Wróć do wizytówek firm

DUON Marketing and Trading S.A.

DUON Marketing and Trading S.A.

Oceń bank:

DUON Marketing and Trading S.A. należy do grupy Duon, która prowadzi działalność w dwóch podstawowych obszarach: infrastruktury i obrotu. Działalność Grupy w segmencie infrastruktury skupia się na dostawach gazu ziemnego sieciowego i skroplonego (LNG - Liquefied Natural Gas) poprzez własną infrastrukturę, to jest poprzez sieci dystrybucyjne oraz stacje regazyfikacji gazu LNG.

Dane teleadresowe

DUON Marketing and Trading S.A.
ul. Heweliusza 11
80-890 Gdańsk
tel. (58) 58 58 690

info@duon.pl

www.duon.pl

DUON Marketing and Trading S.A. należy do grupy Duon, która prowadzi działalność w dwóch podstawowych obszarach: infrastruktury i obrotu. Działalność Grupy w segmencie infrastruktury skupia się na dostawach gazu ziemnego sieciowego i skroplonego (LNG - Liquefied Natural Gas) poprzez własną infrastrukturę, to jest poprzez sieci dystrybucyjne oraz stacje regazyfikacji gazu LNG. Gaz ziemny jest pozyskiwany przez Grupę zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych, m.in. w Rosji. Obecnie Grupa posiada ponad 450 km własnych gazociągów. W ramach segmentu infrastruktury Grupa prowadzi także sprzedaż gazu płynnego LPG, ciepła oraz usług transportowych gazu LNG. Rozważa także realizację projektów opartych o kogenerację.

Duon w liczbach:

  • ponad 450 km własnych gazociągów
  • 9 lokalizacji sieciowych
  • 20 instalacji opartych o LNG
  • ponad 4100 klientów

W ramach segmentu obrotu Grupa prowadzi sprzedaż gazu ziemnego i energii elektrycznej odbiorcom końcowym na zasadzie TPA (ang. Third Party Access), tj. poprzez sieci operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych. Gaz i energia elektryczna są kupowane przez Grupę na hurtowych rynkach w Polsce i Europie (np. na giełdach energii) oraz dostarczane do klientów indywidualnych oraz korporacyjnych za pomocą infrastruktury należącej do stron trzecich. Grupa posiada zarezerwowane moce na interkonektorach, które pozwalają na import kilkudziesięciu milionów metrów sześciennych gazu rocznie. Od czasu otwracia polskiej giełdy gazu DUON jest jej aktywnym uczestnikiem, zarówno po stronie zakupowej, jak i sprzedażowej.

DUON Marketing and Trading S.A.z siedzibą w Gdańsku 80-890, ul. Heweliusza 11, KRS: 0000378299, NIP: 7811861610, REGON: 301677244