Skandia

Skandia

Informacje o Skandia

Dane kontaktowe:

Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Cybernetyki 7
02-677 Warszawa

Kontakt

Infolinia:
801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
+48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z  telefonów komórkowych)
w godzinach od 8.00 do 20.00 w dni powszednie

E-mail:
skandiazycie@skandia.pl

Skandia w Polsce obecna jest już od 13 lat, specjalizuje się w ubezpieczeniach na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i swoją strategię realizuje poprzez długoterminowe programy oszczędnościowe. Należy do międzynarodowej struktury Grupy Old Mutual, która obecna jest na liście FTSE100 oraz S&P Europe 350. W swojej ofercie posiada ponad 1000 funduszy należących do 80 różnych menedżerów funduszy. Dla porównania obecnie na rynku polskim działają 744 fundusze (wraz z subfunduszami). Skandia od początku swojej działalności wyznacza nowe standardy łączące rynek ubezpieczeń i finansów, oferując swoim klientom wyjątkowe możliwości w zakresie planowania finansowego. Na całym świecie pomaga klientom w realizacji celów finansowych oferując nowoczesne usługi, pozwalające na uzyskiwanie w dłuższych horyzontach czasu niezależności finansowej. Dlatego proponowane klientom unikatowe rozwiązania są nie tylko efektywne, ale umożliwiają już od ponad 150 lat w prosty sposób realizować marzenia i osobiste cele.

Skandia w liczbach:

  • ponad 100 000 Klientów
  • 100 funduszy w ofercie
     

Skandia oferuje swoim Klientom ubezpieczenia, oszczędności, inwestycje, emerytury

Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7, NIP 951-19-33-418, Regon: 016003836 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - numer KRS 0000056463 Wysokość kapitału zakładowego - 82 mln zł (w całości wpłacony)

Skandia - opinie