • Jakie warunki trzeba spełnić? Oprocentowanie 2,5 proc. w skali roku obowiązuje przez 3 miesiące dla nowych środków do 100 000 zł. Nadwyżka ponad 100 000 zł jest oprocentowana na 1,7 proc. Okres obowiązywania oprocentowania promocyjnego wynosi 92 dni i jest liczony od dnia, w którym nastąpi pierwsze przekazanie nowych środków na Konto Oszczędnościowe Profit. Aktualnie obowiązująca promocja będzie trwała do 26 sierpnia 2017 r. włącznie.

Konto oszczędnościowe T-Mobile Usługi Bankowe

EKOkonto oszczędnościowe Standard

 • Dla kogo? EKOkonto oszczędnościowe Standard z promocyjnym oprocentowaniem mogą założyć posiadacze jednego z kont osobistych oferowanych przez BOŚ Bank.
 • Jakie warunki trzeba spełnić? Z EKOkonta oszczędnościowego Standard z promocyjnym oprocentowaniem mogą skorzystać klienci, którzy łącznie spełnią następujące warunki: złożą oświadczenie o przystąpieniu do promocji, są posiadaczami albo w momencie przystąpienie do promocji zawrą umowy z bankiem o wszystkie następujące produkty: EKOkonto oszczędnościowe Standard, konto osobiste, aktywną kartę (aktywacja musi nastąpić w ciągu 30 dni), wyrażą najpóźniej w dniu przystąpienia do promocji zgodę marketingową i zgodę na e-mail i nie odwołają ich w całym okresie trwania promocji, podadzą najpóźniej w dniu przystąpienia do promocji aktualny numer telefonu oraz adres e-mail w Karcie Informacyjnej Klienta albo we wniosku, będą dokonywać transakcji bezgotówkowych kartą debetową na kwotę min. 500 zł w każdym miesiącu kalendarzowym, będą zasilać konto osobiste kwotą min. 1 500 zł w danym miesiącu kalendarzowym. Oprocentowanie 2 proc. obowiązuje do kwoty 50 000 zł. Nadwyżka ponad 50 000 zł jest oprocentowana na 1,5 proc. rocznie. Standardowe oprocentowanie EKOkonta oszczędnościowego Standard wynosi 1 proc. (dla salda do 50 000 zł) i 1,1 proc. (dla salda powyżej 50 000 zł).

EKOkonto oszczędnościowe Standard BOŚ Bank

Konto na 1,85 proc. w skali roku

Konto oszczędnościowe z oprocentowaniem 1,85 proc. rocznie (EKOkonto oszczędnościowe VIP) oferuje BOŚ Bank. Dla kogo jest ten produkt i jakie warunki trzeba spełnić, żeby z niego skorzystać?

 • Dla kogo? EKOkonto oszczędnościowe VIP z promocyjnym oprocentowaniem mogą założyć posiadacze EKOkonta VIP.
 • Jakie warunki trzeba spełnić? Z EKOkonta oszczędnościowego VIP z promocyjnym oprocentowaniem mogą skorzystać klienci, którzy łącznie spełnią następujące warunki: złożą oświadczenie o przystąpieniu do promocji, są posiadaczami albo w momencie przystąpienie do promocji zawrą umowy z bankiem o wszystkie następujące produkty: EKOkonto oszczędnościowe VIP, EKOkonto VIP, aktywną kartę (aktywacja musi nastąpić w ciągu 30 dni), wyrażą najpóźniej w dniu przystąpienia do promocji zgodę marketingową i zgodę na e-mail i nie odwołają ich w całym okresie trwania promocji, podadzą najpóźniej w dniu przystąpienia do promocji aktualny numer telefonu oraz adres e-mail w Karcie Informacyjnej Klienta albo we Wniosku, będą dokonywać transakcji bezgotówkowych kartą debetową na kwotę min. 1 000 zł w miesiącu kalendarzowym, będą zasilać konto osobiste kwotą min. 10 000 zł. Oprocentowanie 1,85 proc. obowiązuje do kwoty 400 000 zł. Nadwyżka ponad 400 000 zł jest oprocentowana na 1,55 proc. rocznie. Standardowe oprocentowanie EKOkonta oszczędnościowego VIP wynosi 1 proc. (dla salda do 50 000 zł) i 1,2 proc. (dla salda powyżej 50 000 zł).

EKOkonto oszczędnościowe VIP BOŚ Bank

Konta na 1,50 w skali roku

Konta oszczędnościowe z oprocentowaniem 1,50 proc. rocznie znaleźliśmy w Banku Citi Handlowy (Konto SuperOszczędnościowe) i w Deutsche Banku (db Konto Oszczędnościowe 24h). Dla kogo są te produkty i jakie warunki trzeba spełnić, żeby z nich skorzystać?

Konto SuperOszczędnościowe

 • Dla kogo? Konto SuperOszczędnościowe mogą założyć posiadacze jednego z kont osobistych oferowanych przez Bank Citi Handlowy.
 • Jakie warunki trzeba spełnić? Odsetki od oprocentowania 1,50 proc. w skali roku naliczane są do kwoty 20 000 zł. Dla salda powyżej 20 000 zł oprocentowanie wynosi 0,1 proc. rocznie. Konto SuperOszczędnościowe będzie prowadzone bezpłatnie pod warunkiem zasilania konta osobistego kwotą wynoszącą co najmniej 3 000 zł miesięcznie (w przeciwnym razie za jego prowadzenie pobierana będzie miesięczna opłata 15 zł).

Konto SuperOszczędnościowe Bank Citi Handlowy

db Konto Oszczędnościowe 24h

 • Dla kogo?db Konto Oszczędnościowe 24h z oprocentowaniem 1,50 proc. przeznaczone jest dla osób, które założyły je razem z Kontem Osobistym dbNET nie wcześniej niż 1 grudnia 2011 r.
 • Jakie warunki trzeba spełnić? Oprocentowanie 1,50 proc. w skali roku obowiązuje dla salda do 10 000 zł. Środki w kwocie 10 000,01 zł – 50 000 zł są oprocentowane na 0,50 proc., a powyżej 50 000 zł – na 0,25 proc. w skali roku.

db Konto Oszczędnościowe Deutsche Bank Polska

Według danych GUS inflacja w Polsce w czerwcu 2017 r. wyniosła 1,5 proc. Oznacza to, że osoby, które zdecydowałyby się na oszczędzanie na większości z opisanych powyżej kont, w najgorszym przypadku – mówiąc kolokwialnie – wyjdą na zero. Nie zarobią na odsetkach, ale też nie stracą na inflacji. Pamiętajmy, że fiskus zabiera nam niemal 1/5 zysku. Szukając konta oszczędnościowego, zwracajmy zatem uwagę nie tylko na oprocentowanie nominalne, lecz także na oprocentowanie uwzględniające podatek Belki.

Advertisement

Ranking 31.07.2017