Wróć do porównania kont bankowych

szczegóły konta osobistego - Millennium Bank - Dobre Konto - średnie saldo konta: 1 500 zł liczba kart do konta: 1

Parametry porównania: średnie saldo konta 1 500 zł liczba kart do konta 1

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN


Millennium Bank

Millennium Bank - Dobre Konto

Millennium Bank
Miesięczny koszt : 11 zł
Opłata za kartę : 4 zł
Opłata za prowadzenie : 7 zł
Darmowe bankomaty
w Polsce :
tak
Oprocentowanie konta 0%  
Opłata za prowadzenie konta 7 zł Opłata za prowadzenie konta wyniesie:
- 0,00 zł - jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana i zaksięgowana na koncie min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta oraz łączne wpływy zewnętrzne wyniosły min. 1 000,00 zł
- 7,00 zł - w przeciwnym przypadku
Opłata za wydanie karty do konta 0 zł  
Opłata za użytkowanie karty do konta 4 zł - 0,00 zł - przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty.
W kolejnych miesiącach:
- 0,00 zł - jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana i zaksięgowana na koncie min. jedna płatność bezgotówkowa kartą oraz łączne wpływy zewnętrzne na konto wynosiły min. 1 000,00 zł (do kalkulacji łącznych wpływów nie uwzględnia się przelewów z innych rachunków dla klientów indywidualnych prowadzonych na rzecz posiadacza w Banku Millennium; z rachunków prowadzonych w Millennium Domu Maklerskim oraz zwrotów na rachunek z tytułu transakcji dokonanych kartami debetowymi).
- 4,00 zł - w przeciwnym wypadku
Opłata za wydanie dodatkowej karty do konta 0 zł  
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty do konta 4 zł - 0,00 zł - przez pierwsze 2 miesiące od wydania karty.
W kolejnych miesiącach:
- 0,00 zł - jeżeli w poprzednim miesiącu została dokonana i zaksięgowana na koncie min. jedna płatność bezgotówkowa kartą oraz łączne wpływy zewnętrzne na konto wynosiły min. 1 000,00 zł (do kalkulacji łącznych wpływów nie uwzględnia się przelewów z innych rachunków dla klientów indywidualnych prowadzonych na rzecz posiadacza w Banku Millennium; z rachunków prowadzonych w Millennium Domu Maklerskim oraz zwrotów na rachunek z tytułu transakcji dokonanych kartami debetowymi).
- 4,00 zł - w przeciwnym wypadku
Opłata za przelew wewnętrzny
   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny

0 zł
5 zł
0 zł
 
Opłata za przelew zewnętrzny
   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny

0 zł
7,99 zł
0 zł
- 0,00 zł - w przypadku przelewu telefonicznego przez automat telefoniczny (IVR)
- 2,00 zł w przypadku przelewu telefonicznego przy pomocy operatora
Opłata za wypłatę z bankomatu
   własnego Banku
   innego Banku
   za granicą

0 zł
0 zł
9 zł
Jeżeli w poprzednim miesiącu nie została dokonana i zaksięgowana na koncie min. jedna płatność bezgotówkowa kartą wydaną do konta oraz łączne wpływy zewnętrzne nie wyniosły min. 1 000,00 zł:
- opłata za wypłaty z bankomatów BZ WBK oraz PlanetCash wynosi 1,00 zł
- opłata za wypłaty z pozostałych bankomatów wynosi 5,00 zł
Opłata za wypłatę z bankomatu za granicą wynosi 2,50% min. 9,00 zł
Opłata za zlecenie stałe
   wewnętrzne
   zewnętrzne

0 zł
0,50 zł
 
Opłata autoryzacyjna transakcji 0 zł  
Autoryzacja transakcji internetowych potwierdzenie sms  
Opłata za zamknięcie rachunku 0 zł  
Dostęp do konta oddział, telefon, internet, bankowość mobilna  
Pakiet assistance do konta nie  
Program bonusowy/cashback nie  
Limit kredytowy w koncie tak Prowizja za przyznanie limitu (od kwoty kredytu) - 1,99% min. 59,00 zł
Oprocentowanie - jest iloczynem stopy lombardowej NBP i mnożnika 4,0 (aktualnie 10%) - dla limitu o oprocentowaniu zmiennym lub 10% - dla limitu o oprocentowaniu stałym
Limit w koncie osobistym jest wolny od oprocentowania przez 7 dni w każdym miesiącu rozliczeniowym.
Oferta promocyjna nie  
Millennium Bank

Dobre Konto

Miesięczny koszt : 11 zł
Opłata za kartę : 4 zł
Opłata za prowadzenie : 7 zł
Darmowe bankomaty
w Polsce :
tak
Usuń lub zmień ofertę z porównania