Polecenie zapłaty

Sposób na dokonywanie powtarzających się płatności/przelewów z konta niezależnie od wysokości kwoty oraz ich częstotliwości. Polecenia zapłaty realizowane są w systemie Elixir, jedynie w złotówkach. Stroną inicjującą przelew jest wierzyciel, nie właściciel konta (dłużnik). Jest to forma służąca najczęściej do pokrywania comiesięcznych rachunków wystawianych np. przez operatora telefonii komórkowej. Patrz również zlecenie stałe.