Zdolność kredytowa – jak zwiększyć swoją szanse na kredyt?

Bank, zanim zdecyduje się na udzielenie nam kredytu, oblicza naszą zdolność kredytową. Każda instytucja ma swoje własne wytyczne, według których ją ocenia. Podpowiadamy, jak zwiększyć swoje szanse na kredyt.

Zdolność kredytowa to w dużym skrócie zdolność kredytobiorcy do spłacania zaciągniętego zobowiązania. Teoretycznie obliczana jest na zasadzie różnicy dochodów netto i stałych wydatków, takich jak raty dotychczasowych kredytów, koszt mieszkania, rachunki, alimenty, koszt utrzymania samochodu itp. Następnie bank sprawdza, czy pozostałe środki wystarczą na opłacenie raty kredytu. Większość banków uważa za bezpieczną sytuację, gdy rata kredytu nie przekracza połowy wolnych przychodów miesięcznych potencjalnego kredytobiorcy.

Zdolność kredytowa - co bank bierze pod uwagę?

Choć każdy bank ma własne zasady wyliczania zdolności kredytowej, zazwyczaj jako dodatkowe informacje brane są pod uwagę następujące dane:

  1. Stan cywilny – zwykle łatwiej wziąć kredyt małżeństwu niż singlom.
  2. Wykształcenie – im wyższe, tym lepiej.
  3. Status zawodowy – czy pracujemy w dużej, solidnej firmie, czy np. prowadzimy własną działalność gospodarczą. W przypadku działalności, im dłuższa jest historia firmy, tym większe szanse na kredyt.
  4. Regularność dochodów – zatrudnieni na umowę o pracę są znacznie atrakcyjniejszą grupą klientów dla banku niż osoby zatrudnione na innych warunkach. Ze względu na nieregularność wpływów osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło banki stosują dużo bardziej restrykcyjną politykę przyznawania kredytów dla tych grup klientów.
  5. Historia kredytowa – czy do tej pory regularnie spłacaliśmy swoje zobowiązania. Innymi słowy, bank sprawdza naszą reputację i wiarygodność. Jeżeli w przeszłości mieliśmy problemy z regulowaniem naszych zobowiązań finansowych, należy się liczyć z odmową przyznania kredytu lub wydłużeniem procesu udzielania kredytu.
  6. Liczba osób w gospodarstwie domowym – im mniejsze są koszty utrzymania rodziny, tym bank chętniej przyzna nam kredyt.
  7. Rodzaj i wartość nieruchomości kredytowanej, jak również stan realizacji inwestycji. Dla banku dużo mniej ryzykownym przedsięwzięciem jest sfinansowanie gotowego mieszkania niż przysłowiowej „dziury” w ziemi, na której ma powstać nasz dom.

Ubiegając się o kredyt powinniśmy pamiętać, iż to, jaką bank nam wyliczy zdolność, jest swego rodzaju podpowiedzią dla nas, kredytobiorców. Podejście do zdolności kredytowej banków jest obecnie bezpieczne, dzięki czemu ryzyko niewypłacalności kredytobiorcy jest w znacznym stopniu ograniczone już na etapie decydowania o wysokości kwoty kredytu.

Jak zwiększyć zdolność kredytową? Sprawdzone sposoby

Istnieje kilka sposobów na poprawienie swojej zdolności kredytowej. Przede wszystkim, warto zrezygnować z wszelkich kart kredytowych i zamknąć kredyty odnawialne w swoich rachunkach osobistych. Dlaczego? Bank oceniając naszą zdolmość kredytową oprócz historii kredytowej sprawdza także wysokość spłacanych przez nas rat kredytów oraz to, czy posiadamy kartę kredytową i kredyt odnawialny. W przypadku tych produktów najczęściej stosowana jest praktyka polegająca na tym, że do kwoty comiesięcznych zobowiązań dodawane jest od 3 do 5 proc., np. karta kredytowa z limitem 10 000 zł będzie traktowana jako zadłużenie o wysokości od 300 do 500 zł i może pomniejszyć naszą zdolność kredytową nawet o kilkanaście tysięcy zł. Jeśli posiadamy inne kredyty, warto wydłużyć okres ich spłaty, co obniży wysokość miesięcznych rat.

Kredyt ze współkredytobiorcą - czy warto?

Możemy zastanowić się również nad wzięciem kredytu ze współkredytobiorcą. Na co trzeba zwrócić uwagę decydując się na takie rozwiązanie? Przede wszystkim współkredytobiorcą powinna być osoba posiadająca - w ocenie banku - zdolność kredytową. Należy jednak pamiętać o tym, że banki ustalają często maksymalny limit wieku kredytobiorcy. Ostatnia rata kredytu powinna zostać spłacona zazwyczaj przed ukończeniem 70-75 roku życia. W przeciwnym wypadku bank może skrócić nam okres spłaty zaciąganego kredytu.

Rekomendacja T - na czym polega?

W sierpniu 2011 roku weszła w życie rekomendacja T. Jest to przyjęta przez KNF decyzja o uregulowaniu ryzyka kredytowego prze banki. Dotyczy wszystkich rodzajów kredytów – hipotecznych, samochodowych i gotówkowych, kart kredytowych. Przede wszystkim wprowadza zasadę, że nie może dojść do sytuacji, w której miesięczna suma rat wszystkich kredytów przekroczy 50% dochodów netto kredytobiorcy. Jedynym wyjątkiem są osoby o ponadprzeciętnych zarobkach. W ich przypadku poprzeczkę podniesiono do 65%.
 

Artykuły 23.04.2012