Wróć do porównania kredytów samochodowych

SZCZEGÓŁY KREDYTU samochodowego - Bank BGŻ BNP Paribas - Kredyt samochodowy - Oferta Promocyjna (auta używane) - wartość kredytu: 40 000 zł okres kredytowania: 60 miesięcy

Parametry porównania: kwota kredytu 40 000 zł,
okres kredytowania 60 miesięcy, cel kredytu pojazd używany

PLN
2 000 PLN 500 000 PLN
PLN
2 000 PLN 500 000 PLN
mies.
1 miesiąc 120 miesięcy
Bank BGŻ BNP Paribas

Bank BGŻ BNP Paribas - Kredyt samochodowy - Oferta Promocyjna (auta używane)

Bank BGŻ BNP Paribas
Rata : 815,71 zł
RRSO : 8,63%
Prowizja : 4%
Oprocentowanie : 6,59%
Liczba rat 60  
Oprocentowanie 6,59% Kredyt oprocentowany jest wg stałej stopy procentowej. Oprocentowanie kredytów samochodowych może być uzależnione od: kwoty kredytu, okresu spłaty i indywidualnej oceny zdolności kredytowej przez dany bank
Oprocentowanie rzeczywiste 8,63%  
Prowizja 1 600 zł  
Ubezpieczenie kredytu 0 zł  
Suma odsetek w okresie kredytowania 7 342 zł Suma odsetek w okresie kredytowania to wartość odsetek, jakie kredytobiorca zapłaci bankowi przez cały okres spłaty kredytu.
Całkowita kwota do spłaty kredytu 48 942 zł  
Przykład RRSO

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu samochodowego na zakup używanego  pojazdu w ofercie promocyjnej wynosi 10,56%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 30 100 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 37 833,64 zł, oprocentowanie stałe 6,79%, całkowity koszt kredytu 7 733,64 zł (w tym: prowizja 2 257,50 zł, odsetki 5 476,14 zł), 54 miesięczne raty równe w wysokości 700,62 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 8 stycznia 2017 na reprezentatywnym przykładzie. Kredyt na zakup używanego pojazdu w wieku do 6 lat, w cenie 37 900 zł, z wpłatą własną 7 800 zł, zabezpieczeniem kredytu w formie cesji praw z umowy ubezpieczenia autocasco oraz przewłaszczeniem kredytowanego pojazdu.

Do uzyskania kredytu na opisanych powyżej warunkach wymagane jest zawarcie umowy ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco, której koszt nie został wliczony do RRSO oraz ustanowienie zabezpieczenia w postaci cesji praw z tego ubezpieczenia. Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Świadczenie reklamowanych usług bankowych następuje na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł, w całości wpłacony.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Dostępne waluty kredytu PLN  
Maksymalny okres kredytowania 60 - dla pojazdów w wieku do 5 lat - 96 miesięcy
- dla pozostałych pojazdów maksymalny okres kredytowania to 84 miesiące
Maksymalny wiek pojazdu 99 W przypadku finansowania zakupu samochodów używanych, wiek samochodu, po przekroczeniu którego nie będzie możliwe udzielenie kredytu na jego zakup.
Maksymalny wiek pojazdu nie jest ograniczony za wyjątkiem motocykli, skuterów, quadów dla których wiek pojazdu wraz z okresem kredytowania nie może przekroczyć 8 lat
Rodzaj zabezpieczenia • przewłaszczenie pod warunkiem zawieszajacym/przewłaszczenie pod warunkiem rozwiązujacym/zastaw rejestrowy,
• cesja praw do odszkodowania z polisy AC
Dostępne cele kredytowania • Samochody osobowe, • Samochody ciężarowe o masie całkowitej do 3,5 t DMC – za wyjątkiem specjalistycznych*, • Skutery, quady, motocykle, łodzie, jachty –za wyjątkiem nierejestrowanych, • Przyczepy campingowe, campery i przyczepy towarowe do 3,5 t DMC Oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarcze/rolniczej: • Pozostałe samochody ciężarowe, • Pozostałe przyczepy towarowe, • Naczepy towarowe, • Ciągniki siodłowe, • Ciągniki rolnicze, • Autobusy, • Koparki, ładowarki, spychacze – za wyjątkiem nierejestrowanych
Bank BGŻ BNP Paribas

Kredyt samochodowy - Oferta Promocyjna (auta używane)

Rata : 815,71 zł
RRSO : 8,63%
Prowizja : 4%
Oprocentowanie : 6,59%
Usuń lub zmień ofertę z porównania