Wróć do porównania kont dla firm

szczegóły konta firmowego - PKO Bank Polski - PKO Konto Firmowe - średnie saldo konta: 3 000 zł liczba kart do konta: 1

Parametry porównania: średnie saldo konta 3 000 zł liczba kart do konta 1

PLN
1 000 PLN 100 000 PLNPKO Bank Polski

PKO Bank Polski - PKO Konto Firmowe

PKO Bank Polski
Miesięczny koszt : 30 zł
Opłata za kartę : 30 zł
Opłata za prowadzenie : 0 zł
Darmowe bankomaty
w Polsce :
tak
Opłata za prowadzenie konta 0 zł Opłata za prowadzenie PKO Konta Firmowego wynosi:
- 0,00 zł - pod warunkiem wykonania w danym miesiącu kalendarzowym przelewu do ZUS i dokonania operacji bezgotówkowych kartą debetową na sumę co najmniej 500 zł, w przeciwnym razie - 25,00 zł
- 0,00 zł - przez 6 miesięcy dla osób prowadzących działalność krócej niż 12 miesięcy
- 0,00 zł - dla rolników pod warunkiem wpływu na rachunek w bieżącym miesiącu kalendarzowym w wysokości co najmniej 1 000 zł, jeżeli warunek nie został spełniony opłata wynosi 9,00 zł
Oprocentowanie konta 0%  
Opłata za przelew do ZUS
   internetowy
   telefoniczny
   w placówce banku

0 zł
5 zł
15 zł
0,00 zł - za 30 przelewów zewnętrznych bez opłat (w tym do ZUS i Urzędu Skarbowego) z wyłączeniem przelewów z rachunków pomocniczych - każdy następny za 1,00 zł
Opłata za przelew do US
   internetowy
   telefoniczny
   w placówce banku

0 zł
5 zł
15 zł
0,00 zł - za 30 przelewów zewnętrznych bez opłat (w tym do ZUS i Urzędu Skarbowego) z wyłączeniem przelewów z rachunków pomocniczych - każdy następny za 1,00 zł
Opłata za przelew zewnętrzny
   internetowy
   telefoniczny
   w placówce banku

0 zł
5 zł
15 zł
0,00 zł - za 30 przelewów zewnętrznych bez opłat (w tym do ZUS i Urzędu Skarbowego) z wyłączeniem przelewów z rachunków pomocniczych - każdy następny za 1,00 zł
Opłata za wydanie karty do konta 0 zł - opłata za pierwszy 12-miesięczny okres ważności karty - 0,00 zł
- opłata za każdy kolejny 12-miesięczny okres ważności karty - 30,00 zł
Opłata za użytkowanie karty do konta 30 zł  
Opłata za wydanie dodatkowej karty do konta 0 zł  
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty do konta 30 zł - opłata za pierwszy 12-miesięczny okres ważności karty - 0,00 zł
- opłata za każdy kolejny 12-miesięczny okres ważności karty - 30,00 zł
Opłata za wpłatę gotówki
   w oddziale Banku
   we wpłatomacie

20 zł
0 zł
- wpłata gotówkowa zamknięta w formie uporządkowanej - 0,2% nie mniej niż 20,00 zł
- wpłata gotówkowa zamknięta w formie nieuporządkowanej - 0,2% nie mniej niż 30,00 zł
- wpłata gotówkowa w formie otwartej - 0,2% nie mniej niż 20,00 zł
- wpłata gotówkowa we wpłatomacie - 0,00 zł (do 50 000 zł miesięcznie) i 0,5% za wpłaty powyżej 50 000 zł - od kwoty wpłaty przekraczającej próg 50 000 zł w miesiącu kalendarzowym
Opłata za wypłatę gotówki
   w oddziale Banku
   w bankomacie

10 zł
0 zł
Wypłata gotówki w formie otwartej w oddziale PKO BP:
- w kwocie nie wymagającej awizowania - 0,5% nie mniej niż 10,00 zł
- na podstawie czeku (w kwotach wymagających i niewymagających awizowania) - 0,5% nie mniej niż 10,00 zł
- w kwocie wymagającej awizowania - 0,6% nie mniej niż 12,00 zł
Wypłata gotówki w formie zamkniętej w oddziale PKO BP - 0,15% nie mniej niż 10,00 zł
Wypłata gotówki z:
- bankomatów PKO BP - 0,00 zł
- pozostałych bankomatów w Polsce - 3% nie mniej niż 5,00 zł
- bankomatów za granicą - 3% nie mniej niż 10,00 zł
Opłata za zamknięcie rachunku 0 zł  
Dostęp do konta mobilny, oddzial, telefon, internet, sms  
Limit kredytowy w koncie nie  
Oferta promocyjna nie  
PKO Bank Polski

PKO Konto Firmowe

Miesięczny koszt : 30 zł
Opłata za kartę : 30 zł
Opłata za prowadzenie : 0 zł
Darmowe bankomaty
w Polsce :
tak
Usuń lub zmień ofertę z porównania