Aviva

Aviva

Informacje o Aviva

Dane kontaktowe:

AVIVA

ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa

bok@aviva.pl

tel. (22) 557 40 50

Grupa Aviva w Polsce (dawniej Commercial Union) działa od 1992 roku i należy do największych instytucji finansowych w naszym kraju. Aviva oferuje profesjonalne doradztwo wraz z kompleksową receptą na finansowe planowanie bliższej i dalszej przyszłości. Aviva w Polsce jest częścią międzynarodowej Grupy Aviva - szóstej instytucji ubezpieczeniowej na świecie i pierwszej w Wielkiej Brytanii pod względem przychodów. Firma zapewnia finansowe wsparcie dla najbliższych, w razie śmierci lub w przypadku innych nieszczęśliwych zdarzeń, ochronę zdrowia, gromadzenie środków na emeryturę, pomnażanie pieniędzy z myślą o spełnianiu marzeń czy zabezpieczenia przyszłości dziecka, ochronę majątku oraz dbania o dobrą kondycję firm i skuteczną motywację pracowników.

Aviva w liczbach:

  • ponad 3500000 klientów
  • aktywa o wartości blisko 7000000000 zł
  • 3000 agentów ubezpieczeniowych

Kluczowym obszarem działalności grupy są indywidualne ubezpieczenia na życie i długoterminowe inwestycje. Aviva oferuje również grupowe ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia majątkowe dla klientów indywidualnych i firm, fundusze inwestycyjne oraz ubezpieczenia zdrowotne. Ciekawą ofertą dla klientów indywidualnych jest pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych, sprzedawanych w systemie direct, czyli przez telefon i internet. Przez internet można również kupić krótkoterminowe ubezpieczenie turystyczne "W podróży".

Aviva Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 02-672, ul. Domaniewska 44, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000043360, NIP: 527-18-45-338, Nr REGON: 012455850, Wysokość kapitału zakładowego: 41 085 500 zł

 

 

Aviva - opinie