Wróć do wizytówek firm

Bank DnB Nord

Bank DnB Nord

Oceń bank:

Bank DnB NORD działa w Polsce od 2002 roku. Początkowo obsługiwał wyłącznie duże przedsiębiorstwa, specjalizował się w bankowości korporacyjnej. W tej chwili z sukcesem rozwija także bankowość dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich firm. Specjalizuje się też w obsłudze wspólnot mieszkaniowych i jednostek samorządowych, świadczy usługi biura maklerskiego.

Dane teleadresowe

Bank DnB NORD Polska SA

ul. Postępu 15C

02-676 Warszawa

tel. 801 301 103 – opłata jak za połączenie lokalne, numer dostępny w kraju;
tel. +48 (22) 531 39 39 – numer płatny, dostępny w kraju, za granicą i z telefonów komórkowych.

Bank DnB NORD działa w Polsce od 2002 roku. Początkowo obsługiwał wyłącznie duże przedsiębiorstwa, specjalizował się w bankowości korporacyjnej. W tej chwili z sukcesem rozwija także bankowość dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich firm. Specjalizuje się też w obsłudze wspólnot mieszkaniowych i jednostek samorządowych, świadczy usługi biura maklerskiego. Jedynym akcjonariuszem DnB NORD jest DNB  - największy bank Norwegii, obsługujący ponad połowę mieszkańców tego kraju i jednocześnie będący liderem w bankowości dla firm. DNB posiada swoje przedstawicielstwa w najważniejszych centrach finansowych świata (np. w Londynie, Nowym Jorku czy Singapurze), a jego akcje notowane sa na giełdzie w Londynie i Oslo.

DNB Bank Polska S.A. w liczbach:

  • 40 placówek w Polsce
  • 170 oddziałów w Europie
  • 730000 klientów

DNB Bank Polska S.A. to specjalistyczny bank korporacyjny obsługujący duże przedsiębiorstwa i sektor publiczny. Bank skupia się na obsłudze i finansowaniu firm z wybranych sektorów, w tym szczególnie sektora energetycznego, TMT (Telekomunikacja, Media, Technologia), motoryzacyjnego oraz sektora publicznego. 

Klienci Korporacyjni Banku mogą korzystać z sieci oddziałów Banku Zachodniego WBK SA w zakresie wpłat i wypłat gotówkowych w PLN i walutach obcych.

Bank DnB NORD Polska SA z siedzibą w Warszawie 02-676, ul. Postępu 15C, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000022156, NIP: 525-22-12-939, REGON: 017296065, kapitał zakładowy 1.257.200.000 zł (wpłacony w całości).