Kredyt konsolidacyjny hipoteczny - porównanie kredytów

Wybierz ofertę dla siebie. Przekonaj się, jakie to proste!

  • Porównaj oferty
  • Wybierz najlepszą dla siebie
  • Wypełnij i wyślij formularz
  • Zaczekaj na telefon eksperta. On bezpłatnie udzieli Ci szczegółowych informacji i pomoże z formalnościami

Znaleziono: 5 ofert - wybierz swój kredyt konsolidacyjny hipoteczny

Wzięcie kredytu lub pożyczki jest poważnym zobowiązaniem - musimy wywiązać się ze wszystkich postanowień umowy. Podstawową zasadą odpowiedzialnego pożyczania jest nie pożyczanie pieniędzy „na wyrost”, tj. w kwocie większej niż jest nam potrzebna. Musimy też sami określić cel, na jaki przeznaczymy uzyskane pieniądze. Decyzję o wzięciu pożyczki powinniśmy podjąć dopiero w sytuacji, kiedy nie możemy już odsuwać płatności na później, kiedy nie jesteśmy w stanie sfinansować jej własnymi środkami, oraz kiedy mamy pewność, że będziemy w stanie pożyczkę spłacić w wybranym przez nas terminie. Pożyczki nie możemy traktować jako stałego wsparcia domowego budżetu! Jeśli mamy wątpliwości czy będziemy w stanie spłacić pożyczkę, lepiej zrezygnujmy z ubiegania się o nią. Pamiętajmy też, że zawsze mamy możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania. Firmy pożyczkowe nie pobierają za to zazwyczaj żadnych opłat, a niektóre z nich zwracają nawet część prowizji za udzielenie pożyczki.

W przypadku pożyczek krótkoterminowych możemy mieć do czynienia z następującymi opłatami: 1) opłatą przygotowawczą (pobieraną jednorazowo); 2) opłatą administracyjną (pobieraną co miesiąc); 3) opłatą za przedłużenie okresu spłaty pożyczki 4) kosztami ubezpieczeń, i – w przypadku nie terminowego spłacania rat pożyczki – z kosztami czynności upominawczych i windykacyjnych. W przypadku firm pożyczkowych działających za pośrednictwem Internetu możemy mieć też do czynienia z tzw. opłatą rejestracyjną – ma ona formę przelewu określonej kwoty (np. 1 grosza) z konta osobistego pożyczkobiorcy na rachunek wskazany przez pożyczkodawcę. W przypadku krótkoterminowych pożyczek gotówkowych rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO - całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażona jako wartość procentowa całkowitej kwoty pożyczki w stosunku rocznym) przeważnie jest znacznie wyższa niż w przypadku kredytów i pożyczek gotówkowych udzielanych przez Banki. Przykładowo dla pożyczki krótkoterminowej udzielonej w kwocie 1500 zł na okres 30 dni wskaźnik RRSO wynosi 218,9%.

Pożyczkobiorca ma możliwość przedłużenia okresu spłaty pożyczki. Przedłużenie okresu spłaty pożyczki dokonywane jest na wniosek klienta. Zazwyczaj pożyczkę można przedłużyć maksymalnie na okres, na jaki została pierwotnie udzielona. Z przedłużeniem okresu spłaty pożyczki wiąże się konieczność uiszczenia opłaty. Jej wysokość może być taka sama jak opłaty za udzielenie pożyczki.

Z niespłaceniem wiążą się dodatkowe opłaty obciążające pożyczkobiorcę:

  • koszty monitów i wezwań do zapłaty,
  • opłaty za nieterminową spłatę (za każdy dzień opóźnienia) lub koszty ubezpieczenia z tego tytułu,
  • odsetki za opóźnienie – jeśli strony nie ustalą ich wysokości, to na podstawie art. 481 § 2 kc wierzycielowi należą się odsetki ustawowe za opóźnienie; ich wysokość wynosi sumę równowartości stopy referencyjnej NBP oraz 5,5 pp.,
  • koszty dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego za zwłokę w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

W przypadku niespłacenia pożyczki w terminie umownym pożyczkodawca może podjąć działania mające na celu zwrot udzielonej pożyczki.

Szybkie pożyczki gotówkowe udzielane są na podstawie Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93, z późn. zm.). Niektóre firmy pożyczkowe stosują też formularze informacyjne dotyczące kredytu konsumenckiego, o których mowa jest w Ustawie o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 nr 126 poz. 715).

Konsolidacja hipoteczna w pigułce

Jeśli raty Twoich kilku kredytów są zbyt wysokie i nie masz możliwości regularnie, na bieżąco spłacać swoich zobowiązań, wyjściem z sytuacji może być konsolidacyjny kredyt hipoteczny.

Konsolidacja zobowiązań kredytem hipotecznym na pewno pomoże znacznie obniżyć wysokość Twoich miesięcznych zobowiązań. Dlaczego? Ponieważ masz możliwość rozłożenia spłaty na znacznie dłuższy okres przy niższym oprocentowaniu.

Kredyt konsolidacyjny – wady i zalety

Dodatkowym atutem kredytu konsolidacyjnego jest fakt, że pieniędzy możesz pożyczyć nieco więcej - część środków z konsolidacji możesz przeznaczyć na dowolny cel. Czyli nie dość, że spłacasz jednorazowo wszystkie swoje kredyty, to jeszcze dostajesz dodatkowe pieniądze, które możesz przeznaczyć na co tylko chcesz.

Oczywiście czas spłaty kredytu konsolidacyjnego jest dłuższy, więc musisz mieć świadomość, że wiążesz się z bankiem przynajmniej na kilka lat.

Konsolidacja hipoteczna  - jakie dokumenty  będą potrzebne?

Warunkiem obligatoryjnym przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny konsolidacyjny jest to, abyś posiadał zdolność kredytową oraz zabezpieczenie kredytu w postaci nieruchomości.

Ważna jest także dobra historia  kredytowa, tzn. bank na pewno weźmie pod uwagę brak opóźnień w spłacie dotychczasowych zobowiązań. Banki zawsze sprawdzają swoich potencjalnych klientów w  Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Jeśli Twoje opóźnienia były niewielkie, do 30 dni, nie powinieneś mieć kłopotu z uzyskaniem kredytu. Ale jeśli są dłuższe, powyżej 30 dni, a dodatkowo są to opóźnienia nagminne,  możesz mieć problem z uzyskaniem pozytywnej decyzji kredytowej.

Aby móc ubiegać się o konsolidację, powinieneś spłacać swoje  zobowiązania regularnie przynajmniej od kilku miesięcy.

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny  - maksymalna kwota kredytu

Maksymalna wartość konsolidacyjnego kredytu hipotecznego określona jest przez Twoją zdolność kredytową oraz wartość nieruchomości. Kredyt jaki możesz otrzymać to najczęściej kwota wynosząca do 80% wartości zabezpieczenia. Wartość ta zostanie określona przez dokonanie operatu szacunkowego, czyli wyceny. Taką wycenę może zrobić jedynie rzeczoznawca z właściwymi uprawnieniami, najczęściej na koszt kredytobiorcy. Bank na pewno pomoże w znalezieniu takiego fachowca, choć oczywiście możesz poszukać go we własnym zakresie.

Nieruchomość, która stanowi zabezpieczenie kredytu konsolidacyjnego hipotecznego, może być własnością kredytobiorcy, ale banki akceptują też zabezpieczenie nieruchomością należącą do osoby trzeciej, jeżeli ta wyrazi na to zgodę.

Powyższe porównanie kredytów hipotecznych zostało przygotowane w oparciu o dane wprowadzone przez użytkownika. Porównanie kredytów ma charakter orientacyjny. Przedstawione parametry kredytu hipotecznego nie mogą stanowić podstaw do reklamacji i mogą się różnić od wyliczeń przedstawionych w konkretnym przypadku przez bank/kredytodawcę. Stopa oprocentowania kredytu, całkowita kwota kredytu, rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz rata wyliczone dla reprezentatywnego przykładu, zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, znajdują się w "szczegółowym opisie" konkretnego produktu, o ile bank/kredytodawca udostępnił takie dane. W celu ujednolicenia porównania kredytów i tym samym prezentowania porównywalnych wyników, oprocentowanie dla wszystkich banków zostało skalkulowane dla stopy procentowej WIBOR3M - 1.7300, EURIBOR3M - -0.3290, LIBOR CHF 3M - -0.7264, LIBOR USD 3M - 1,3801. Jeżeli masz uwagi, zgłoś do TotalMoney.pl: uwagi@totalmoney.pl

Najprościej o finansach - kredyty konsolidacyjne artykuły i porady

Wybrane oferty do porównania:

Usuń wszystkie z porównania