Wróć do porównania kont bankowych

szczegóły konta osobistego - Orange Finanse - Konto Osobiste - średnie saldo konta: 1 500 zł liczba kart do konta: 1

Parametry porównania: średnie saldo konta 1 500 zł liczba kart do konta 1

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN


Orange Finanse

Orange Finanse - Konto Osobiste

Orange Finanse
Miesięczny koszt : 0 zł
Opłata za kartę : 0 zł
Opłata za prowadzenie : 0 zł
Darmowe bankomaty
w Polsce :
tak
Oprocentowanie konta 0%  
Opłata za prowadzenie konta 0 zł  
Opłata za wydanie karty do konta 0 zł  
Opłata za użytkowanie karty do konta 0 zł  
Opłata za wydanie dodatkowej karty do konta 0 zł  
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty do konta 0 zł  
Opłata za przelew wewnętrzny
   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny

0 zł
0 zł
0 zł
Orange Finanse nie posiada placówek. Przelewy można zlecać tylko przez internet i telefon
Opłata za przelew zewnętrzny
   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny

0 zł
0 zł
0 zł
0,00 zł - opłata za przelew:
- na numer telefonu lub profil facebookowy,
- do ZUS, Urzędu Skarbowego lub innego organu podatkowego,
- przelew własny
- przelew ekspresowy - 5,00 zł
Orange Finanse nie posiada placówek. Przelewy można zlecać tylko przez internet i telefon
Opłata za wypłatę z bankomatu
   własnego Banku
   innego Banku
   za granicą

0 zł
0 zł
10 zł
 
Opłata za zlecenie stałe
   wewnętrzne
   zewnętrzne

0 zł
0 zł
 
Opłata autoryzacyjna transakcji 0 zł  
Opłata za zamknięcie rachunku 0 zł  
Dostęp do konta oddział, telefon, internet, bankowość mobilna Dla klientów Orange korzystanie z aplikacji mobilnej jest całkowicie darmowe, ponieważ nie są pobierane od nich opłaty za transmisję danych.
Pakiet assistance do konta nie  
Program bonusowy/cashback nie  
Limit kredytowy w koncie tak Kredyt Odnawialny uruchamiany jest na rok - przy regularnych zasileniach konta umowa zostanie przedłużona na kolejnych 12 miesięcy.
Kredyt Odnawialny można otrzymać w wysokości nawet 100 000 zł.
Prowizja za udzielenie i odnowienie kredytu wynosi 1,80% kwoty kredytu min. 55,00 zł a jego oprocentowanie - 9,99%
Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu wynosi od 1,80% do 5% kwoty podwyższenia
Oferta promocyjna tak Do 1 lutego 2018 r. włącznie trwa promocja „Dobry Start, jesień 2017”. Mogą w niej wziąć udział osoby, które w okresie jej trwania:
- złożą wniosek o otwarcie Konta Osobistego, wyrażając na wniosku zgodę na przystąpienie do niniejszej Promocji, upoważniając:
a. Bank do przekazywania do Orange danych osobowych objętych tajemnicą bankową, tj.: imienia, nazwiska, numerów: PESEL, telefonu oraz informacji o nazwach usług posiadanych przez uczestnika w banku w celu przygotowania i przedstawienia spersonalizowanych ofert marketingowych Orange;
b. Orange do przekazywania do banku danych osobowych tj.: numeru PESEL, kodu pocztowego oraz informacji o rozliczeniach pieniężnych, umowach i liczbie otwartych kontraktów w celu przygotowania i przedstawienia przez Bank spersonalizowanych ofert marketingowych Banku,
i zawrą z Bankiem na podstawie tego wniosku umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych.
W Promocji nie może wziąć udziału osoba, która w okresie od 2 października 2014 r. do momentu przystąpienia do Promocji była posiadaczem dowolnego rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Orange Finanse.
Uczestnikowi Promocji, który spełni warunki określone powyżej i jest mobilnym klientem Orange lub klientem Orange na kartę, bank zapewnia Gwarancję:
a. braku pobierania opłaty za otwarcie i prowadzenie konta osobistego,
b. braku pobierania opłaty za wydanie i użytkowanie karty debetowej wydanej do konta osobistego (pod warunkiem zawnioskowania o kartę debetową podczas wnioskowania o konto osobiste),
c. braku pobierania opłaty za wypłaty z bankomatów, przy użyciu karty debetowej wydanej do konta osobistego (pod warunkiem zawnioskowania o kartę debetową podczas wnioskowania o konto osobiste),
d. braku pobierania opłaty za przelewy internetowe realizowane w zł z ww. konta osobistego,
przez maksymalnie 24 miesiące od dnia przystąpienia do Promocji.
2. Uczestnikowi promocji, który spełnił warunki określone powyżej i przenosi numer do Orange, bank zapewnia gwarancję przez maksymalnie 24 miesiące od momentu przeniesienia numeru do Orange. 3. Po okresie objętym Gwarancją i wskazanym powyżej opłaty będą pobierane zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse.
Informacje dodatkowe Karta Orange Finanse na telefonie lub w portfelu daje również dostęp do programu rabatowego Strefa Korzyści, w ramach którego klientom proponowane są indywidualnie dopasowane rabaty.
Orange Finanse

Konto Osobiste

Miesięczny koszt : 0 zł
Opłata za kartę : 0 zł
Opłata za prowadzenie : 0 zł
Darmowe bankomaty
w Polsce :
tak
Usuń lub zmień ofertę z porównania