Lion's Bank

Lion's Bank

Lion’s Bank jest oddziałem Idea Bank SA. Tworzy nowy wymiar private bankingu, zrywając przy tym z wszelkimi schematami tradycyjnej bankowości. 

Czytaj więcej

Informacje o Lion's Bank

Dane kontaktowe:

Idea Bank SA oddział Lion's Bank

ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Tel.: + 800 100 700

E-mail: kontakt@lionsbank.pl

Lion’s Bank jest oddziałem Idea Bank SA. Tworzy nowy wymiar private bankingu, zrywając przy tym z wszelkimi schematami tradycyjnej bankowości. 

Nadrzędnym celem jest dla Banku pomnażanie majątku Klientów. Kierując się zasadą „zarabianie, a nie oszczędzanie”, Bank proponuje niepowtarzalne narzędzia pozwalające Klientom osiągać wysokie zyski. Niezwykle ważnym obszarem działania jest rynek nieruchomości. Lion’s Bank jest propozycją dla osób zamożnych, przekonanych o swojej wartości i cieszących się autorytetem w swoim otoczeniu. To również propozycja dla osób przedsiębiorczych i obdarzonych siłą ducha, mających ambitną wizję i zdeterminowanych, aby osiągać to, czego pragną. Bank został stworzony przez menedżerów będących ojcami polskiego private bankingu. Powstał on również dzięki zaangażowaniu doświadczonych inwestorów – twórców alternatywnej koncepcji budowania majątku w oparciu o rynek nieruchomości. Lion’s Bank otwiera nowy rozdział w bankowości prywatnej.

Lion's Bank proponuje klientom kartę Master KeyTM – pierwszą na świecie metalową kartę kredytową o nieregularnym kształcie. W ofercie banku znajdują się również depozyty, lokaty strukturyzowane, Lion's Bank concierge, bankowość korporacyjna, finansowanie inwestycyjne, leasing. Zamówienie produktów lub skorzystanie z usług możliwe jest w jednym z 13 oddziałów Lion's Bank w Polsce.

Idea Bank SA oddział Lion's Bank w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026052, REGON 011063638, NIP 5260307560, o kapitale zakładowym w wysokości 156 803 962 zł opłaconym w całości.