Filarum

Filarum

Informacje o Filarum

Dane kontaktowe:

Godziny pracy 7:00 - 23:00

e-mail: info@filarum.pl

tel. (48) 222 66 80 80
 

Filarum.pl należy do Rapid Finance Polska Spółka z o.o. Oferuje szybkie pożyczki na krótki okres spłaty.

Pożyczka może być udzielona osobie fizycznej w wieku 20 - 70 lat, która jest stałym użytkownikiem numeru telefonii komórkowej oraz posiada osobisty rachunek bankowy w Polsce. Minimalna kwota pożyczki wynosi 100 zł. Pierwszy raz można pożyczyć sumę do 1000 zł, następną w kwocie do 1500 zł, trzecią - w wysokości do 2000 zł, czwartą do 2500 zł a każdą kolejną - do 3000 zł. Pożyczkę można wziąć przez telefon lub Internet.

Rapid Finance Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9,  NIP: 5252542660, REGON: 146381003, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000439376. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 PLN.