Compensa TU SA Vienna Insurance Group

Compensa TU SA Vienna Insurance Group

Informacje o Compensa TU SA Vienna Insurance Group

Dane kontaktowe:

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group

Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
tel. +48 22 501 61 00

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group działa na polskim rynku od 1990 roku. Spółki Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group oraz  Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group są częścią międzynarodowej Vienna Insurance Group – wiodącego austriackiego koncernu ubezpieczeniowego w Europie Środkowej i Wschodniej. Spółka zapewnia kompleksową obsługę Klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych Kientów korporacyjnych oferując im szeroki wachlarz ubezpieczeń. Compensa proponuje elastyczne rozwiązania. Klient może wybierać pomiędzy ubezpieczeniem pojedynczego ryzyka a innowacyjnymi pakietami zapewniającymi kompleksową ochronę mienia. Aby spełnić oczekiwania Klientów i zaspokoić ich potrzeby Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group stale rozszerza i unowocześnia swoją ofertę.

Compensa TU S.A. w liczbach:

  • 26 663 918 akcji w 2013 r.
  • 159 zatrudnionych pracowników
  • 23 placówki

Spółka oferuje Klientom m.in. ubezpieczenia: komunikacyjne, zdrowotne, mieszkań, mienia i odpowiedzialności cywilnej. Istnieje także rozwiązanie online czyli mojacompensa.pl - serwis, który umożliwia dostęp do kompleksowej informacji o własnych inwestycjach i ubezpieczeniach. Pozwala on także na bieżący i bezpieczny dostęp do ubezpieczeń online w dowolnym czasie i miejscu.

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie 02-342, Aleje Jerozolimskie 162. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS 0000043309, NIP 526 02 14 686, REGON 006216959, Wielkość kapitału zakładowego: 143.985.157,00 zł

 

Compensa TU SA Vienna Insurance Group - opinie