Wróć do porównania kont dla firm

szczegóły konta firmowego - Idea Bank - Konto FIRMA TO JA - średnie saldo konta: 3 000 zł liczba kart do konta: 1

Parametry porównania: średnie saldo konta 3 000 zł liczba kart do konta 1

PLN
1 000 PLN 100 000 PLNIdea Bank

Idea Bank - Konto FIRMA TO JA

Idea Bank
Miesięczny koszt : 0 zł
Opłata za kartę : 0 zł
Opłata za prowadzenie : 0 zł
Darmowe bankomaty
w Polsce :
tak
Opłata za prowadzenie konta 0 zł  
Oprocentowanie konta 0% Konto FIRMA TO JA jest nieoprocentowane. Jego posiadacz może lokować nadwyżki finansowe na Koncie ZYSKOWNYM - BIZNES, którego oprocentowanie wynosi do 2,8%.
Opłata za przelew do ZUS
   internetowy
   telefoniczny
   w placówce banku

0 zł
4,99 zł
4,99 zł
Prowizja za przelew do ZUS wynosi:
- 0,00 zł - w przypadku przelewu zleconego przez bankowość internetową/mobilną
- 4,99 zł - w przypadku przelewu zleconego przez bankowość telefoniczną lub w oddziale
Opłata za przelew do US
   internetowy
   telefoniczny
   w placówce banku

0 zł
4,99 zł
4,99 zł
Prowizja za przelew do Urzędu Skarbowego wynosi:
- 0,00 zł - w przypadku przelewu zleconego przez bankowość internetową/mobilną
- 4,99 zł - w przypadku przelewu zleconego przez bankowość telefoniczną lub w oddziale
Opłata za przelew zewnętrzny
   internetowy
   telefoniczny
   w placówce banku

0 zł
4,99 zł
4,99 zł
Prowizja za przelew zewnętrzny wynosi:
- 0,00 zł - w przypadku przelewu zleconego przez bankowość internetową/mobilną
- 4,99 zł - w przypadku przelewu zleconego przez bankowość telefoniczną lub w oddziale
Prowizja za przelew natychmiastowy Express ELIXIR wynosi:
- 0,00 zł - za dwa pierwsze przelewy zrealizowane w danym miesiącu kalendarzowym
- 3,50 zł - za trzeci i każdy następny przelew.
Prowizja za przelew w systemie SORBNET:
- do 1 000 000,00 PLN - 29,00 zł
- dla kwoty 1 000 000,00 zł i wyższej - 0,00 zł
Opłata za wydanie karty do konta 0 zł  
Opłata za użytkowanie karty do konta 0 zł Opłata za użytkowanie debetowej karty płatniczej wynosi 0,00 zł (od każdej karty), pod warunkiem wykonania co miesiąc transakcji bezgotówkowych debetową kartą płatniczą, wydawaną do rachunku, na łączną kwotę nie niższą niż:
- 300,00 zł dla debetowych kart płatniczych wydanych do Konta Firma to Ja prowadzonego na podstawie umowy zawartej do dnia 4 stycznia 2013 r.
lub
- 400,00 zł dla debetowych kart płatniczych wydanych do Konta Firma to Ja prowadzonego na podstawie umowy zawartej od dnia 5 stycznia 2013 r.
lub
- dokonania wpłat gotówki w bankomatach lub wpłatomatach wskazanych przez Idea Bank i wyposażonych w moduł umożliwiający dokonywanie wpłat na łączną kwotę nie niższą niż 1 000,00 zł.
Transakcje bezgotówkowe oraz wpłaty gotówki przy użyciu karty płatniczej muszą zostać rozliczone (zaksięgowane) w danym miesiącu kalendarzowym. Jeżeli łączna kwota transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu kalendarzowym jest niższa, opłata za użytkowanie debetowej karty płatniczej wynosi 4,99 zł
Opłata za wydanie dodatkowej karty do konta 0 zł  
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty do konta 0 zł Opłata za użytkowanie debetowej karty płatniczej wynosi 0,00 zł (od każdej karty), pod warunkiem wykonania co miesiąc transakcji bezgotówkowych debetową kartą płatniczą, wydawaną do rachunku, na łączną kwotę nie niższą niż:
- 300,00 zł dla debetowych kart płatniczych wydanych do Konta Firma to Ja prowadzonego na podstawie umowy zawartej do 4 stycznia 2013 r.
lub
- 400,00 zł dla debetowych kart płatniczych wydanych do Konta Firma to Ja prowadzonego na podstawie umowy zawartej od 5 stycznia 2013 r.
lub
- dokonania wpłat gotówki w bankomatach lub wpłatomatach wskazanych przez Idea Bank i wyposażonych w moduł umożliwiający dokonywanie wpłat na łączną kwotę nie niższą niż 1 000,00 zł.
Transakcje bezgotówkowe oraz wpłaty gotówki przy użyciu karty płatniczej muszą zostać rozliczone (zaksięgowane) w danym miesiącu kalendarzowym. Jeżeli łączna kwota transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu kalendarzowym jest niższa, opłata za użytkowanie debetowej karty płatniczej wynosi 4,99 zł
Opłata za wpłatę gotówki
   w oddziale Banku
   we wpłatomacie

0 zł
0 zł
- Prowizja za wpłatę gotówki w oddziale wynosi 0,00 zł
- Prowizja za wpłatę gotówki w oddziale dokonaną bilonem (powyżej 100 szt.) - 1% min. 10 zł kwoty bilonu.
- Prowizja za wpłatę gotówki we wpłatomatach lub bankomatach posiadających funkcję wpłat - 0,00 zł
Opłata za wypłatę gotówki
   w oddziale Banku
   w bankomacie

5 zł
0 zł
- Wypłata gotówki w oddziale - 0,3%, min. 5,00 zł
- Wypłata z bankomatów w placówkach Idea Banku - 0,00 zł
- Wypłata z bankomatów na terenie Polski - 0,00 zł
- Wypłata z bankomatów za granicą - 2% min. 10,00 zł
Opłata za zamknięcie rachunku 0 zł  
Dostęp do konta oddział, telefon, internet  
Limit kredytowy w koncie tak Limit kredytowy w rachunku może być przyznany w kwocie do 500 000 zł. Prowizja za jego udzielenie (i odnowienie) wynosi 2,99%
Oferta promocyjna nie  
Idea Bank

Konto FIRMA TO JA

Miesięczny koszt : 0 zł
Opłata za kartę : 0 zł
Opłata za prowadzenie : 0 zł
Darmowe bankomaty
w Polsce :
tak
Usuń lub zmień ofertę z porównania