Wróć do wizytówek firm

AIG Direct

AIG Direct

Oceń bank:

AIG Direct dzięki przedsiębiorczości, pomysłowości i wytrwałości jest jedną z największych na świecie firm ubezpieczeniowych. Jej historia sięga roku 1919, kiedy to w Szanghaju założono agencję ubezpieczeniową American Asiatic Underwriters. AIG charakteryzuje gotowość i zdolność do zaspokajania potrzeb klientów poprzez zapewnienie im niezbędnej ochrony ubezpieczeniowej.

AIG Direct dzięki przedsiębiorczości, pomysłowości i wytrwałości jest jedną z największych na świecie firm ubezpieczeniowych. Jej historia sięga roku 1919, kiedy to w Szanghaju założono agencję ubezpieczeniową American Asiatic Underwriters. AIG charakteryzuje gotowość i zdolność do zaspokajania potrzeb klientów poprzez zapewnienie im niezbędnej ochrony ubezpieczeniowej. Spółki z grupy AIG świadczą usługi dla klientów korporacyjnych, instytucjonalnych i indywidualnych. Firma ta jest liderem w dostarczaniu ubezpieczeń na życie i programów emerytalnych w Stanach Zjednoczonych. Jej spółki są notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tokio.

AIG w liczbach:

  • oddziały w 130 krajach i jurysdykcjach
  • ponad 62 000 zatrudnionych osób
  • miliony obsługiwanych klientów

AIG Direct stawia na innowacyjność, a przy tym ma jedną z najszerszych ofert produktowych. Jest liderem w ubezpieczeniach majątkowych, osobowych, środowiskowych, lotniczych, morskich, ubezpieczeniach na życie, programach emerytalnych, ubezpieczeniach kredytów hipotecznych i leasingu samolotów. Atrakcyjność oferty AIG jest gwarantowana przez połączenie doświadczenia, przedsiębiorczości, globalnego zasięgu i innowacyjności. Doceniają to współpracujący z firmą brokerzy oraz klienci.

AIG Europe Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: 01486260, siedziba główna: The AIG Building, 58 Fenchurch St, Londyn EC3M 4AB, Wielka Brytania. Kapitał zakładowy AIG Europe Limited opłacony w całości wynosi 197 118 478 GBP działa w Polsce przez oddział AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział KRS, pod numerem 0000436014, NIP 107-00-23-828, z siedzibą w Warszawie 00-102, ul. Marszałkowska