Novum SA

Novum SA

Informacje o Novum SA

Dane kontaktowe:

801 077 333 z telefonów komórkowych: 29 765 06 50

801 048 048, z telefonów komórkowych: 29 765 06 51

29 692 11 00

Novum S.A. od stycznia 2013 roku wprowadziła na rynek sprzedaż energii elektrycznej, na podstawie otrzymanej od Prezesa Urzędu Regulaci Energetyki koncesji. Firma posiada oferty sprzedaży energii elektrycznej dla klientów indywidualnych i biznesowych. Wraz z dynamicznym rozwojem spółki, podjęto decyzję o zmianie nazwy. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie dn. 28 czerwca 2013 r. spółka została wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców pod nazwą „Novum Spółka Akcyjna”. Wraz z tą zmianą na rynek wprowadzono telefonię komórkową w modelu MVNO. Od tego momentu Spółka jako pierwsza w Polsce rozpoczęła sprzedaż pakietową, łącząc abonament za telefon stacjonarny i energię elektryczną, co  stanowi jednocześnie nowy produkt na rynku. Oprócz ww. usług spółka oferuje korzystanie z technologii WiMAX- bezprzewodowego Internetu.

Novum S.A. z siedzibą w Warszawie 02-117, ul. Racławicka 146, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 152185875, NIP: 9491924705

 

Novum SA - opinie