Wróć do porównania kont bankowych

szczegóły konta osobistego - eurobank - Konto Active - średnie saldo konta: 1 500 zł liczba kart do konta: 1

Parametry porównania: średnie saldo konta 1 500 zł liczba kart do konta 1

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN


eurobank

eurobank - Konto Active

eurobank
Miesięczny koszt : 13,90 zł
Opłata za kartę : 4,90 zł
Opłata za prowadzenie : 9 zł
Darmowe bankomaty
w Polsce :
tak
Oprocentowanie konta 0%  
Opłata za prowadzenie konta 9 zł Opłata za prowadzenie konta nie jest pobierana gdy:
- suma wpływów z tytułu wynagrodzenia, emerytury lub renty przekazywana przez pracodawcę / podmiot lub osobę, z którą Posiadacz konta zawarł umowę cywilnoprawną / organ emerytalno-rentowy na konto (rachunek bieżący oraz rachunki oszczędnościowe) w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym pobranie opłaty wyniosła min. 1 500 zł lub
- lub średnie saldo konta (z uwzględnieniem lokat i rachunków oszczędnościowych) w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym pobranie opłaty wyniosło min. 15 000 zł lub
- lub na rachunek bieżący wpłynęło świadczenie wychowawcze od organu właściwego do jego wypłaty w ramach programu Rodzina 500 Plus (zwolnienie z opłaty obowiązuje do końca września 2017 r.).
Opłata za wydanie karty do konta 0 zł  
Opłata za użytkowanie karty do konta 4,90 zł Opłata nie jest pobierana w przypadku dokonania w danym miesiącu transakcji bezgotówkowych kartą o wartości co najmniej 400 zł.
Opłata za wydanie dodatkowej karty do konta 0 zł  
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty do konta 4,90 zł Opłata nie jest pobierana w przypadku dokonania w danym miesiącu transakcji bezgotówkowych kartą o wartości co najmniej 400 zł.
Opłata za przelew wewnętrzny
   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny

0 zł
0 zł
0 zł
 
Opłata za przelew zewnętrzny
   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny

0 zł
7 zł
0 zł
Prowizja za telefonicznych przelew zewnętrzny wykonany:
- za pomocą serwisu IVR - 0 zł
- przy pomocy doradcy - 2 zł
Prowizja za przelew do ZUS lub urzędu skarbowego - 7 zł
Opłata za wypłatę z bankomatu
   własnego Banku
   innego Banku
   za granicą

0 zł
0 zł
5 zł
- prowizja za wypłatę z bankomatu eurobanku - 0 zł
- prowizja za wypłatę z bankomatu należącego do innego banku / innej sieci - 1,90 zł (wypłata poniżej 100 zł)
- prowizja za wypłatę z bankomatu należącego do innego banku / innej sieci - 0,00 zł (wypłata co najmniej 100 zł)
- prowizja za wypłatę z bankomatu za granicą - 3% min. 9,95 zł
Opłata za zlecenie stałe
   wewnętrzne
   zewnętrzne

0 zł
0 zł
Ustanowienie zlecenia stałego w placówce - 4 zł
Ustanowienie zlecenia stałego przez internet - 0 zł
Opłata autoryzacyjna transakcji 0 zł  
Autoryzacja transakcji internetowych token, potwierdzenie sms  
Opłata za zamknięcie rachunku 0 zł  
Dostęp do konta oddział, telefon, internet, bankowość mobilna  
Liczba bezpłatnych bankomatów wszystkie w kraju  
Pakiet assistance do konta nie  
Program bonusowy/cashback tak Zwrot 5% kwoty zrealizowanych transakcji bezgotówkowych kartą na sport, rekreację i rozrywkę dla uczestników programu "Rodzina i Przyjaciele"
Limit kredytowy w koncie tak Limit w koncie może być udzielony w wysokości od 1 000 zł do 100 000 zł. Jeżeli jest wykorzystywany nie dłużej niż 10 dni w miesiącu - jest nieoprocentowany. Prowizji za przyznanie i odnowienie limitu jest zwracana, jeżeli klient przelewa swoje wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub świadczenie z tytułu emerytury lub renty na konto w eurobanku
Oferta promocyjna tak Gwarancja stałych warunków cenowych - 0 zł za:
- prowadzenie konta – wystarczy, że np. klient zleci przelewanie na nie swojego dochodu, min. 1 500 zł
- wypłaty gotówki w zł ze wszystkich bankomatów w kraju
- za kartę do konta – wystarczy, że w danym miesiącu na rachunku zostaną zaksięgowane płatności Twoimi kartami do konta na łączną kwotę min. 400 zł, a bank zwróci opłatę za jej posiadanie.
2-letnia gwarancja warunków cenowych dotyczy niezmienności wysokości opłat i prowizji oraz warunków zwolnienia dla Klientów, którzy w ramach Akcji promocyjnej „Konto Active z 2- letnią gwarancją” otworzą konto w pakiecie active lub dokonają zmiany obecnie posiadanego pakietu na wymieniony powyżej.
eurobank

Konto Active

Miesięczny koszt : 13,90 zł
Opłata za kartę : 4,90 zł
Opłata za prowadzenie : 9 zł
Darmowe bankomaty
w Polsce :
tak
Usuń lub zmień ofertę z porównania