Karta obciążeniowa

Rodzaj karty płatniczej z limitem wydatków ustalonym między posiadaczem karty a jaj wystawcą. Jest ona powiązana z kontem, z którego w regularnych cyklach (np. miesięcznych) pobierana jest kwota pokrywająca całe zadłużenie oraz za poprzedni okres rozliczeniowy.Powiązane pytania i odpowiedzi