Pożyczka hipoteczna - porównanie pożyczek

Wybierz pożyczkę hipoteczną dla siebie. Przekonaj się, jakie to proste!

Znaleziono: 14 ofert pożyczek hipotecznych - wybierz najlepszą dla siebie
Sortuj wg

Pożyczka hipoteczna Citi Handlowy - pożyczka hipoteczna

Oprocentowanie: 4,60%
Rrso: 4,70%
Prowizja: 0,00%
Kwota do spłaty: 180 206,66
Rata: 1 001,15

Pożyczka hipoteczna Raiffeisen Polbank - Pożyczka hipoteczna

Oprocentowanie: 4,80%
Rrso: 4,91%
Prowizja: 0,00%
Kwota do spłaty: 182 616,98
Rata: 1 014,54

Pożyczka hipoteczna Bank Pocztowy - Pocztowa Pożyczka Hipoteczna (cross-sell)

Oprocentowanie: 4,90%
Rrso: 5,01%
Prowizja: 0,00%
Kwota do spłaty: 183 829,05
Rata: 1 021,27

Pożyczka hipoteczna Bank Pocztowy - Pocztowa Pożyczka Hipoteczna (oferta standardowa)

Oprocentowanie: 5,20%
Rrso: 5,90%
Prowizja: 3,50%
Kwota do spłaty: 194 055,01
Rata: 1 078,08

Pożyczka hipoteczna Millennium Bank - Pożyczka hipoteczna (oferta cross-sell)

Oprocentowanie: 5,75%
Rrso: 5,90%
Prowizja: 0,00%
Kwota do spłaty: 194 315,96
Rata: 1 079,53

Pożyczka hipoteczna ING Bank Śląski - Pożyczka hipoteczna - oferta "Lekka rata"

Oprocentowanie: 5,70%
Rrso: 6,17%
Prowizja: 1,90%
Kwota do spłaty: 197 370,13
Rata: 1 096,50

Pożyczka hipoteczna Millennium Bank - Pożyczka hipoteczna

Oprocentowanie: 6,25%
Rrso: 6,43%
Prowizja: 0,00%
Kwota do spłaty: 200 636,95
Rata: 1 114,65

Pożyczka hipoteczna Raiffeisen Polbank - Pożyczka hipoteczna (oferta standardowa)

Oprocentowanie: 6,00%
Rrso: 6,50%
Prowizja: 2,00%
Kwota do spłaty: 201 411,75
Rata: 1 118,95

Pożyczka hipoteczna Alior Bank - Pożyczka hipoteczna "Megahipoteka"

Oprocentowanie: 6,30%
Rrso: 6,82%
Prowizja: 2,00%
Kwota do spłaty: 205 300,68
Rata: 1 140,56

Pożyczka hipoteczna BOŚ Bank S.A. - Pożyczka hipoteczna

Oprocentowanie: 6,60%
Rrso: 7,32%
Prowizja: 3,00%
Kwota do spłaty: 211 281,54
Rata: 1 173,79

Pożyczka hipoteczna eurobank - Pożyczka Hipoteczna

Oprocentowanie: 6,69%
Rrso: 7,33%
Prowizja: 2,50%
Kwota do spłaty: 211 448,47
Rata: 1 174,71

Pożyczka hipoteczna Credit Agricole Bank Polska - Pożyczka hipoteczna

Oprocentowanie: 6,95%
Rrso: 8,07%
Prowizja: 5,00%
Kwota do spłaty: 220 155,85
Rata: 1 223,09

Pożyczka hipoteczna Bank BGŻ BNP Paribas - Pożyczka Hipoteczna

Oprocentowanie: 8,30%
Rrso: 8,62%
Prowizja: 0,00%
Kwota do spłaty: 227 694,02
Rata: 1 264,97

Pożyczka hipoteczna Credit Agricole Bank Polska - Pożyczka hipoteczna (oferta standardowa)

Oprocentowanie: 7,95%
Rrso: 9,17%
Prowizja: 5,00%
Kwota do spłaty: 234 095,06
Rata: 1 300,53

Wzięcie kredytu lub pożyczki jest poważnym zobowiązaniem - musimy wywiązać się ze wszystkich postanowień umowy. Podstawową zasadą odpowiedzialnego pożyczania jest nie pożyczanie pieniędzy „na wyrost”, tj. w kwocie większej niż jest nam potrzebna. Musimy też sami określić cel, na jaki przeznaczymy uzyskane pieniądze. Decyzję o wzięciu pożyczki powinniśmy podjąć dopiero w sytuacji, kiedy nie możemy już odsuwać płatności na później, kiedy nie jesteśmy w stanie sfinansować jej własnymi środkami, oraz kiedy mamy pewność, że będziemy w stanie pożyczkę spłacić w wybranym przez nas terminie. Pożyczki nie możemy traktować jako stałego wsparcia domowego budżetu! Jeśli mamy wątpliwości czy będziemy w stanie spłacić pożyczkę, lepiej zrezygnujmy z ubiegania się o nią. Pamiętajmy też, że zawsze mamy możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania. Firmy pożyczkowe nie pobierają za to zazwyczaj żadnych opłat, a niektóre z nich zwracają nawet część prowizji za udzielenie pożyczki.

W przypadku pożyczek krótkoterminowych możemy mieć do czynienia z następującymi opłatami: 1) opłatą przygotowawczą (pobieraną jednorazowo); 2) opłatą administracyjną (pobieraną co miesiąc); 3) opłatą za przedłużenie okresu spłaty pożyczki 4) kosztami ubezpieczeń, i – w przypadku nie terminowego spłacania rat pożyczki – z kosztami czynności upominawczych i windykacyjnych. W przypadku firm pożyczkowych działających za pośrednictwem Internetu możemy mieć też do czynienia z tzw. opłatą rejestracyjną – ma ona formę przelewu określonej kwoty (np. 1 grosza) z konta osobistego pożyczkobiorcy na rachunek wskazany przez pożyczkodawcę. W przypadku krótkoterminowych pożyczek gotówkowych rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO - całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażona jako wartość procentowa całkowitej kwoty pożyczki w stosunku rocznym) przeważnie jest znacznie wyższa niż w przypadku kredytów i pożyczek gotówkowych udzielanych przez Banki. Przykładowo dla pożyczki krótkoterminowej udzielonej w kwocie 1500 zł na okres 30 dni wskaźnik RRSO wynosi 218,9%.

Pożyczkobiorca ma możliwość przedłużenia okresu spłaty pożyczki. Przedłużenie okresu spłaty pożyczki dokonywane jest na wniosek klienta. Zazwyczaj pożyczkę można przedłużyć maksymalnie na okres, na jaki została pierwotnie udzielona. Z przedłużeniem okresu spłaty pożyczki wiąże się konieczność uiszczenia opłaty. Jej wysokość może być taka sama jak opłaty za udzielenie pożyczki.

Z niespłaceniem wiążą się dodatkowe opłaty obciążające pożyczkobiorcę:

  • koszty monitów i wezwań do zapłaty,
  • opłaty za nieterminową spłatę (za każdy dzień opóźnienia) lub koszty ubezpieczenia z tego tytułu,
  • odsetki za opóźnienie – jeśli strony nie ustalą ich wysokości, to na podstawie art. 481 § 2 kc wierzycielowi należą się odsetki ustawowe za opóźnienie; ich wysokość wynosi sumę równowartości stopy referencyjnej NBP oraz 5,5 pp.,
  • koszty dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego za zwłokę w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

W przypadku niespłacenia pożyczki w terminie umownym pożyczkodawca może podjąć działania mające na celu zwrot udzielonej pożyczki.

Szybkie pożyczki gotówkowe udzielane są na podstawie Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. nr 16 poz. 93, z późn. zm.). Niektóre firmy pożyczkowe stosują też formularze informacyjne dotyczące kredytu konsumenckiego, o których mowa jest w Ustawie o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 nr 126 poz. 715).

Pożyczka hipoteczna w pigułce

Pożyczka hipoteczna to jeden ze sposobów na zdobycie dodatkowej gotówki na dowolny cel. Wybierając pożyczkę hipoteczną pożyczasz gotówkę, a zabezpieczeniem spłaty tego kredytu jest nieruchomość. Dzięki temu możesz otrzymać gotówkę na dłuższy okres, z oprocentowaniem bardziej atrakcyjnym, niż przy kredycie gotówkowym, ponieważ w porównaniu do kredytu gotówkowego pożyczka hipoteczna  jest zobowiązaniem znacznie tańszym. Jeśli więc posiadasz własną nieruchomość i potrzebujesz dużej sumy na niespodziewane wydatki, rozważ zaciągnięcie pożyczki hipotecznej.

Cele pożyczki hipotecznej i jej zabezpieczenie

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki hipotecznej  jest konkretna nieruchomość  - Twoja lub innej osoby, która wyrazi zgodę na obciążenie hipoteki swojego domu, mieszkania, działki czy lokalu. Dzięki temu zabezpieczeniu pożyczasz dużo wyższą kwotę, na zdecydowanie lepszych warunkach, niż w przypadku innych kredytów gotówkowych. Jeśli zależy Ci na dłuższym okresie spłaty zobowiązania, to pożyczka hipoteczna również będzie lepszą opcją - ten kredyt możesz zdecydowanie dłużej spłacać.

Zabezpieczeniem pożyczki hipotecznej jest:

  • hipoteka na nieruchomości lub własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu,
  • cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki

Musisz pamiętać, że pożyczka hipoteczna i kredyt hipoteczny to dwa różne produkty bankowe i nie powinny być ze sobą utożsamiane. Kredyt hipoteczny zaciągasz w konkretnym celu, a jego zabezpieczeniem staje się nieruchomość, która dopiero będzie własnością wnioskodawcy.

Pożyczka hipoteczna jest rodzajem zadłużenia przeznaczonym dla pożyczkobiorców, którzy posiadają już własną nieruchomość i oddają w zastaw na rzecz gotówki. W razie niewypłacalności ze strony pożyczkobiorcy, pożyczkodawca może przejąć prawo własności do nieruchomości.

Pożyczka hipoteczna - zalety

Jeśli chcesz pożyczyć większą kwotę pieniędzy, to warto, żebyś rozważył skorzystanie z pożyczki hipotecznej. Okres spłaty pożyczki hipotecznej może wynieść nawet 25 lat – kredyt gotówkowy nie ma aż tak długiego okresu kredytowania. Dzięki wydłużeniu czasu spłaty Twoja rata miesięczna będzie niższa, a tym samym łatwiejsza do terminowej spłaty.

Ile kosztuje pożyczka hipoteczna?

Na całkowity koszt pożyczki hipotecznej składa się oprocentowanie nominalne, wraz z marżą banku, prowizja za udzielenie pożyczki i ubezpieczenie na życie. Oprócz tego do kosztu całkowitego powinieneś dodać wydatki związane z ubezpieczeniem pomostowym (do czasu wpisania zmian w księdze wieczystej) i wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę. Sprawdź również wysokość opłaty za wcześniejszą spłatę pożyczki.

Powyższe porównanie pożyczek hipotecznych zostało przygotowane w oparciu o dane wprowadzone przez użytkownika. Porównanie pożyczek ma charakter orientacyjny. Przedstawione parametry pożyczki nie mogą stanowić podstaw do reklamacji i mogą się różnić od wyliczeń przedstawionych w konkretnym przypadku przez bank/pożyczkodawcę. Stopa oprocentowania pożyczki, całkowita kwota pożyczki, rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz rata wyliczone dla reprezentatywnego przykładu, zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, znajdują się w "Szczegółowym Opisie" konkretnego produktu o ile bank/kredytodawca udostępnił takie dane. Jeżeli masz uwagi, zgłoś do TotalMoney.pl: uwagi@totalmoney.pl