Wróć do wizytówek firm

PKP Energetyka S.A.

PKP Energetyka S.A.

Oceń bank:

PKP Energetyka S.A. działa na polskim rynku od 2001 roku. Głównym zadaniem firmy jest sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej oraz sprzedaż paliw płynnych. Spółka specjalizuje się także w usługach elektroenergetycznych. Jest jednym z największych sprzedawców energii elektrycznej, w tym energii elektrycznej trakcyjnej (przeznaczonej dla przewoźników kolejowych).

Dane teleadresowe

PKP Energetyka S.A.
z siedzibą w Warszawie
00-681 Warszawa
ul. Hoża 63/67
tel. (022) 474 19 00
fax. (022) 474 14 79
e-mail: http://energetyka@pkpenergetyka.pl

 

PKP Energetyka S.A. działa na polskim rynku od 2001 roku. Głównym zadaniem firmy jest sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej oraz sprzedaż paliw płynnych. Spółka specjalizuje się także w usługach elektroenergetycznych. Jest jednym z największych sprzedawców energii elektrycznej, w tym energii elektrycznej trakcyjnej (przeznaczonej dla przewoźników kolejowych).Warto zauważyć, że w ciągu ostatnich 3 lat liczba odbiorców energii elektrycznej wzrosła ok. 30%. Są wśród nich zarówno klienci indywidualni jak i duże koncerny handlowe. W odróżnieniu od innych dostawców i sprzedawców energii elektrycznej PKP Energetyka posiada własną sieć dystrybucyjną na terenie całego kraju. Sieć zlokalizowana jest zarówno w centrach dużych miast, jak i na terenach słabiej zurbanizowanych o niedostatecznie rozwiniętej infrastrukturze elektroenergetycznej. Świadczy usługi elektroenergetyczne na terenie całego kraju. Wykonuje usługi oświetleniowe i prowadzi całodobowy serwis awaryjny urządzeń energetycznych. Buduje, modernizuje i utrzymuje instalacje elektryczne. Projektuje i doradza we wszystkich dziedzinach dotyczących nadzoru energetycznego. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów sprzedaje paliwa dla przewoźników kolejowych. Uzyskała koncesję na obrót paliwami płynnymi z Urzędu Regulacji Energetyki umożliwiającą prowadzenie tego rodzaju działalności. Dzięki usytuowaniu stacji każda z nich zapewnia przewoźnikom kolejowyn swobodny i zarazem bezpieczny dostęp do paliwa, niezbędnego do eksploatowania pociągów z wykorzystaniem napędu spalinowego (np. szynobusy).

PKP Energetyka S.A. w liczbach:
 

  • 3 690 000 zł przychodów ze sprzedaży w 2013 r.
  • 6,6 TWh sprzedanej energii elektrycznej
     

PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie 00-681, ul. Hoża 63/67, posiada osobowość prawną zgodnie z postanowieniem  Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322634, kapitał zakładowy Spółki wynosi 805.453.290,00

PKP Energetyka S.A. - Taryfa G11
PKP Energetyka S.A. - Taryfa G12
PKP Energetyka S.A. - Taryfa G11
PKP Energetyka S.A. - Taryfa G12