Wróć do porównania kont oszczędnościowych

szczegółY KOnta oszczędnościowego - BOŚ Bank S.A. - EKOkonto oszczędnościowe Standard - średnie saldo konta: 5 000 zł liczba kart do konta:

Parametry porównania: średnie saldo konta 5 000 zł
okres oszczędzania 3 miesiące

PLN
1 000 PLN 100 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy
BOŚ Bank S.A.

BOŚ Bank S.A. - EKOkonto oszczędnościowe Standard

BOŚ Bank S.A.
Oprocentowanie : 2%(1,62% po podatku)
Odsetki po podatku : 20,22 zł
Maksymalna kwota : 50 000 zł
Wymagane konto ROR : tak
Oprocentowanie (po podatku) 1,62% Podane oprocentowanie - 2% (do kwoty 50 000 zł) i 1,5% (dla nadwyżki ponad 50 000 zł) - jest oprocentowaniem promocyjnym. Z promocji mogą skorzystać klienci którzy spełnią łącznie wymienione poniżej warunki:
- złożą oświadczenie o przystąpieniu do promocji,
- są posiadaczami albo w momencie przystąpienie do promocji zawrą umowy z bankiem o wszystkie następujące produkty: EKOkonto oszczędnościowe Standard, konto osobiste, aktywną kartę (aktywacja musi nastąpić w ciągu 30 dni)
- wyrażą, najpóźniej w dniu przystąpienia do promocji, zgodę marketingową i zgodę na e-mail i nie odwołają ich w całym okresie trwania promocji,
- podadzą, najpóźniej w dniu przystąpienia do promocji, aktualny numer telefonu oraz adres e-mail w Karcie Informacyjnej Klienta albo we Wniosku,
- będą dokonywać transakcji bezgotówkowych kartą debetową na kwotę min. 500 zł w miesiącu kalendarzowym,
- będą zasilać ROR na kwotę min. 1 500 zł w danym miesiącu kalendarzowym.
Standardowe oprocentowanie EKOkonta oszczędnościowego Standard wynosi:
- 1% - dla salda do 50 000 zł
- 1,1% - dla salda powyżej 50 000 zł.
Odsetki po podatku 20,22 zł  
Maskymalna kwota podlegająca oprocentowaniu 50 000 zł  
Wymagane konto ror w tym samym banku tak EKOkonto oszczędnościowe Standard mogą otworzyć osoby, które posiadają lub zawrą umowę o konto osobiste
Opłata za prowadzenie konta 0 zł  
Opłata za przelew wewnetrzny
   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny

0 zł
0 zł
0 zł
- 0 zł - pierwszy przelew wewnętrzny w miesiącu
- 10 zł - każdy kolejny przelew wewnętrzny w miesiącu
Opłata za przelew zewnętrzny
   internetowy
   w placówce banku
   telefoniczny

0 zł
0 zł
0 zł
- 0 zł - pierwszy przelew wewnętrzny w miesiącu
- 10 zł - każdy kolejny przelew wewnętrzny w miesiącu
Opłata autoryzacyjna transakcji 0 zł  
Autoryzacja transakcji internetowych inne, token  
Z nowych środków nie  
Dla nowych klientów nie  
Rodzaj kapitalizacji miesięczna  
Dostęp do konta oddział, internet  
Oferta promocyjna tak Z promocji mogą skorzystać klienci którzy spełnią łącznie wymienione poniżej warunki:
- złożą oświadczenie o przystąpieniu do promocji,
- są posiadaczami albo w momencie przystąpienie do promocji zawrą umowy z bankiem o wszystkie następujące produkty: EKOkonto oszczędnościowe Standard, konto osobiste, aktywną kartę (aktywacja musi nastąpić w ciągu 30 dni)
- wyrażą, najpóźniej w dniu przystąpienia do promocji, zgodę marketingową i zgodę na e-mail i nie odwołają ich w całym okresie trwania promocji,
- podadzą, najpóźniej w dniu przystąpienia do promocji, aktualny numer telefonu oraz adres e-mail w Karcie Informacyjnej Klienta albo we Wniosku,
- będą dokonywać transakcji bezgotówkowych kartą debetową na kwotę min. 500 zł w miesiącu kalendarzowym,
- będą zasilać ROR na kwotę min. 1 500 zł w danym miesiącu kalendarzowym.
Standardowe oprocentowanie EKOkonta oszczędnościowego Standard wynosi:
- 1% - dla salda do 50 000 zł
- 1,1% - dla salda powyżej 50 000 zł.
BOŚ Bank S.A.

EKOkonto oszczędnościowe Standard

Oprocentowanie : 2%(1,62% po podatku)
Odsetki po podatku : 20,22 zł
Maksymalna kwota : 50 000 zł
Wymagane konto ROR : tak
Usuń lub zmień ofertę z porównania