Kredyt samochodowy - porównanie kredytów

Wybierz kredyt samochodowy dla siebie. Przekonaj się, jakie to proste!

Znaleziono: 5 ofert kredytów samochodowych - wybierz najlepszy dla siebie
Sortuj wg

Kredyt samochodowy Getin Noble Bank - Kredyt samochodowy

Oprocentowanie: 8,49%
Rrso: 8,83%
Prowizja: 0,00%
Kwota do spłaty: 49 228,11
Rata: 820,47

Kredyt samochodowy Deutsche Bank Polska - db Kredyt Gotówkowy

Oprocentowanie: 4,99%
Rrso: 9,79%
Prowizja: 9,90%
Kwota do spłaty: 49 762,68
Rata: 829,38

Kredyt samochodowy Alior Bank - Pożyczka internetowa

Oprocentowanie: 9,99%
Rrso: 10,46%
Prowizja: 0,00%
Kwota do spłaty: 50 981,10
Rata: 849,68

Kredyt samochodowy Santander Consumer Bank - Kredyt samochodowy

Oprocentowanie: 9,50%
Rrso: 11,62%
Prowizja: 3,50%
Kwota do spłaty: 52 168,62
Rata: 869,48

Kredyt samochodowy PKO Bank Polski - Mini Ratka

Oprocentowanie: 9,99%
Rrso: 15,09%
Prowizja: 8,99%
Kwota do spłaty: 55 564,30
Rata: 926,07

Wzięcie kredytu lub pożyczki jest poważnym zobowiązaniem - musimy wywiązać się ze wszystkich postanowień umowy. Podstawową zasadą odpowiedzialnego pożyczania jest nie pożyczanie pieniędzy „na wyrost”, tj. w kwocie większej niż jest nam potrzebna. Musimy też sami określić cel, na jaki przeznaczymy uzyskane pieniądze. Decyzję o wzięciu pożyczki powinniśmy podjąć dopiero w sytuacji, kiedy nie możemy już odsuwać płatności na później, kiedy nie jesteśmy w stanie sfinansować jej własnymi środkami, oraz kiedy mamy pewność, że będziemy w stanie pożyczkę spłacić w wybranym przez nas terminie. Pożyczki nie możemy traktować jako stałego wsparcia domowego budżetu! Jeśli mamy wątpliwości czy będziemy w stanie spłacić pożyczkę, lepiej zrezygnujmy z ubiegania się o nią. Pamiętajmy też, że zawsze mamy możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania. Firmy pożyczkowe nie pobierają za to zazwyczaj żadnych opłat, a niektóre z nich zwracają nawet część prowizji za udzielenie pożyczki.

W przypadku pożyczek krótkoterminowych możemy mieć do czynienia z następującymi opłatami: 1) opłatą przygotowawczą (pobieraną jednorazowo); 2) opłatą administracyjną (pobieraną co miesiąc); 3) opłatą za przedłużenie okresu spłaty pożyczki 4) kosztami ubezpieczeń, i – w przypadku nie terminowego spłacania rat pożyczki – z kosztami czynności upominawczych i windykacyjnych. W przypadku firm pożyczkowych działających za pośrednictwem Internetu możemy mieć też do czynienia z tzw. opłatą rejestracyjną – ma ona formę przelewu określonej kwoty (np. 1 grosza) z konta osobistego pożyczkobiorcy na rachunek wskazany przez pożyczkodawcę. W przypadku krótkoterminowych pożyczek gotówkowych rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO - całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażona jako wartość procentowa całkowitej kwoty pożyczki w stosunku rocznym) przeważnie jest znacznie wyższa niż w przypadku kredytów i pożyczek gotówkowych udzielanych przez Banki. Przykładowo dla pożyczki krótkoterminowej udzielonej w kwocie 1500 zł na okres 30 dni wskaźnik RRSO wynosi 218,9%.

Pożyczkobiorca ma możliwość przedłużenia okresu spłaty pożyczki. Przedłużenie okresu spłaty pożyczki dokonywane jest na wniosek klienta. Zazwyczaj pożyczkę można przedłużyć maksymalnie na okres, na jaki została pierwotnie udzielona. Z przedłużeniem okresu spłaty pożyczki wiąże się konieczność uiszczenia opłaty. Jej wysokość może być taka sama jak opłaty za udzielenie pożyczki.

Z niespłaceniem wiążą się dodatkowe opłaty obciążające pożyczkobiorcę:

 • koszty monitów i wezwań do zapłaty,
 • opłaty za nieterminową spłatę (za każdy dzień opóźnienia) lub koszty ubezpieczenia z tego tytułu,
 • odsetki za opóźnienie – jeśli strony nie ustalą ich wysokości, to na podstawie art. 481 § 2 kc wierzycielowi należą się odsetki ustawowe za opóźnienie; ich wysokość wynosi sumę równowartości stopy referencyjnej NBP oraz 5,5 pp.,
 • koszty dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego za zwłokę w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

W przypadku niespłacenia pożyczki w terminie umownym pożyczkodawca może podjąć działania mające na celu zwrot udzielonej pożyczki.

Szybkie pożyczki gotówkowe udzielane są na podstawie Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93, z późn. zm.). Niektóre firmy pożyczkowe stosują też formularze informacyjne dotyczące kredytu konsumenckiego, o których mowa jest w Ustawie o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 nr 126 poz. 715).

Kredyt samochodowy w pigułce

Kredyt samochodowy jest rodzajem kredytu celowego i formą finansowania pojazdu. Oznacza to, że bank udziela klientowi pożyczki na określony cel, którym w tym przypadku jest kupno auta. Nazywany jest również kredytem motoryzacyjnym. Poprzez kredyt samochodowy można zakupić zarówno samochód nowy, jak i używany, a także inne pojazdy, m.in.:

 • motocykle,
 • quady,
 • skutery,
 • traktory,
 • maszyny budowlane,
 • kampery,
 • przyczepy kempingowe,
 • łodzie motorowe.

Wnioskować o kredyt samochodowy można nie tylko w banku, ale także w autoryzowanym salonie danej marki. Salony często współpracują ze standardowymi bankami, a co więcej, niektóre marki samochodowe posiadają własne banki, jak na przykład Toyota Bank. Dzięki temu klienci mają możliwość uzyskania kredytu na lepszych warunkach. Dużą zaletą zaciągnięcia kredytu w autoryzowanym salonie jest możliwość negocjacji zniżki na samochód. Kredyt na auto jest też z reguły tańszy od kredytu gotówkowego, dlatego opłaca się go wziąć jeżeli gotówka ma być przeznaczona tylko na zakup pojazdu.

Kredyt samochodowy   - rodzaje

Istnieją aż trzy różne typy kredytów samochodowych.

Standardowy – czyli taki, który polega na comiesięcznej spłacie rat kapitałowo-odsetkowych zawieranych na dogodny dla kredytobiorcy okres. Minimalny okres wynosi 6 miesięcy, a maksymalny nawet 10 lat. Nie jest wymagana wpłata własna.

Jednoratowy – to kredyt promocyjny, oferowany przez tzw. banki samochodowe, które są ściśle związane z danym dystrybutorem, np. Toyota Bank. Ten rodzaj kredytu charakteryzuje się dużą wpłatą własną, na przykład 50%. Pozostałą część kwoty kredytobiorca wpłaca po określonym w umowie terminie, na przykład po roku. Największą zaletą tego kredytu jest fakt, iż nie jest on oprocentowany. Ten rodzaj kredytu często nazywany jest kredytem 50/50 lub 60/40. Czyli 50% kwoty za pojazd klient płaci od razu, a 50% w późniejszym terminie. Analogicznie w sytuacji 60/40 – 60% na początku i 40% na końcu okresu kredytowania.

Balonowy  jest to ostatni rodzaj kredytu samochodowego, charakteryzujący się niskimi ratami, które obejmują np. 80% wartości pojazdu, a ostatnia rata stanowi w tym przypadku 20% całości kwoty kredytu.

Raty stałe i malejące w kredycie samochodowym

Kredytodawca daje klientowi możliwość wyboru pomiędzy ratami stałymi a ratami malejącymi. Każda rata składa się z części kapitałowej oraz części odsetkowej. Część kapitałowa stanowi określony ułamek od pożyczonej kwoty, a część odsetkowa to wynagrodzenie dla kredytodawcy w postaci odsetek.

Rata stała oznacza, że comiesięczne zobowiązanie finansowe jest takie samo w całym okresie kredytowania. Na początku spłacania kredytu większą część raty stałej obejmuje część odsetkowa, a mniejszą - część kapitałowa. Proporcje te zmieniają się wraz z upływem czasu, co powoduje, że pod koniec okresu kredytowania klient będzie spłacał głównie część kapitałową.

Przy ratach malejących comiesięczne zobowiązanie względem banku regularnie maleje. Część kapitałowa raty jest stała przez cały okres kredytowania. Wysokość comiesięcznej raty kapitałowej oblicza się dzieląc przyznaną kwotę kredytu przez liczbę wszystkich rat. Część odsetkowa wyliczana jest od kwoty jeszcze niespłaconego salda kredytu. Pierwsza rata jest największa i wraz z upływem czasu będzie ona malała. Warto wiedzieć o tym, iż początkowe raty malejące mogą być nawet o 25% wyższe od rat stałych. Pomimo tego ten wariant jest zdecydowanie bardziej opłacalny, ponieważ w ogólnym rozrachunku klientowi przyjdzie zapłacić mniej.

Z uwagi na to, iż nie każdy klient może finansowo pozwolić sobie na raty malejące, często wybierane są raty stałe.

Oprocentowanie i prowizja przy kredycie samochodowym

Prowizja to nic innego, jak jednorazowa opłata za udzielenie kredytu. Wliczana jest w pierwszą ratę lub rozkłada się ją na wszystkie raty kapitałowo-odsetkowe. Zdarzają się prowizje na poziomie 0%, lecz należy przyjąć, że wynosi ona przeważnie od 2% do 5%.

Oprocentowanie kredytu samochodowego z reguły wynosi od 5% do 10% w skali roku.

Zdolność kredytowa przy kredycie samochodowym

Klient, starając się o kredyt samochodowy, musi liczyć się z tym, że pierwszą rzeczą na jaką zwróci uwagę bank będzie jego zdolność kredytowa. Jest ona zdolnością kredytobiorcy do spłaty kredytu w umownych terminach płatności.

Należy pamiętać o tym, że każdy bank może brać pod uwagę różne czynniki licząc zdolność kredytową klienta. Jednak najważniejszymi z nich będą dochody netto, rodzaj zatrudnienia oraz historia kredytowa kredytobiorcy.

Na zdolność kredytową wpływa szereg elementów:

 • rodzaj umowy pracowniczej, na podstawie której zatrudniony jest kredytobiorca,
 • dochód netto,
 • liczba osób w gospodarstwie domowym,
 • suma miesięcznych dochodów,
 • suma miesięcznych zobowiązań finansowych,
 • miesięczne wydatki na utrzymanie,
 • historia w BIK,
 • suma limitów na kartach kredytowych,
 • okres kredytowania,
 • staż pracy,
 • rodzaj rat (malejące lub stałe),
 • wysokość kwoty kredytu,
 • wiek kredytobiorcy.

Na tych podstawach bank wylicza ile w stanie jest pożyczyć klientowi pieniędzy lub czy w ogóle kredyt zostanie przyznany.

Ubezpiecznie kredytu samochodowego

Standardową rzeczą przy udzielaniu kredytu jest ubezpieczenie jego oraz samochodu. Głównym zabezpieczeniem stosowanym przez banki są cesje polisy Autocasco. Oznacza to, że gdy samochód ulegnie zniszczeniu, to ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie na konto banku, a nie na konto kredytobiorcy. Kolejnym zabezpieczeniem jest depozyt karty pojazdu oraz jej przywłaszczenie z warunkiem zawieszającym. Wynika z tego, że w przypadku niespłacania rat kapitałowo-odsetkowych przez kredytobiorcę bank ma prawo przejąć samochód jako swoją własność.

Dodatkowo bank może wymagać od kredytobiorcy zakupu kolejnych ubezpieczeń od zdarzeń losowych, czyli na przykład od utraty pracy, utraty wartości samochodu, niezdolności klienta do spłaty rat, itd.

Te wszystkie ubezpieczenia zwiększają koszt zakupu pojazdu, ale minimalizują ryzyko niespłacenia kredytu, dlatego banki tak bardzo sugerują ich wykupienie.

Kredyt samochodowy czy gotówkowy?

Jeżeli pieniądze mają być przeznaczone na konkretny cel, czyli w tym przypadku zakup pojazdu to rekomendujemy kredyt samochodowy. Niesie on ze sobą niższe koszty niż kredyt gotówkowy. Wadą jest to, że klient jest współwłaścicielem auta, a nie jedynym jego właścicielem. W sytuacji, kiedy chcesz kupić auto używane, starsze niż 5-letnie, korzystniejsza może okazać się pożyczka gotówkowa.

RRSO – roczna rzeczywista stopa procentowa

RRSO uwzględnia wszystkie dodatkowe koszty związane z udzieleniem kredytu przez kredytodawcę. Na RRSO składa się:

 • prowizja banku,
 • ubezpieczenie kredytu,
 • oprocentowanie nominalne,
 • wartość pieniądza w czasie i okres spłaty,
 • opłaty za dodatkowe usługi.

Porównując oferty kredytów samochodowych to właśnie na ten czynnik powinno się patrzeć od razu, gdyż pokazuje on klientowi ile w rzeczywistości będzie musiał zapłacić za kredyt w skali roku.

O czym pamiętać podpisując umowę na kredyt samochodowy

Podpisując umowę kredytu z bankiem należy pamiętać o kilku ważnych rzeczach. Jeżeli dla klienta któryś z punktów w umowie jest niejasny, to powinien się skonsultować z ekspertem. Należy zwrócić uwagę na wszystkie koszty oraz zapisy mówiące o spłacie kredytu. Dokładne zapoznanie się z umową to warunek konieczny. Dzięki temu kredytobiorca uniknie dodatkowych opłat, które mogą być zapisane drobnym druczkiem na końcu dokumentu oraz będzie wiedział, jak dokładnie będzie przebiegał cały kredyt.

Warto pamiętać, że po podpisaniu umowy kredytobiorcy, przysługuje 14 dni na odstąpienie od niej bez podawania powodu. Zapis ten widnieje w Ustawie o Kredycie Konsumenckim.

Powyższe porównanie kredytów samochodowych zostało przygotowane w oparciu o dane wprowadzone przez użytkownika. Porównanie kredytów ma charakter orientacyjny. Przedstawione parametry kredytu samochodowego nie mogą stanowić podstaw do reklamacji i mogą się różnić od wyliczeń przedstawionych w konkretnym przypadku przez bank/kredytodawcę. Stopa oprocentowania kredytu, całkowita kwota kredytu, rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz rata wyliczone dla reprezentatywnego przykładu, zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, znajdują się w "Szczegółowym Opisie" konkretnego produktu o ile bank/kredytodawca udostępnił takie dane. Jeżeli masz uwagi, zgłoś do TotalMoney.pl: uwagi@totalmoney.pl