Wróć do porównania kont bankowych

szczegóły konta osobistego - mBank - eKonto z taryfą standard - średnie saldo konta: 1 500 zł liczba kart do konta: 1

Parametry porównania: średnie saldo konta 1 500 zł liczba kart do konta 1

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN


mBank

mBank - eKonto z taryfą standard

mBank
Miesięczny koszt : 5 zł
Opłata za kartę : 0 zł
Opłata za prowadzenie : 0 zł
Darmowe bankomaty
w Polsce :
tak
Oprocentowanie konta 0% eKonto z taryfą standard jest nieoprocentowane. Jego posiadacze mogą korzystać z konta oszczędnościowego eMax Plus, którego oprocentowanie wynosi do 1% lub z konta oszczędnościowego eMax Plus, którego oprocentowanie wynosi 0,2%
Opłata za prowadzenie konta 0 zł  
Opłata za wydanie karty do konta 0 zł  
Opłata za użytkowanie karty do konta 0 zł Klienci, którzy założą mKonto z taryfą standard w okresie promocji (tj. od 1.08.2017 r. do 10.01.2018 r.) przez dwa lata nie będą płacili za użytkowanie karty - bez względu na liczbę zrealizowanych transakcji.
Standardowo opłata za użytkowanie karty nie zostanie pobrana jeśli użytkownik karty wydanej do rachunku eKonto z taryfą standard w miesiącu kalendarzowym wykona co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych. W przeciwnym razie opłata za użytkowanie karty do konta wyniesie 4 zł.
W przypadku klientów, którzy są uczestnikami programu dla kart debetowych wydawanych przez mBank umożliwiających zbieranie Punktów PAYBACK opłata za użytkowanie karty wynosi 2 zł (bez możliwości zwolnienia z opłaty).
Opłata za wydanie dodatkowej karty do konta 0 zł  
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty do konta 0 zł Opłata nie zostanie pobrana jeśli Użytkownik karty wydanej do rachunku eKonto w miesiącu kalendarzowym wykona co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych. W przeciwnym razie opłata za użytkowanie karty do konta wyniesie 4 zł.
W przypadku klientów, którzy są uczestnikami programu dla kart debetowych wydawanych przez mBank umożliwiających zbieranie Punktów PAYBACK opłata za użytkowanie karty wynosi 2 zł (bez możliwości zwolnienia z opłaty).
Opłata za przelew wewnętrzny
   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny

0 zł
2 zł
2 zł
- opłata za przelew wewnętrzny złożony przy użyciu Automatycznego Serwisu Telefonicznego mLinii - 0 zł
- opłata za przelew wewnętrzny złożony przy pomocy konsultanta mLinii i w oddziale mBanku - 2 zł
Opłata za przelew zewnętrzny
   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny

0 zł
2 zł
2 zł
- opłata za przelew wewnętrzny złożony przy użyciu Automatycznego Serwisu Telefonicznego mLinii - 0 zł
- opłata za przelew zewnętrzny złożony przy pomocy konsultanta mLinii i w oddziale mBanku - 2 zł
- opłata za przelew ekspresowy (niezależnie od kanału, w którym został złożony) - 5 zł
Opłata za wypłatę z bankomatu
   własnego Banku
   innego Banku
   za granicą

0 zł
5 zł
9 zł
- 0 zł - za wypłaty z bankomatów sieci Euronet, Planet Cash i BZ WBK) dla wypłat w kwocie co najmniej 100 zł)
- 1,30 zł - za wypłaty z bankomatów sieci Euronet, Planet Cash i BZ WBK (dla wypłat poniżej 100 zł)
- 0 zł - niezależnie od kwoty wypłaty - w przypadku wypłaty przy użyciu usługi BLIK w aplikacji mobilnej mBanku
- 7 zł - za wypłaty z pozostałych bankomatów w Polsce (dla klientów niekorzystających z usługi "Wypłaty ze wszystkich bankomatów")
- 0 zł - za wypłaty z pozostałych bankomatów w Polsce dla klientów korzystających z usługi "Wypłaty ze wszystkich bankomatów" (koszt 5 zł miesięcznie) - dla wypłat w kwocie co najmniej 100 zł
- 1,30 zł - za wypłaty z pozostałych bankomatów w Polsce dla klientów korzystających z usługi "Wypłaty ze wszystkich bankomatów" (koszt 5 zł miesięcznie) - dla wypłat w poniżej 100 zł
- 10 zł - za wypłatę z bankomatu za granicą.
Opłata za zlecenie stałe
   wewnętrzne
   zewnętrzne

0 zł
0 zł
 
Opłata autoryzacyjna transakcji 0 zł  
Autoryzacja transakcji internetowych token, lista haseł, potwierdzenie sms  
Opłata za zamknięcie rachunku 0 zł  
Dostęp do konta oddział, telefon, internet, bankowość mobilna  
Pakiet assistance do konta nie  
Program bonusowy/cashback tak Klienci, którzy założą mKonto z taryfą standard w okresie promocji (tj. od 1.08.2017 r. do 10.01.2018 r.) otrzymują 4% zwrotu wartości transakcji kartą lub BLIKIEM, w każdym z 5 miesięcy (max 130 zł miesięcznie, tj. 650 zł w okresie 5 miesięcy). Warunkiem skorzystania z promocji jest:
- dokonanie transakcji kartą i/lub płatności BLIK na min. 250 zł w danym miesiącu kalendarzowym (oraz nie anulowanie tych transakcji do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zostały wykonane)
- zasilenie eKonta kwotą nie niższą niż 1 000 zł
- co najmniej raz w danym miesiącu kalendarzowym zalogowanie się do aplikacji mobilnej mBanku.
Posiadacze eKonta mogą także korzystać z usługi mOKAZJE - zwrotu części wydatków za płatności dokonane kartą debetową w sklepach partnerów.
Limit kredytowy w koncie tak - kwota: od 500 zł do 150 000 zł
- oprocentowanie: 0% (przez pierwsze 30 dni); 9,99% - po upływie 30 dni od dnia uruchomienia kredytu odnawialnego
- promocyjna prowizja za udzielenie kredytu: 0% kwoty kredytu (promocja trwa do 16.08.2017 r.)
- standardowa prowizja za udzielenie kredytu: 2,5% - 5% kwoty kredytu, min. 69 zł
Oferta promocyjna tak Od 1.08.2017 r. do 10.01.2018 r. można przystąpić do promocji "Lepiej z eKontem - II edycja". Z promocji mogą skorzystać osoby spełniające łącznie poniższe warunki:
1) są nowymi klientami mBanku,
2) w okresie, w którym można przystąpić do promocji złożą wniosek o eKonta z taryfą standard lub plus wraz z wnioskiem o wydanie karty debetowej
3) na ww. wniosku zaakceptują oświadczenia o treści wskazanej w części „X. Oświadczenia”,
4) zawrą umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwaną dalej Umową, przy czym musi to być umowa indywidualna.
Nagrodą w promocji jest:
- premia za płatność kartą promocyjną i/lub płatności BLIK
- oraz zwolnienie z miesięcznej opłaty za kartę promocyjną
- oraz gwarancja niezmienności wysokości opłat oraz warunków zwalniających z opłat.
Premia wypłacana jest w postaci zwrotu na eKonto, w wysokości 4% wartości płatności kartą promocyjną i/lub w wysokości 4% wartości płatności BLIK, nie więcej jednak niż 130 zł w danym miesiącu kalendarzowym.
Łączna wartość premii w okresie 5 kolejnych miesięcy kalendarzowych wynosi maksymalnie 650 zł.
Gwarancja niezmienności wysokości opłat i warunków zwalniających z opłat dotyczy:
1) prowadzenia eKonta
2) wypłat z bankomatów wykonanych kartą wydaną do eKonta
3) realizacji wewnętrznych i zewnętrznych przelewów w złotych polskich dokonanych przez internet.
Premię otrzyma klient, spełniający łącznie poniższe warunki:
1) który dokona transakcji kartą i/lub płatności BLIK na kwotę minimum 250 zł w danym miesiącu kalendarzowym,
2) ww. transakcje nie zostaną anulowane do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zostały wykonane (tzw. nie nastąpi zwrot towaru),
3) na którego eKonto wpłyną jednorazowo pieniądze w kwocie nie niższej niż 1 000 zł, przy czym nie może to być przelew z innego rachunku w mBanku, którego jesteś klient jest posiadaczem lub współposiadaczem,
4) co najmniej raz w danym miesiącu kalendarzowym zaloguje się do aplikacji mobilnej mBanku.
Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2017 r. do 31 marca 2020 r.
Informacje dodatkowe Dla posiadaczy eKonta dostępna jest usługa mSaver - Pozwala na automatyczne odkładanie drobnych kwot po wybranych transakcjach. Można wybrać jeden z trzech sposobów oszczędzania po każdej transakcji:
- zaokrąglenia wydawanych kwot do pełnych dziesięciu złotych, wybrany procent z przedziału 1 - 15%,
- stała kwota automatycznie odkładana po Twoich transakcjach z przedziału 3 -10 zł.
- w każdej chwili można również ustalić stałą kwotę, która będzie zasilała rachunek klienta mSaver raz w miesiącu.
mBank

eKonto z taryfą standard

Miesięczny koszt : 5 zł
Opłata za kartę : 0 zł
Opłata za prowadzenie : 0 zł
Darmowe bankomaty
w Polsce :
tak
Usuń lub zmień ofertę z porównania