Idea Leasing

Idea Leasing

Spółka Idea Leasing działa na polskim rynku od 2010 roku i jest częścią polskiej grupy kapitałowej Idea Bank. Idea Bank powstał z myślą o przedsiębiorcach, a swoją ofertę kieruje do małych i średnich firm. Powstanie marki dedykowanej polskim przedsiębiorcom ma ułatwić im funkcjonowanie na coraz bardziej konkurencyjnym i wciąż rozwijającym się rynku. Idea Bank oferuje łatwy i szybki dostęp do szerokiej gamy różnorodnych produktów bankowych – kredytowych, oszczędnościowych i inwestycyjnych. Celem spółki Idea Leasing jest wspieranie przedsiębiorczości poprzez dostarczanie efektywnych sposobów finansowania inwestycji. Od początku swego istnienia firma tworzy trwałe relacje z klientami i szybko reaguje na zmiany zachodzące na rynku, dostosowując swoją ofertę do potrzeb przedsiębiorców.

Czytaj więcej

Informacje o Idea Leasing

Dane kontaktowe:

Idea Leasing SA
ul. Strzegomska 42b,
53-611 Wrocław

Tel. 801 199 199
E-mai: biuro@idealeasing.pl
www.idealeasing.pl

Spółka Idea Leasing działa na polskim rynku od 2010 roku i jest częścią polskiej grupy kapitałowej Idea Bank. Idea Bank powstał z myślą o przedsiębiorcach, a swoją ofertę kieruje do małych i średnich firm. Powstanie marki dedykowanej polskim przedsiębiorcom ma ułatwić im funkcjonowanie na coraz bardziej konkurencyjnym i wciąż rozwijającym się rynku. Idea Bank oferuje łatwy i szybki dostęp do szerokiej gamy różnorodnych produktów bankowych – kredytowych, oszczędnościowych i inwestycyjnych. Celem spółki Idea Leasing jest wspieranie przedsiębiorczości poprzez dostarczanie efektywnych sposobów finansowania inwestycji. Od początku swego istnienia firma tworzy trwałe relacje z klientami i szybko reaguje na zmiany zachodzące na rynku, dostosowując swoją ofertę do potrzeb przedsiębiorców.

Idea Leasing SA, ul. Strzegomska 42b, 53-611 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000307665, NIP: 5213482474, REGON: 141374292, Kapitał zakładowy: 23 501 000,00 zł, opłacony w całości.

Idea Leasing - opinie