Wróć do porównania lokat bankowych

szczegóły lokaty bankowej - Nest Bank - Nest Lokata Lojalna - lokata: 5 000 zł na okres: 3 miesiące

Parametry porównania: 5 000 zł na okres 3 miesiące

PLN
500 PLN 200 000 PLN
1D 14D 2M 4M 6M 8M 10M 12M 18M 36M
Nest Bank

Nest Bank - Nest Lokata Lojalna

Nest Bank
Oprocentowanie : 2,30%(1,88% po podatku)
Odsetki po podatku : 23,48 zł
Minimalna kwota : 1 000 zł
Maksymalna kwota : 2 000 000 zł
Oprocentowanie 2,30% Promocyjne oprocentowanie obowiązuje w całym okresie trwania lokaty przy założeniu spełnienia określonych warunków Promocji nie później niż w okresie 2 miesięcy od dnia otwarcia Lokaty:
- wpływu wynagrodzenia na Nest Konto Klienta w kwocie nie niższej niż 2 500 zł w każdym miesiącu kalendarzowym trwania lokaty lub
- wpływów na Rachunek Firmowy BIZnest Konto w kwocie nie niższej niż 6 000 zł w każdym miesiącu kalendarzowym trwania lokaty oraz realizacji z Rachunku Firmowego płatności do US lub ZUS
oraz wyrażenie zgód na marketing oraz telemarketing usług Banku i nieodwoływania tych zgód w okresie trwania lokaty.

Szczegółowy opis warunków określonych w Regulaminie Promocji Nest Lokata Lojalna. W przypadku nie spełnienia warunków lokaty ulega zmianie na oprocentowanie 1,20% w skali roku.
Oprocentowanie po podatku 1,88%  
Odsetki przed podatkiem 28,99 zł  
Podatek 5,51 zł  
Zysk z lokaty 23,48 zł  
Kapitalizacja na koniec okresu  
Rodzaj oprocentowania stałe  
Wymagane posiadania konta tak Nest Lokata Lojalna przeznaczona jest dla klientów Nest Banku, posiadających Nest Konto.
100% online tak Nest Lokata Lojalna zakładana jest za pośrednictwem bankowości internetowej Nest Banku.
Z nowych środków nie  
Dla nowych klientów nie  
Kwota minimalna 1 000 zł  
Kwota maksymalna 2 000 000 zł Maksymalna kwota lokaty wynosi 2 000 000 zł
Opłata za wcześniejsze zerwanie lokaty Utrata całości odsetek
Nest Bank

Nest Lokata Lojalna

Oprocentowanie : 2,30%(1,88% po podatku)
Odsetki po podatku : 23,48 zł
Minimalna kwota : 1 000 zł
Maksymalna kwota : 2 000 000 zł
Usuń lub zmień ofertę z porównania