Wróć do porównania lokat bankowych

szczegóły lokaty bankowej - Idea Bank - Lokata NA NOWE ŚRODKI - lokata: 5 000 zł na okres: 3 miesiące

Parametry porównania: 5 000 zł na okres 3 miesiące

PLN
500 PLN 200 000 PLN
1D 14D 2M 4M 6M 8M 10M 12M 18M 36M
Idea Bank

Idea Bank - Lokata NA NOWE ŚRODKI

Idea Bank
Oprocentowanie : 2%(1,63% po podatku)
Odsetki po podatku : 20,42 zł
Minimalna kwota : 500 zł
Maksymalna kwota : 1 000 000 zł
Oprocentowanie 2%  
Oprocentowanie po podatku 1,63%  
Odsetki przed podatkiem 25,21 zł  
Podatek 4,79 zł  
Zysk z lokaty 20,42 zł  
Kapitalizacja na koniec okresu  
Rodzaj oprocentowania stałe  
Wymagane posiadania konta nie  
100% online tak Lokatę NA NOWE ŚRODKI zakłada się za pośrednictwem serwisu internetowego Idea Banku
Z nowych środków tak Oprocentowanie 2,3% w skali roku obowiązuje tylko dla nowych środków, tj. środków pieniężnych klienta stanowiących nadwyżkę ustaloną według łącznego salda środków zgromadzonych w banku przez klienta ponad:
i) wszystkie środki pieniężne w złotych polskich klienta zgromadzone w banku, w tym w Idea Banku oddział Lion’s Bank w Warszawie na koniec 20 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpił rzeczywisty wpływ środków na rachunek danej Lokaty NA NOWE ŚRODKI na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, (w tym również środków objętych Promocją HAPPY LIFE i Promocją PROUD LION), Rachunkach Oszczędnościowych, Rachunkach Terminowych Lokat Oszczędnościowych, Rachunkach Lokat Strukturyzowanych, oraz rachunkach przeznaczonych do gromadzenia kwot przeznaczonych na otwarcie Lokat Strukturyzowanych, a także innych rachunkach prowadzonych przez Bank (w tym rachunkach technicznych Banku) na których ulokowane są środki pieniężne w złotych polskich Posiadacza Rachunku;
ii) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Lokat POWER, Lokat NA NOWE ŚRODKI i Lokat DESIRE oprocentowanych według wyższej stawki, wcześniej otwartych i opłaconych w tym samym miesiącu kalendarzowym, w którym zostaje opłacona dana Lokata NA NOWE ŚRODKI;
iii) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach Lokat NA NOWE ŚRODKI i Lokat DESIRE oprocentowanych według wyższej stawki, otwartych i opłaconych tego samego dnia, w którym zostaje opłacona dana Lokata NA NOWE ŚRODKI, jeżeli Wnioski o otwarcie tych Lokat NA NOWE ŚRODKI lub Lokat DESIRE były złożone wcześniej niż Wniosek o otwarcie danej Lokaty NA NOWE ŚRODKI. Szczegóły dotyczące oferty zawarte są w Tabeli Oprocentowania aktualnie oferowanych lokat bankowych w PLN dla klientów indywidualnych dostępnej na stronie www.ideabank.pl oraz w oddziałach Idea Bank
Dla nowych klientów nie  
Kwota minimalna 500 zł  
Kwota maksymalna 1 000 000 zł Maksymalna kwota Lokaty NA NOWE ŚRODKI wynosi 1 000 000 zł
Opłata za wcześniejsze zerwanie lokaty Utrata całości odsetek
Idea Bank

Lokata NA NOWE ŚRODKI

Oprocentowanie : 2%(1,63% po podatku)
Odsetki po podatku : 20,42 zł
Minimalna kwota : 500 zł
Maksymalna kwota : 1 000 000 zł
Usuń lub zmień ofertę z porównania