Ranking kredytów hipotecznych – kwiecień 2018

01 miejsce
Suma punktów 14,13 pkt
Miesięczna rata kredytu 1857,13
Całkowity koszt kredytu 272 238,00
RRSO 3,83 %
02 miejsce
Suma punktów 13,24 pkt
Miesięczna rata kredytu 1 907,54
Całkowity koszt kredytu 262 205,00
RRSO 3,57 %
03 miejsce
Suma punktów 12,80 pkt
Miesięczna rata kredytu 2167,57
Całkowity koszt kredytu 290 917,00
RRSO 4,99 %

Zakup domu zawsze wiąże się z dużą dawką emocji oraz podejmowaniem decyzji na wiele lat. Jeśli największą niepewność wzbudza w tobie kredyt hipoteczny, to warto, abyś wybrał świadomie, ponieważ różnice w cenach kredytów są ogromne i możesz przepłacić nawet ponad 100 tys. zł! Wybrać pomoże ci ranking, który przygotowałam dla ciebie w tym miesiącu.

W tym miesiącu pod lupę wzięłam kredyty hipoteczne przeznaczone na zakup domu jednorodzinnego.

 Bohaterami rankingu kredytów hipotecznych jest trzyosobowa rodzina z Gdańska. Kwota kredytu to 424 800 zł na 30 lat.  Rodzina uzyskuje dochody w wysokości 6 575 zł netto. Klienci osiągają dochody na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, nie posiadają innych kredytów ani kart kredytowych oraz wcześniej nie korzystali z usług banku, w którym wnioskują o hipotekę. Wskaźnik LTV wynosi 80 proc.  W zestawieniu znalazły się banki, które przesłały oferty, skierowane dla określonego przeze mnie modelu kredytobiorcy.

Kredyt hipoteczny

I miejsce - PKO Bank Polski

Kolejny miesiąc z rzędu pierwsze miejsce zajął PKO Bank Polski, zdobywając 14,13 punktów na 18 możliwych. Bank cieszy się dużym zaufaniem wśród kredytobiorców, bo niezmiennie udziela największej liczby kredytów hipotecznych w Polsce.

 • Oprocentowanie zmienne 3,46 proc.
 • RRSO: 3,83 proc.
 • Prowizja: 0 proc.

 

Twoja miesięczna rata w PKO Banku Polskim w pierwszym roku wyniesie 1 747,64 zł, a w kolejnych latach 1 857,13 zł. Różnica na szczęście nie jest duża i wynika z promocji, która obniża marżę przez pierwszy rok trwania kredytu. Rozważając wzięcie kredytu w PKO Banku Polskim, zwróć uwagę na dodatkowe produkty, które trzeba wykupić. Pamiętaj, że jest to dodatkowy koszt.

Warto wiedzieć, że…

PKO Bank Polski będzie wymagał od ciebie założenia konta osobistego, wraz z deklaracją wpływów  min. 5 tys. zł, wykupienia karty kredytowej i ubezpieczenia z tytułu utraty pracy na okres 4 lat.

Jeśli będziesz chciał wcześniej spłacić kredyt, bank nie pobierze dodatkowych opłat za tę operację.

II miejsce - Bank BGŻ BNP Paribas

Drugie miejsce w kwietniowym rankingu kredytów hipotecznych zajął Bank BGŻ BNP Paribas z łączną sumą 13,24 punktów. W przypadku tej instytucji rata wynosi 1907,54 zł. Koszt kredytu jest niższy niż w przypadku zwycięzcy, bo wynosi 290 917zł. Jednak ten bank udziela znacznie mniej kredytów hipotecznych niż PKO Bank Polski, dlatego znalazł się na drugim miejscu.

 • Oprocentowanie: zmienne 3,40 proc.
 • RRSO: 3,57 proc.
 • Prowizja: 0 proc.

 

Warto wiedzieć, że…

Bank BGŻ BNP Paribas wymaga tylko posiadania konta Optymalnego lub Maksymalnego z deklaracją wpływów wynagrodzenia. Co oznacza, że nie jesteś narażony na ponoszenie dodatkowych kosztów.

Jednak warto zwrócić uwagę na to, że jeśli spłacisz kredyt w trakcie 3 pierwszych lat, bank naliczy 3 proc. od kwoty przedterminowej spłaty.

III miejsce - Bank Pekao S.A.

Na ostatnim miejscu podium rankingu znalazł się bank Pekao S.A. Zdobył on 12,80 punktów. Całkowity koszt kredytu wyniósł w tym przypadku 290 917 , czyli jest najwyższy z pierwszej trójki. Ważnym kryterium, które brałam pod uwagę jest także wartość udzielonych kredytów, a bank Pekao S.A. jest drugim w Polsce kredytodawcą kredytów hipotecznych, więc znalazł się w rankingu tak wysoko.

 • Oprocentowanie: zmienne 3,51 proc.
 • RRSO: 4,99 proc.
 • Prowizja: 1,90 proc.

 

Warto wiedzieć, że…

Tylko osoby, które posiadają  lub zawierają umowę o rachunek typu Eurokonto z regularnymi miesięcznymi wpływami z tytułu dochodów wraz z kartą debetową oraz zawnioskują o kartę kredytową i ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oferowane przez Bank dostaną kredyt hipoteczny na takich warunkach.

Bank Pekao S.A pobierze 3 proc. wartości zobowiązania, jeśli spłacisz kredyt w trakcie 3 lat od jego zaciągnięcia. Jeśli zrobisz to po tym czasie nie poniesiesz dodatkowych kosztów.

Pierwsza dziesiątka

Ranking kredytów hipotecznych – kwiecień 2018
1
PKO Bank Polski
Pokaż szczegóły
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,43% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 170 000zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 68,5%, oprocentowanie zmienne 4,00%/rok, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 1,73% wg stanu na dzień 7.07.2017 r. oraz marża 2,27% (marża jest podwyższana o 0,9pp. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 106 490,63zł, w tym: prowizja 1,74%, tj. 2 958zł, odsetki 99 713,63zł, ubezpieczenie nieruchomości 3400zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego); ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400zł, PCC 19 zł; całkowita kwota do zapłaty 276 490,63zł, płatna w 300 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych po 898,46.zł (po ustanowieniu zabezpieczenia). Kalkulacja została dokonana na dzień 7.07.2017r. na reprezentatywnym przykładzie.
2
Bank BGŻ BNP Paribas
Pokaż szczegóły
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 3,94% i została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,73% (według stanu na dzień 2.10.2017r.). Całkowita kwota kredytu hipotecznego (bez kredytowanych kosztów) wynosi 280.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 435.519,65 zł, oprocentowanie zmienne 3,63%, całkowity koszt kredytu hipotecznego 153.519,65 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 5.600,00 zł, odsetki 146.583,65 zł, koszt podwyższenia marży za podwyższone ryzyko do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej za 5 miesiące 1.046,20 zł, opłata za oszacowanie wartości nieruchomości 270,60 zł, PCC 19 zł), okres kredytowania 300 miesięcy, rata kredytu 1.423,14 zł, liczba rat 295 (po prawomocnym wpisie hipoteki). Kalkulacja została dokonana na dzień 2.10.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu, że: kredyt zabezpieczony będzie hipoteką na nowo nabywanej nieruchomości z istniejącą księgą wieczystą, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 570.000 zł, marża kredytu wynosi 1,90% (podwyższona o 0,90 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki) przy uwzględnieniu posiadania przez konsumenta Konta osobistego i pod warunkiem dokonywania na to konto comiesięcznej wpłaty środków z tytułu osiąganych dochodów przez posiadacza/współposiadaczy tego konta będącego / będących kredytobiorcą / (współ)kredytobiorcami, z wyłączeniem wpływów z rachunków bankowych i rachunków członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej prowadzonych na rzecz kredytobiorcy jako konsumenta. W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej konsumenta. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
3
Bank Pekao S.A.
Pokaż szczegóły
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego/ budowlano-hipotecznego wynosi 5,00% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu - 212 872 zł; kredyt zaciągnięty na okres 23 lat, 276 rat do spłaty, wniesiony wkład własny - 30%, zmienne oprocentowanie kredytu - 4,52% w stosunku rocznym, równa rata kapitałowo-odsetkowa do czasu uprawomocnienia wpisu hipoteki - w wysokości 1 241,76 zł (w przypadku uprawomocnienia się wpisu hipoteki po okresie 9-m-cy wysokość raty kapitałowo-odsetkowej ulega obniżeniu i wynosi 1 129,21 zł), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi - 321 804,16 zł, całkowity koszt kredytu - 108 932,16 zł przy uwzględnieniu kosztów w tym ponoszonych z tytułu: ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cy wg oferty dostępnej w Banku - 212,87 zł, opłaty miesięcznej za otwarcie i prowadzenie rachunku Eurokonto Mobilne - 0 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit Mobile wydaną do rachunku - 3,99 zł, opłaty rocznej za kartę kredytową Pekao MasterCard Credit 30 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości - 137 zł, podatku od ustanowienia hipoteki - 19 zł, prowizji od udzielenia kredytu 1,90% płatnej gotówką. Po uprawomocnieniu się wpisu hipoteki zmienne oprocentowanie kredytu zostanie obniżone o 1 punkt procentowy. Kalkulacja została dokonana na dzień 3 stycznia 2018 r., na przykładzie reprezentatywnym dla kredytu w złotych.
4
Bank City Handlowy
Pokaż szczegóły
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego, zabezpieczonego hipoteką wynosi 3,84% przy następujących założeniach: okres kredytowania 21 lat, całkowita kwota kredytu 375 000 zł, oprocentowanie zmienne 3,62%, w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M 1,73% oraz marża 1,89% (marża jest podwyższana o 1,3pp. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu) . Całkowity koszt kredytu 168 042 zł, w tym: prowizja 1,0%, tj. 3750 zł, odsetki 164 073zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19zł, koszt wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej 200zł, opłata za rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) 0zł (przy utrzymaniu warunku wpływów miesięcznych min 5000zł), całkowita kwota do zapłaty 543 042zł, płatna w 252 ratach miesięcznych, równych w wysokości 2152 zł po ustanowieniu zabezpieczenia. Do uzyskania kredytu niezbędne jest zawarcie umowy ubezpieczenia. Kalkulacja dokonana na dzień 13.11.2017 na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wysokiej raty, a tym samym calkowitej kwoty do zapłaty.
5
Bank Zachodni WBK
Pokaż szczegóły
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego, w Banku Zachodnim WBK S.A., zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,29%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 295 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 311 982,02 zł, całkowita kwota do zapłaty 500 710,97 zł, oprocentowanie zmienne 4,71% w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M: 1,72% oraz marża 2,99 p.p. (wskazana marża jest podwyższona o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 1 miesiąca od zawarcia umowy kredytu, całkowity koszt kredytu 188 728,95 zł (w tym: prowizja 6 052,45 zł, odsetki 170 304,33 zł, ubezpieczenie nieruchomości Locum Comfort (przy założeniu, że klient skorzysta z oferty przedstawionej w Banku) 11 817,00 zł za cały okres kredytowania - suma ubezpieczenia nieruchomości 525 198,29 zł, minimalny zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyko pożaru i zalania, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19,00 zł, opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200,00 zł - przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, opłata za wycenę nieruchomości zlecona za pośrednictwem Banku: 336,17 zł), usługi dodatkowe: opłata za prowadzenie konta osobistego/rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego dla Kredytobiorcy: 0,00 zł, 294 miesięczne raty równe w wysokości 1 655,22 zł, ostatnia rata 1 524,49 zł, (wysokość raty w okresie stosowania podwyższonego oprocentowania 1834,85 zł). Kalkulacja została dokonana na dzień 21.02.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.
6
ING Bank Śląski „Mieszkaj bez kompromisów” - lekka rata
Pokaż szczegóły
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu hipotecznego w ofercie "Zimowa wyprzedaż" Lekka rata, zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,30 %, przy następujących założeniach: okres kredytowania 30 lat, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 234 400,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 411 981,33 zł, oprocentowanie zmienne 3,46% w tym: stopa referencyjna WIBOR 6M 1,81% oraz marża 1,65% (marża jest podwyższana o 0,3 pp. do czasu wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 177 603,84 zł (w tym: prowizja 3 867,60 zł, odsetki 147 160,99 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) i opłata sądowa za wpis hipoteki 219 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 8 123,37 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 420 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, ubezpieczenia spłaty kredytu "Opcja Życie Plus" 17 812,88 zł, 342 miesięczne raty równe po 1 078,90 zł po ustanowieniu zabezpieczenia, kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 293 000,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 1 lutego 2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia
7
Bank Millennium
Pokaż szczegóły
Opłaty, prowizje i oprocentowanie określone są w Cenniku Kredyt Hipoteczny/Pożyczka Hipoteczna. Szczegóły dotyczące zasad i warunków udzielania kredytów/pożyczek są zawarte w Regulaminie kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości hipotecznej w Banku Millennium S.A. Regulamin oraz Cennik dostępne są w oddziałach Banku i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed udzieleniem Kredytu/Pożyczki; w uzasadnionych przypadkach może odmówić jej udzielenia. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 4,59% i została wyliczona przy założeniu, że WIBOR 3M wynosi 1,73% (według stanu na dzień 31.10.2017r.). Całkowita kwota kredytu hipotecznego (bez kredytowanych kosztów) wynosi 265 000 zł, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta 439 280,82 zł, oprocentowanie zmienne 4,03%, całkowity koszt kredytu hipotecznego 174 280,82 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, odsetki 155 948,58 zł, prowizja za podwyższone ryzyko do czasu dokonania wpisu w księdze wieczystej za 6 miesięcy 1 326 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku 7 500 zł, ubezpieczenie na życie wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku 9 287,24 zł, PCC 19 zł, opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200 zł), okres kredytowania 25 lat, rata kredytu 1 403,16 zł, liczba rat 300. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.11.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie przy założeniu że: kredyt zabezpieczony będzie hipoteką na nowo nabywanej nieruchomości, zaś wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu wynosi 330 000 zł, marża kredytu wynosi 2,30% z uwagi na posiadanie przez Klienta Konta 360°, pod warunkiem comiesięcznego wpływu wynagrodzenia lub innego dochodu netto na to konto i posiadania karty debetowej do tego konta oraz wykonywania za pomocą tej karty transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 500 zł miesięcznie. W przypadku Konta 360°, konto to wówczas prowadzone jest przez Bank bezpłatnie i opłata za kartę debetową do tego konta wynosi 0 zł. W przypadku kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, standardowo oferowanych na polskim rynku, występuje ryzyko zmian stóp procentowych. Ryzyko zmiany stóp procentowych oznacza, że w przypadku wzrostu poziomu stopy referencyjnej wyższe będzie oprocentowanie kredytu, wzrośnie wówczas wysokość miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej, to natomiast powoduje wzrost kosztu odsetek i tym samym wzrost całkowitego kosztu kredytu hipotecznego. Klient ma możliwości przedstawienia ubezpieczenia nieruchomości lub na życie - spoza oferty za pośrednictwem banku - z ubezpieczycielem znajdującym się na liście publikowanej przez KNF. Udzielenie kredytu z LTV (stosunek całkowitej kwoty kredytu hipotecznego do wartości nieruchomości, będącej przedmiotem zabezpieczenia) w wysokości powyżej 80%, ale nie więcej niż 90%, możliwe jest wyłącznie przy dodatkowym zabezpieczeniu w postaci ubezpieczenia ryzyka wysokiego LTV.
8
ING Bank Śląski „Zimowa wyprzedaż” - łatwy start
Pokaż szczegóły
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu hipotecznego w ofercie "Zimowa wyprzedaż" Łatwy start, zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,34%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 25 lat, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 200 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 322 863,07 zł, oprocentowanie zmienne 3,61% w tym: stopa referencyjna WIBOR 6M 1,81% oraz marża 1,80% (marża jest podwyższana o 0,3 pp. do czasu wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 122 883,27 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 104 364,41 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) i opłata sądowa za wpis hipoteki 219 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 5 779,20 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 420 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, ubezpieczenia spłaty kredytu "Opcja Życie Plus" 12 100,66 zł, 300 miesięcznych rat równych po 1 013,90 zł po ustanowieniu zabezpieczenia, kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 250 000,00 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 1 lutego 2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.
9
Raiffeisen Bank
Pokaż szczegóły
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi: 4,01% dla reprezentatywnego kredytu mieszkaniowego zabezpieczonego hipoteką wg kalkulacji na dzień 01.02.2018 r.: • kwota kredytu: 250 000 złotych, wkład własny 20%, • okres spłaty kredytu w ratach równych: 30 lat, • oprocentowanie kredytu: 3,41% (wyliczone jako WIBOR 3M + marża banku 1,69%), • prowizja od udzielenia kredytu 0 zł, koszt wyceny lokalu mieszkalnego 450 zł, • do czasu ustanowienia hipoteki marża jest podwyższana o 1,5% (przyjęto 12 miesięcy) • koszt PCC i opłat za złożenie wniosku o wpis oraz wykreślenie hipoteki na jednej nieruchomości - 319 zł, • marża jest dostępna przy skorzystaniu przez klienta z: o oferowanych za pośrednictwem banku indywidualnego ubezpieczenia na życie (wymagane na 5 lat, koszt 5 797 zł) oraz ubezpieczenia nieruchomości (koszt wariantu 1 ubezpieczenia 7 326 zł), o ROR z kartą debetową w banku wraz z zasilaniem rachunku kwotą 2 500 zł przez cały okres kredytowania (przyjęto koszt 1080 zł), o karty kredytowej przez cały okres kredytowania (przyjęto całkowitą kwotę kredytu 2000 zł oraz koszt karty kredytowej 1800 zł) Miesięczna rata kredytu po ustanowieniu zabezpieczenia: 1 115 zł Całkowity koszt kredytu 170 024 zł, Całkowita kwota do spłaty 420 024 zł.
10
Pokaż szczegóły
Wysokość raty - 1875,49 zł; kwota kredytu (netto) - 320 000 zł; okres kredytu w miesiącach - 320; rodzaj raty - stała; czy kredyt w ofercie promocyjnej - tak; marża - 2,10%; WIBOR 3M - 1,73%; oprocentowanie nominalne - 3,83%; typ nieruchomości - lokal mieszkalny; szacowana wartość nieruchomości - 420 000 zł; potrzebny czas do ustanowienia hipoteki - 6 miesięcy; odsetki od kredytu - 194 050,47 zł; podwyższenie oprocentowania do czasu wpisu hipoteki - o 1,5%; prowizja jednorazowa za udzielenie kredytu - 1,0% czyli 3 200 zł; stawki ubezpieczenie na życie liczona za okres pierwszych 5 lat - 0,0208% od salda kredytu czyli kwota 3 775,89 zł; opłata za ocenę nieruchomości - 300 zł; stawka ubezpieczenie nieruchomości - miesięczna opłata z tytułu ubezpieczenia od sumy ubezpieczenia wskazanej przez kredytobiorcę - 0,0065%, kwota 327,60 zł za pierwsze 12 miesięcy; koszty podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) - jednorazowo - 19 zł; całkowity koszt kredytu - 201 672,96 zł; całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta - 521 672,96 zł; RRSO - 4,18%. Umowa o kredyt hipoteczny będzie wymagała zabezpieczenia w postaci wpisu do hipoteki na nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu. Wyliczenia zostały wykonane zgodnie z założeniami ustawy z dnia 23.03.2017r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Ranking został przygotowany dnia 17 kwietnia 2018 roku. W zestawieniu zostały ujęte banki, które przysłały wypełnione ankiety do 5 kwietnia 2018 roku.

 

Co wpłynęło na wyniki rankingu?

Pewnie zastanawiasz się, co ma wpływ na to, że dana oferta jest najlepsza. W tym miesiącu zwróciłam uwagę na trzy czynniki, które są istotne dla większości kredytobiorców. Należą do nich:

 • Całkowity koszt kredytu, za to kryterium bank mógł otrzymać maksymalnie 10 punktów.
 • Wartość kredytów udzielonych w III kwartale 2017 roku, gdzie maksymalna liczba przyznanych punktów mogła wynieść 5.
 • Dodatkowe produkty, z których trzeba skorzystać, aby uzyskać oferowany kredyt hipoteczny, w tym przypadku bank mógł zdobyć maksymalnie 3 punkty.

Pierwszym kryterium, które brałam pod uwagę podczas tworzenia rankingu był koszt całkowity kredytu. Im był on niższy, tym bank otrzymywał więcej punktów.

Następnie sprawdziłam wartość kredytów udzielonych w III kwartale 2017 roku. W tym przypadku, im więcej kredytów udzielił bank, tym więcej przyznałam punktów.

Ostatnim założeniem, które wzięłam pod uwagę, był wymóg skorzystania z dodatkowych produktów banku. Na 3 punkty zasłużyły banki, które wymagały jedynie założenia konta osobistego z uwzględnieniem wpływu wynagrodzenia, 2 punkty zostały przyznane w przypadku konieczności założenia konta i skorzystania z ubezpieczenia nieruchomości, a 1,5 punktu otrzymały banki, wymagające założenia konta, skorzystania z ubezpieczenia oraz dodatkowo z karty kredytowej. Żadnych punktów w tej kategorii nie otrzymały instytucje, których klienci muszą skorzystać z konta, ubezpieczenia, karty kredytowej i dodatkowo określonych transakcji.

Ranking 17.04.2018