Wróć do wizytówek firm

Energa S.A.

Energa S.A.

Oceń bank:

ENERGA - grupa kapitałowa zajmująca się wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej. Prowadzi również działalność związaną z oświetleniem ulicznym, projektowaniem, zaopatrzeniem materiałowym, wykonawstwem sieciowym i transportem specjalistycznym oraz usługami hotelowymi i informatycznymi.

Dane teleadresowe

ENERGA SA
ul. Reja 29, 80-870 Gdańsk
tel. 58 77 88 300
fax 58 77 88 399
energa.sa@energa.pl
http://www.energa.pl

ENERGA - grupa kapitałowa zajmująca się wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej. Prowadzi również działalność związaną z oświetleniem ulicznym, projektowaniem, zaopatrzeniem materiałowym, wykonawstwem sieciowym i transportem specjalistycznym oraz usługami hotelowymi i informatycznymi. Jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze ¼ powierzchni Polski. Eksploatuje ponad 188 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 19 TWh energii rocznie. Produkuje ponad 4,5 mln MWh energii elektrycznej w 53 obiektach wytwórczych, w tym w elektrowni węglowej w Ostrołęce, elektrociepłowniach, elektrowni wodnej we Włocławku i licznych małych siłowniach wodnych. Moce zainstalowane wynoszą około 1200 MW. Produkcja energii zielonej odbywa się w sieci 46 własnych elektrowni wodnych oraz w instalacjach spalających biomasę. Obecnie zainstalowanych jest ok. 300 MW w odnawialnych źródłach energii, które produkują rocznie ok. 1,5 mln MWh, co stanowi ok. 33 proc. energii wytwarzanej w Grupie ENERGA i 16 proc. w produkcji krajowej. Ponadto do sieci przyłączone są liczne elektrownie wiatrowe, małe elektrownie wodne i biogazownie, łączna moc OZE przyłączonych do sieci to ponad 1300  MW. Aż 15 procent energii, którą dosta klientom, pochodzi ze źródeł odnawialnych. Kolejne inwestycje w odnawialne źródła wytwarzania energii umocnią pozycję Grupy jako największego dostawcy zielonej energii. Grupa została utworzona w 2007 roku w wyniku połączenia Koncernu Energetycznego ENERGA S.A. z Zespołem Elektrowni Ostrołęka S.A. Powstanie Grupy było odpowiedzią na "Program dla elektroenergetyki" przyjęty 28 marca 2006 roku przez Radę Ministrów.

Energa w liczbach:

  • 2,5 mln gospodarstw domowych
  • 300 000 firm
  • ponad 188 000 km linii elektrycznych
  • ponad 19 TWh przesyłanej energii rocznie
  • ok 12 000 pracowników

Energa dysponuje rozbudowaną ofertą dla domu oraz dla firm. Wszelkich operacji i płatności można dokonywać w placówkach, telefonicznie oraz online, za pośrednictwem strony internetowej spółki.

ENERGA S A z siedzibą w Gdański 80-870, ul. Reja 29, KRS: 0000271591, NIP: 9570957722, REGON: 220353024

 

Energa S.A. - C12a Biznes Dzień i Noc
Energa S.A. - G11k Policz i zmień
Energa S.A. - G12k Policz i zmień
Energa S.A. - C12b Biznes Dzień i Noc
Energa S.A. - C11 Biznes Standard
Energa S.A. - G11 Taryfa Podstawowa
Energa S.A. - G12 Tanie Godziny
Energa S.A. - C12a Biznes Dzień i Noc
Energa S.A. - G11k Policz i zmień
Energa S.A. - G12k Policz i zmień
Energa S.A. - C12b Biznes Dzień i Noc
Energa S.A. - C11 Biznes Standard
Energa S.A. - G11 Taryfa Podstawowa
Energa S.A. - G12 Tanie Godziny