Expander

Expander

Informacje o Expander

Dane kontaktowe:

Expander powstał w 2000 roku jako portal internetowy, który miał pośredniczyć w sprzedaży produktów finansowych. Pierwszym większościowym akcjonariuszem spółki był Softbank. Szybko jednak okazało się, że klienci w Polsce nie byli jeszcze gotowi na sprzedaż produktów finansowych wyłącznie przez internet. W związku z tym Expander zmienił swój model funkcjonowania stając się pierwszą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Pierwszy oddział Expander został otwarty w grudniu 2001 roku w Warszawie. W 2003 roku 100% udziałów  Expander kupiła spółka GE Investments, należąca do koncernu General Electric. Natomiast w grudniu 2007 roku 60% akcji spółki nabył fundusz Innova Capital. W 2010 roku Innova Capital powiększyła swoje udziały do 100% stając się jedynym właścicielem Expandera.

Expander oferuje szeroki wybór kredytów - gotówkowy, hipoteczny, konsolidacyjny, oszczędnościowy, fundusze i lokaty, ubezpieczenia oraz produkty dla firm.

Expander Advisors Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie 00-838, przy ul. Prostej 69, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000287188, kapitał zakładowy 215 812 500,00 zł., NIP 521-345-12-55, REGON 141062210.