Wróć do porównania kont dla firm

szczegóły konta firmowego - ING Bank Śląski - Konto Direct dla Firmy - średnie saldo konta: 3 000 zł liczba kart do konta: 1

Parametry porównania: średnie saldo konta 3 000 zł liczba kart do konta 1

PLN
1 000 PLN 100 000 PLNING Bank Śląski

ING Bank Śląski - Konto Direct dla Firmy

ING Bank Śląski
Miesięczny koszt : 0 zł
Opłata za kartę : 0 zł
Opłata za prowadzenie : 0 zł
Darmowe bankomaty
w Polsce :
tak
Opłata za prowadzenie konta 0 zł Opłata za prowadzenie konta nie jest pobierana jeśli posiadacz rachunku spełnia warunek aktywności, rozumiany jako:
- wykonanie przez Posiadacza rachunku w danym miesiącu kalendarzowym na rachunku Konto Direct dla Firmy co najmniej jednego przelewu do ZUS lub Urzędu Skarbowego
- lub rozumianego jako suma wpływów środków na Konto Direct dla Firmy w wysokości minimum 2000,00 PLN w danym miesiącu kalendarzowym, dokonanych poprzez przelew zewnętrzny (z innego banku), przelew wewnętrzny (za wyjątkiem przelewów pomiędzy rachunkami własnymi firmy), wpłatę gotówkową własną lub wpłatę gotówkową dokonywaną przez osoby trzecie
W przeciwnym razie miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 9,00 PLN.
Oprocentowanie konta 0%  
Opłata za przelew do ZUS
   internetowy
   telefoniczny
   w placówce banku

0 zł
0 zł
10 zł
Przez internet i serwis automatyczny HaloŚląski - 0 zł.
Opłata za przelew do US
   internetowy
   telefoniczny
   w placówce banku

0 zł
0 zł
10 zł
Przez internet i serwis automatyczny HaloŚląski - 0 zł.
Opłata za przelew zewnętrzny
   internetowy
   telefoniczny
   w placówce banku

0 zł
0,90 zł
10 zł
- Opłata za przelew zewnętrzny złożony za pośrednictwem systemu bankowości internetowej ING BankOnLine nie jest pobierana jeśli posiadacz rachunku spełnia Warunek aktywności. W przeciwnym razie koszt przelewu zewnętrznego wynosi 0,90 PLN
- Opłata za przelew zewnętrzny zlecony przez telefon (za pośrednictwem serwisu automatycznego HaloŚląski) - 0,90 PLN
- Opłata za przelew zewnętrzny zlecony przez telefon (za pośrednictwem serwisu operatorskiego HaloŚląski) - 10,00 PLN
Opłata za wydanie karty do konta 0 zł  
Opłata za użytkowanie karty do konta 0 zł Opłata za użytkowanie karty nie jest pobierana, jeśli suma transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu przekroczy 300,00 zł.
W pozostałych przypadkach opłata za użytkowanie karty wynosi 7,00 zł miesięcznie.
Opłata za wydanie dodatkowej karty do konta 0 zł  
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty do konta 0 zł Opłata za użytkowanie karty nie jest pobierana, jeśli suma transakcji bezgotówkowych w danym miesiącu przekroczy 300,00 PLN.
W pozostałych przypadkach opłata za użytkowanie karty wynosi 7,00 PLN miesięcznie.
Opłata za wpłatę gotówki
   w oddziale Banku
   we wpłatomacie

2 zł
0 zł
- Wpłata w formie otwartej - 0,5% kwoty wpłaty i 10,00 PLN
- Wpłata w formie zamkniętej do kasy - 0,25% kwoty wpłaty i 2,00 PLN
Wpłata gotówki we wpłatomacie ING Banku Śląskiego:
- od sumy wpłat na rachunek do 50000,00 PLN w danym cyklu rozliczeniowym - 0,00 PLN
- od sumy wpłat na rachunek pow. 50000,00 PLN w danym cyklu rozliczeniowym - 0,15%
Opłata za wypłatę gotówki
   w oddziale Banku
   w bankomacie

10 zł
0 zł
- Wypłata gotówki w oddziale - 0,5% kwoty wypłaty i 10,00 PLN
- Wypłata gotówki z bankomatów na terenie Polski - 0,00 PLN
- Wypłata gotówki z bankomatów za granicą - 3% min. 5,00 PLN
Opłata za zamknięcie rachunku 0 zł  
Dostęp do konta telefon, internet, mobilny, oddzial  
Liczba bezpłatnych bankomatów Posiadacze Konta Direct dla Firmy wypłacają bezpłatnie gotówkę ze wszystkich bankomatów w kraju.  
Limit kredytowy w koncie tak Maksymalna kwota linii to 500 000 zł, aż do 200 000 zł bez zabezpieczeń.
Oferta promocyjna nie  
ING Bank Śląski

Konto Direct dla Firmy

Miesięczny koszt : 0 zł
Opłata za kartę : 0 zł
Opłata za prowadzenie : 0 zł
Darmowe bankomaty
w Polsce :
tak
Usuń lub zmień ofertę z porównania